Tình yêu thì muôn ngàn lối, làm sao để em tra cứu tới


Bạn đang xem: Vì Em Là Con Gái

Cứ bước sang 1 thời cảm giác xa vời vợi,Người đâu có hay rằng em yêu người.Mà em ko biết nói ra, quen thuộc biết bấy lâu
Khiến ân huệ em chưa dám trao.Nhiều khi em mong muốn nói ra nhưng khó khăn biết bao
Vì em là phụ nữ (vì em là con gái)Chưa từng ngỏ lời thuộc ai (chưa từng ngỏ lời cùng ai)

Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm một mình em lặng lẽ với phần nhiều giấc mơ
Em mơ về anh tương đối nhiều từ khi vừa biết yêu.Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh chỉ mới biết cầu mơ thôiƯớc mơ được bao gồm anh giờ đây để chớ tan theo khói mây.


Tình yêu thương thì muôn vàn lối, làm sao để em kiếm tìm tới
Cứ bước sang 1 thời cảm giác xa vời vợi,Người đâu bao gồm hay rằng em yêu thương người.Mà em ko biết nói ra, quen thuộc biết bấy lâu
Khiến đậc ân em không dám trao.Nhiều khi em ý muốn nói ra nhưng nặng nề biết bao
Vì em là đàn bà (vì em là bé gái)Chưa từng ngỏ lời cùng ai (chưa từng ngỏ lời thuộc ai)

Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm một mình em lặng lẽ âm thầm với đông đảo giấc mơ
Em mơ về anh rất nhiều từ khi vừa biết yêu.Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh mới chỉ biết mong mơ thôiƯớc mơ được có anh bây giờ để chớ tan theo khói mây.


*cô nàng Mở Đường

Cẩm Ly

*
1.802.835


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/Vk
Flyknz
GSGrq
UGUk
Tj
P590be6fc2b99d.jpg

loại Khăn Tay

Cẩm Ly

*
780.700


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/Vk
Flyknz
GSGrq
UGUk
Tj
P590be6fc2b99d.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20200416/Sv
GHlu9Q77U8k6C73Dbs5e97c759ed41c.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20180507/Kom
CVrc
Zg
Sll
Uskjy
Lp
Z63ff05892df13.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20190111/pf
ZVz
Dvbq
HYI5FIf1z
Qe5c3847a1aaa09.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20180507/Kom
CVrc
Zg
Sll
Uskjy
Lp
Z63ff05892df13.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20161121/n
Xi
N8P2sj
Zr5m
Ng
Wj
FIi5c99913ae6f11.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20200406/Xtm
Saychi
E9fw
Fz
Mxvd
V5e8aa5d66d8fc.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20230516/Yow
Gc2BK8Z5p
QEYigpur646329bccc6f4.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20200623/TQaj0XQ4Kpb
FPgjn3Wtu6424e966ddf6c.jpg
Tình yêu thì muôn nghìn lối
Làm sao nhằm em tìm tới
Cứ bước qua 1 thời cảm thấy xa vời vợi
Người đâu có hay rằng em yêu thương người
Mà em ko biết thổ lộ quen biết bấy lâu
Khiến ơn huệ em chưa dám trao
Nhiều khi em mong nói ra nhưng cạnh tranh biết bao
Vì em là con gái (Vì em là bé gái)Chưa từng ngỏ lời cùng ai (Chưa từng ngỏ lời cùng ai)Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm 1 mình em lặng lẽ âm thầm với đông đảo giấc mơ
Em mơ về anh không hề ít từ khi vừa biết yêu
Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh mới chỉ biết cầu mơ thôiƯớc mơ được gồm anh bây giờ để đừng tan theo sương mây
Tình yêu thì muôn vàn lối
Làm sao để em kiếm tìm tới
Cứ bước sang một thời cảm giác xa vời vợi
Người đâu có hay rằng em yêu người
Mà em ko biết thổ lộ quen biết bấy lâu
Khiến ơn nghĩa em không dám trao
Nhiều khi em ý muốn nói ra nhưng cạnh tranh biết bao
Vì em là con gái (Vì em là con gái)Chưa từng ngỏ lời thuộc ai (Chưa từng ngỏ lời thuộc ai)Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm 1 mình em âm thầm với đầy đủ giấc mơ
Em mơ về anh không hề ít từ lúc vừa biết yêu
Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh mới chỉ biết ước mơ thôiƯớc mơ được có anh giờ đây để đừng tan theo khói mây
Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm 1 mình em âm thầm lặng lẽ với phần lớn giấc mơ
Em mơ về anh không hề ít từ lúc vừa biết yêu
Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh chỉ mới biết cầu mơ thôiƯớc mơ được có anh bây giờ để chớ tan theo sương mây
You might also like
Embed
Cancel
How lớn Format Lyrics:

Type out all lyrics, even repeating song parts lượt thích the chorus
Lyrics should be broken down into individual lines
Use section headers above different tuy nhiên parts lượt thích , , etc.Use italics (lyric) & bold (lyric) to distinguish between different vocalists in the same tuy nhiên part
If you don’t understand a lyric, use

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum


About
This tuy vậy bio is unreviewed
docongtuong.edu.vn Annotation1 contributor
Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ
Đêm đêm 1 mình em lặng lẽ với hầu như giấc mơ
Em mơ về anh không ít từ lúc vừa biết yêu
Tình này là tình xa xôi, tình này là tình không tới
Chưa trao về anh chỉ mới biết ước mơ thôiƯớc mơ được có anh lúc này để chớ tan theo khói mây
Tình yêu thương thì muôn vàn lối
Làm sao nhằm em tra cứu tới
Cứ bước sang 1 thời cảm xúc xa vời vợi
Người đâu gồm hay rằng em yêu người
Mà em ko biết tâm sự quen biết bấy lâu
Khiến ân huệ em chưa dám trao
Nhiều lúc em mong muốn nói ra nhưng nặng nề biết bao
Vì em là con gái


*

Phá bầu 16 tuần tuổi bằng cách nào bình an nhất? giá cả bao nhiêu — phòng mạch đa khoa Đại Đông cộng Hòa tphcm


Xem thêm: Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ Tập 10, Dàn Sao Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ Sau 9 Năm

Phá thai 16 tuần tuổi bằng phương pháp nào bình an ? chi phí phá thai 16 tuần hết từng nào tiền ? là những câu hỏi được giữ hộ về cơ sở y tế đa khoa Đại Đông.