Với meta bây giờ đang thừa nghiêng về một trong những đội hình chính, hãy cùng tìm hiểu thêm qua bản cập nhật ĐTCL 10.15 với câu hỏi nerf các tướng Hắc Tinh với buff nhẹ cho các Pháo Thủ trở về meta hiện tại tại.
Bạn đang xem: Chi tiết bản cập nhật đtcl 10

Jn
Zy
YUYAAN_3s_LPRO.jpg" alt="*">