Trong bài này, Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách để tính được số ngày còn lại của một tháng hoặc một năm trên Excel.

Bạn đang xem: Tính số ngày còn lại trong excel

Ngoài tính được số ngày đơn thuần còn lại của tháng, Excel còn có một hàm rất mạnh mẽ giúp ta tính được số ngày làm việc còn lại của tháng (từ thứ 2 đến thứ 6). Đây là một thao tác rất hữu ích nhất là trong những tình huống cần chấm công, tính lương, lập kế hoạch, dự báo...


XEM NHANH MỤC LỤC


Tính số ngày còn lại của một tháng

Để tính được số ngày còn lại của một tháng, ta sẽ áp dụng công thức dưới đây.

Bước 1. Nhập công thức sau vào ô cần lấy kết quả.

=EOMONTH(A2,0)-A2

Trong đó A2 là ô có chứa ngày mà ta cần tính số ngày còn lại của tháng kể từ ngày đó trở đi. Giống như hình minh họa dưới đây.

*

Bước 2. Nhấn phím Enter. Lấy này Excel sẽ trả cho ta một kết quả ở định dạng là ngày tháng năm. Do đó ta cần chỉnh sửa lại định dạng của ô kết quả này thành số thông thường.

Nhấn chuột phải vào ô kết quả, lúc này một danh sách tùy chọn xuất hiện. Nhấn chọn Fomart Cells.

*

Trong hộp thoại Fomart Cells, chọn tab Number, chọn tiếp General bên kênh Category bên trái hộp thoại.

*

Bước 3. Sau đó nhấn nút OK để đóng hộp thoại. Bây giờ ta có thể thấy được số ngày còn lại trong tháng, là kết quả ta cần tìm.

*

Tính số ngày làm việc còn lại trong tháng

Để tính số ngày làm việc còn lại trong tháng (từ thứ hai đến thứ sáu) ta có thể sử dụng công thức dưới đây.

Bước 1. Nhập công thức sau vào ô trống cần lấy kết quả tính.

=NETWORKDAYS(A2,EOMONTH(A2,0))

Bước 2. Sau đó nhấn phím Enter để lấy kết quả.

*

Chú ý: Nếu kết quả chưa ở định dạng số thì ta cần mở hộp thoại Format Cells để chọn định dạng như trong phần trên.

Tính số ngày còn lại của năm

Nếu như chúng ta cần tính số ngày còn lại của một năm kể từ một ngày nào đó. Ta áp dụng công thức dưới đây.

Bước 1. Nhập công thức sau vào ô trống cần lấy kết quả.

=DATE(YEAR(A8),12,31)-A8

*

Chú ý: Nếu kết quả trả về không phải định dạng số, ta thực hiện bước định dạng lại kết quả như trong phần đầu.

Sử dụng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính chênh lệch giữa hai ngày. Trước tiên, đặt ngày bắt đầu vào một ô và ngày kết thúc ở ô khác. Sau đó, nhập công thức như một trong các công thức sau.


Chênh lệch về số ngày

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D9 và ngày kết thúc nằm trong ô E9. Công thức nằm trong ô F9. “d” trả về số ngày đầy đủ giữa hai ngày.


Chênh lệch về số tuần

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D13 và ngày kết thúc nằm trong ô E13. “d” trả về số ngày. Nhưng hãy lưu ý /7 ở cuối. Ta chia số ngày cho 7 vì có 7 ngày trong một tuần. Lưu ý rằng kết quả này cũng cần được định dạng dưới dạng số. Nhấn CTRL + 1. Sau đó bấm vào Số > Vị trí thập phân: 2.


Chênh lệch về số tháng

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D5 và ngày kết thúc nằm trong ô E5. Trong công thức, “m” trả về số tháng đầy đủ giữa hai ngày.


Chênh lệch về số năm

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D2 và ngày kết thúc nằm trong ô E2. “d” trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


Tính tuổi theo năm, tháng và ngày tích lũy

Bạn cũng có thể tính tuổi hoặc thời gian phục vụ của một người. Kết quả có thể là “2 năm, 4 tháng, 5 ngày”.


1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức này, “y” trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


2. Sử dụng lại DATEDIF với “ym” để tìm số tháng.

*

Trong một ô khác, sử dụng công thức DATEDIF với tham số “ym”. “ym” trả về số tháng còn lại sau cả năm trước.


3. Sử dụng công thức khác để tìm số ngày.

*

Cảnh báo: Bạn không nên sử dụng đối số "md" của DATEDIF vì đối số này có thể tính ra kết quả không chính xác.


4. Tùy chọn: Kết hợp ba công thức thành một.

*

Bạn có thể đặt cả ba phép tính vào một ô như ví dụ này. Sử dụng dấu và, dấu ngoặc kép và văn bản. Công thức này dài hơn khi nhập, nhưng ít nhất là công thức tất cả trong một. Mẹo: Nhấn ALT+ENTER để đặt ngắt dòng trong công thức của bạn. Điều này giúp bạn dễ đọc hơn. Ngoài ra, nhấn CTRL+SHIFT+U nếu bạn không thể thấy toàn bộ công thức.


Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc minh họa với tất cả các ví dụ trong bài viết này. Bạn có thể làm theo hoặc tạo công thức riêng.Tải xuống ví dụ tính ngày

Các phép tính ngày và giờ khác


Như bạn đã thấy ở trên, hàm DATEDIF tính toán chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Tuy nhiên, thay vì nhập ngày cụ thể, bạn cũng có thể sử dụng hàm TODAY() bên trong công thức. Khi bạn sử dụng hàm TODAY(), Excel sẽ sử dụng ngày hiện tại của máy tính cho ngày đó. Lưu ý rằng ngày này sẽ thay đổi khi bạn mở lại tệp vào một ngày trong tương lai.

*

Xin lưu ý rằng vào thời điểm đăng bài viết này, ngày này là ngày 6 tháng 10 năm 2016.


Sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL khi bạn muốn tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày. Bạn cũng có thể không bao gồm ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ.

Trước khi bạn bắt đầu: Quyết định xem bạn có muốn loại trừ ngày nghỉ lễ không. Nếu muốn, hãy nhập danh sách ngày nghỉ lễ vào một khu vực hoặc trang tính riêng biệt. Đặt mỗi ngày nghỉ lễ vào ô riêng. Sau đó, chọn những ô đó, chọn Công thức > Xác định tên. Đặt tên phạm vi là Ngày nghỉ lễ của tôi rồi nhấp vào OK. Sau đó, tạo công thức bằng cách sử dụng các bước dưới đây.


1. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D53 và ngày kết thúc nằm trong ô E53.


2. Trong một ô khác, nhập công thức như sau:

*

Nhập công thức như ví dụ trên đây. Số 1 trong công thức xác định Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày cuối tuần và loại trừ chúng khỏi tổng.

Lưu ý: Excel 2007 không có hàm NETWORKDAYS.INTL. Tuy nhiên, nó có hàm NETWORKDAYS. Ví dụ ở trên sẽ như thế này trong Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53,E53). Bạn không chỉ định 1 vì NETWORKDAYS coi cuối tuần là vào Thứ Bảy và Chủ Nhật.


3. Nếu cần, hãy thay đổi 1.

*

Nếu Thứ Bảy và Chủ Nhật không phải là ngày cuối tuần của bạn, hãy thay đổi 1 thành số khác từ danh sách Intelli
Sense. Ví dụ, 2 xác định Chủ Nhật và Thứ Hai là ngày cuối tuần.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, hãy bỏ qua bước này. Hàm NETWORKDAYS của Excel 2007 luôn coi cuối tuần là vào Thứ Bảy và Chủ Nhật.


4. Nhập tên phạm vi ngày nghỉ lễ.

*

Nếu bạn đã tạo tên phạm vi ngày nghỉ lễ trong mục “Trước khi bạn bắt” đầu ở trên, hãy nhập tên đó vào cuối như thế này. Nếu bạn không có ngày nghỉ lễ, bạn có thể không bao gồm dấu phẩy và Ngày nghỉ lễ của tôi. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, ví dụ ở trên sẽ là:=NETWORKDAYS(D53,E53,Ngày nghỉ lễ của tôi).


Bạn có thể tính toán thời gian đã trôi qua bằng cách lấy một khoảng thời gian khác trừ đi một khoảng thời gian. Trước tiên, đặt thời gian bắt đầu vào một ô và thời gian kết thúc ở ô khác. Đảm bảo nhập toàn bộ thời gian, bao gồm giờ, phút và một dấu cách trước SA hoặc CH. Đây là cách thực hiện:


1. Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

*

Trong ví dụ này, thời gian bắt đầu nằm trong ô D80 và thời gian kết thúc nằm trong ô E80. Đảm bảo nhập giờ, phút và một dấu cách trước SA hoặc CH.


2. Đặt định dạng h:mm SA/CH.

*

Chọn cả hai ngày và nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Đảm bảo chọn Tùy chỉnh > h:mm SA/CH nếu chưa đặt.


3. Trừ hai khoảng thời gian này.

*

Trong một ô khác, lấy ô thời gian kết thúc trừ ô thời gian bắt đầu.


4. Đặt định dạng h:mm.

*

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy chỉnh > h:mm để kết quả không bao gồm SA và CH.


Để tính toán thời gian giữa hai giờ, bạn chỉ cần lấy ngày giờ kia trừ ngày giờ này. Tuy nhiên, bạn phải áp dụng định dạng cho từng ô để đảm bảo Excel trả về kết quả mong muốn.


1. Nhập hai ngày giờ đầy đủ.

*

Trong một ô, nhập ngày/giờ bắt đầu đầy đủ. Trong ô khác, nhập ngày/giờ kết thúc đầy đủ. Mỗi ô phải có một tháng, ngày, năm, giờ, phút và một dấu cách trước SA hoặc CH.


*

Chọn cả hai ô rồi nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Sau đó, chọn

3. Trừ hai khoảng thời gian này.

*

Trong ô khác, lấy ngày/giờ kết thúc trừ ngày/giờ bắt đầu. Kết quả có thể sẽ có dạng số và thập phân. Bạn sẽ sửa thông tin này trong bước tiếp theo.


4. Đặt định dạng :mm.

*
:mm" loading="lazy">

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy chỉnh. Trong hộp Loại, nhập :mm.

Xem thêm: Cách Lắp Mạng Điện Trong Nhà, Kỹ Thuật Cách Lắp Đặt Đường Dây Điện Trong Nhà


Chủ đề liên quan


*
*
*

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


*

Lợi ích đăng ký docongtuong.edu.vn 365


*

Nội dung đào tạo về docongtuong.edu.vn 365


*

Bảo mật docongtuong.edu.vn


*

Trung tâm trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn © docongtuong.edu.vn 2023