Đây là hồ hết chiêu thuật vô cùng lợi hại cơ mà chỉ tất cả ninja thực hiện được tuy thế một bé người thông thường thì không thể. Thuật thường dựa trên sự tinh chỉnh và triển lẵm chakra bởi nhiều phương pháp khác nhau.


10. Thiên đưa ra ngự trung Là chiêu thuật vào nháy mắt có thể kéo tất cả những kẻ đứng xung quan người thi thuật vào một không gian ngăn cách với phía bên ngoài do fan thi thuật tạo nên lập ra. Lúc thực thi thuật này cần áp dụng một lượng chakra khổng lồ. ​


Hub
VN-top-10-chieu-thuat-loi-hai-nhat-trong-naruto-9.jpg" alt="*">