Trên file Excel, các bạn có dữ liệu ở cả 2 Sheet không giống nhau mà lại ý muốn lọc tài liệu trùng nhau cùng với số lượng bạn dạng ghi lớn. Vậy các bạn hãy thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để biết cách lọc dữ liệu trùng nhau từ bỏ 2 Sheet vào Excel.

Bạn đang xem: Dùng hàm vlookup để lọc dữ liệu

Dưới đây là là cách áp dụng hàm VLOOKUP để lọc tài liệu trùng nhau từ bỏ 2 Sheet trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Sử dụng hàm VLOOKUP để lọc tài liệu trùng nhau trong 2 sheet

mang sử chúng ta có tài liệu Sheet 1 như sau:

Dữ liệu Sheet 2 như sau:

Để kiểm tra dữ liệu trùng nhau chúng ta nhập công thức hàm Vlookup vào ô trước tiên như sau:

=VLOOKUP(Sheet1!B5;Sheet2!$B$4:$G$33;1;0)

trong đó: Sheet1!B5 là ô B5 vào Sheet1 buộc phải kiểm tra tài liệu trùng.

Sheet2!$B$4:$G$33 là vùng tài liệu cần kiểm tra dữ liệu trùng nhau trong Sheet 2.

1 là cột nhưng các bạn muốn hàm Vlookup trả về vào vùng dữ liệu cần kiểm tra.

0 là hình trạng tìm kiếm chính xác của hàm Vlookup.

như vậy nếu tài liệu trùng thì hàm sẽ trả về chính dữ liệu trùng đó, nếu dữ liệu không trùng thì hàm vẫn trả về lỗi #N/A.

Cách viết hàm Vlookup

Hàm Vlookup với tài liệu từ hai sheet buộc phải sẽ mang tên sheet đứng trước mỗi giá bán trị, các bạn cũng có thể nhập hàm như bình thường. Nếu cảnh giác hơn các bạn có thể thực hiện viết hàm Vlookup như sau:

1. Lựa chọn chuột trong ô C5 của Sheet 1 (ô trước tiên cần kiểm tra dữ liệu trùng), tiếp theo các bạn chọn thẻ Formulas -> Insert Function.

JGn
Y_011352900.png" alt="*">