Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Dạng bài Thị Trường Chứng Khoán

Đề cương có nhiều công thức nên các bạn hãy tải đề cương về để xem chi tiết nhé!. Công thức và hình ảnh trong bản pdf. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: 

Đề cương liên quan: Thị Trường Chứng Khoán


DẠNG 1: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Phần hướng dẫn dạng 1 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập môn thị trường chứng khoán

Bài 1: Công ty X trong năm trước chi trả mức cổ tức là 40%. Giá của cổ phiếu hiện tại trên thị trường là 18.000 đ/cp. Mệnh giá 10.00đ. Trong năm đầu tiên người ta dự tính tốc độ tăng trưởng 30%, năm thứ hai là 20%, năm thứ 3 là 15%, từ năm thứ 4 trở đi tốc độ tăng trưởng đều đặn là 10%/năm. Định giá cổ phiếu này nếu như lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư tương đương với LS ngân hang biết LSNH hiện nay là 20%.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

Bài 2: Cho bảng chi trả cổ tức của công ty X như sau:

Năm200920102011*2012*2013*
Cổ Tức (đ)18201600265019201960

Từ năm 2014 trở đi, tốc độ tăng trưởng cổ tức là 10%/năm. Khi đầu tư vào công ty X tỷ suất mong đợi của nhà đầu tư giai đoạn 2008-2012 là 18%/năm, sau đó là 15%/năm. Định giá cổ phiếu trên.

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 2: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

Phần hướng dẫn dạng 2 có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải.

Bài 1: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000.000đ, kỳ hạn 5 năm, LS coupon là 8%/năm được trả lãi nửa năm 1 lần. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, tỷ suất LN kỳ vọng là 9%/năm.

Xác định giá của TPNếu TP trên đang được bán với giá 999.780đ, bạn có nên mua TP đó không?

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

Giải: Bài giải có nhiều công thức nên bạn tải bản đầy đủ về để xem lời giải

DẠNG 3: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

ATO, LO thì ATO ưu tiên trước (nên xếp giá từ cao xuống thấp)ATC, LO thì ATC ưu tiên trước
LO, MP thì MP ưu tiên trước

+ Ưu tiên khớp lệnh: giá trước, thời gian sau.

+ Nguyên tắc khớp lệnh mua cao, bán thấp

+ Giá khớp lệnh là giá có khối lượng giao dịch Max

Phí môi giới = KLGD × Giá giao dịch × % Phí môi giới

Bài 1: Đầu giờ phiên giao dịch SGDCK TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán CP SAM như sau:

Lệnh bánGiá (đ)Lệnh mua
5000ATO4000
5200380008000
83003770018000
150003740015000
18500371000
13400368005000
5600365004500
4000362003500

Yêu cầu:

Xác định giá mở cửa của CP SAM. Biết rằng giá đóng cửa của CP SAM ở phiên giao dịch ngày hôm trước là 37.200đ.Nhận xét việc thực hiện lệnh theo giá mở cửa. Cho biết, tại mức giá 37.100đ có KH đặt bán:
KHABC
Thời gian8h308h358h37
Số Lượng6000800010000

Tính phí môi giới mà các công ty chứng khoán thu được trong phiên giao dịch trên biết rằng các công ty đều áp dụng mức phí môi giới là 0,5% và trong số lệnh mua được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 10% và trong số lệnh bán được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 5%.

Giải:

Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

TL muaLệnh muaGiá (đ)Lệnh bánTL bánKLGD
40004000ATO4000
1200080003800052007500012000
30000180003770083006980030000
450001500037400150006150045000
45000037100185004650045000
50000500036800134002800028000
5450045003650056001460014600
59000350036200400090009000
ATO500050005000

Giá mở cửa của CP SAM là 37.100đ vì tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất (45.000) và do giá tham chiếu là 37.200 đ

Nhận xét việc thực hiện lệnh:a) Bên mua:

– Các lệnh đặt mua có giá ≥ 37.100 đ thì được thực hiện

– Các lệnh đặt mua có giá b) Bên bán:

– Các lệnh đặt bán có giá ≤ 36.800 đ thì được thực hiện

– Các lệnh đặt bán có giá > 37.100 đ thì ko được thực hiện

Tại mức giá 37.100 đ có 18.500 CP được chào bán nhưng chỉ bán được 45.000 – 28.000 = 17.000 CP

Số lượng CP này sẽ được phân bổ cho những người đặt bán tại mức giá 37.100 đ theo thứ tự ưu tiên về thời gian và khối lượng:

KHA bán được 6.000

KHB bán được 8.000

KHC bán được 3.000

Tổng phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2

= 45.000 × 37.100 × 0,5% × 2

= 16.695.000 đ

Phí tự doanh mua = KLGD × Giá GD × tỷ lệ GD tự doanh mua × % phí môi giới

= 45.000 × 37.100 × 10% × 0,5%

= 834.750 đ

Phí tự doanh bán = KLGD × Giá GD × tỷ lệ GD tự doanh bán × % phí môi giới

= 45.000 × 37.100 × 5% × 0,5%

= 417.375 đ

Phí thu được = Tổng phí môi giới – (Phí tự doanh mua + Phí tự doanh bán)

= 16.695.000 – (834.750 + 417.375 ) = 15.442.875 đ

Lệnh bán P (đ) Lệnh mua

( Số liệu như phần lời giải)

Biết rằng giá đóng cửa của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ, biên độ giao động giá là 5%

Yêu cầu:

Giải:

Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

TL muaLệnh muaGiá (đ)Lệnh bánTL bánKLGD
10001000ATO1000
45003500328005200277004500
93004800326001200225009300
1280035003250025002130012800
1500022003230063001880015000
1620012003220050001250012500
20200400031900130075007500
21700150031700550062006200
ATO700700700

Với giá đóng cửa của CP BBC ngày hôm trước là 32.400 đ Tính phí môi giới mà cty CK VCBS thu được:

KHGiáSố lượng đặtSL khớpPhí môi giới (đ)
A32.20090000
B32.3001.2001.2001.200 × 32.300 × 0,45% = 174.420
C32.500800800800 × 32.300 × 0,45% = 116.280
D32.600900900900 × 32.300 × 0,45% = 130.815
Tổng phí môi giới421.515

DẠNG 4: KHỚP LỆNH LIÊN TỤC

Chỉ tồn tại lệnh LO, MP: Lệnh MP ưu tiên trước
Nguyên tắc khớp lệnh:

+ Giá mua phải cao hơn hoặc bằng giá bán (Khớp theo giá của người đặt lệnh trước)

+ Mua cao, bán thấp

Ưu tiên đặt lệnh trước theo nguyên tắc giá, thời gian
Theo quy định mới, áp dụng cho HOSE (TPHCM)

+ Phiên 1: 8h30 đến 8h45

+ Phiên 2: 8h45 đến 10h30

+ Phiên 3: 10h30 đến 10h45

Hết phiên giao dịch khớp lệnh liên tục, nếu lệnh MP chưa được khớp thì sẽ được chuyển thành lệnh LO theo nguyên tắc “mua nhảy lên, bán nhảy xuống” 1 đơn vị giá (đơn vị yết giá)Đơn vị yết giá:Tại sở GDCK TPHCM hiện nay:
Mức giáĐơn vị yết giá
≤ 49.900 đ100 đ
50.000 đ – 95.500 đ500đ
≥ 100.000 đ1000đ

Tại HN: đv yết giá là 100 đ đvới CP và chứng chỉ quỹ. Trái phiếu ko quy định.

Bài 1: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gianNĐTLệnh muaLệnh bán
Giá (1.000đ)KL (CP)Giá (1.000đ)KL (CP)
9h20A37,830030,6500
9h22B30,4300
9h24C30,71000
9h25D30,8500
9h27EMP1000
9h28FMP1000

Yêu cầu: Xđ giá và khối lượng giao dịch của mỗi nhà đầu tư mua, bán được

Tính phí môi giới NĐT F phải trả. Biết rằng tỷ lệ phí môi giới là 0,5%.

Giải:

Khung giờ từ 9h20 đến 9h29 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo quy định mới hiện nay là 8h45 đến 10h30.

Giả sử lệnh bán của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 1

9h20: Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnh

9h22: như trên

A dư bán 500 CP giá 30,6

B dư bán 300 CP giá 30,4

9h24: C – B : 300 CP giá 30,4

C – A : 500 CP giá 30,6

C dư mua 200 CP giá 30,7

9h25: ko có giao dịch vì giá bán > giá mua

C dư mua 200 CP giá 30,7

D dư bán 500 CP giá 30,8

9h27: E – D : 500 CP giá 30,8

C dư mua 200 CP giá 30,7

E dư bán 500 CP giá MP

9h28: E – F : 500 CP giá MP

C – F : 200 CP giá 30,7

F dư bán 300 CP giá MP

Lệnh MP đến cuối phiên khớp lệnh liên tục chuyển thành lệnh LO với giá 30,6

Phí môi giới mà NĐT F phải trả là:

(500 × 30,6 + 200 × 30,7) × 0,5% = 107,2 (nghìn đ)

 

Bài 2: Trong đợt khớp lệnh liên tục ngày……HOSE nhận được các lệnh mua bán chứng khoán KHA như sau:

Thời gianNĐTLệnh muaLệnh bán
Giá (1.000đ)KL (CP)Giá (1.000đ)KL (CP)
8h46A37,8300
9h32B37,61900
9h35C37,91000
9h40D37,2100
9h45E37,8200

Xác định kết quả khớp lệnh
Tính phí môi giới cty CK thu được biết phí môi giới 0,4%Tính số tiền mà nhà đầu tư B thu được biết thuế TNCN áp dụng trong đầu tư chứng khoán là 0,1%Nếu nhà đầu tư B áp dụng nghiệp vụ ứng trước tiền bán, tính số tiền NĐT này thu được, biết rằng mức phí áp dụng của nghiệp vụ này là 0,5%/ngày, thời gian ứng tối thiểu là 3 ngày, kể cả thứ 7, CN, phí môi giới tối thiểu là 30.000 đ/lần ứng. Ngày khớp lệnh thành công là ngày thứ 6

Giải:

1) Khung giờ từ 8h46 đến 9h45 nằm trong phiên khớp lệnh liên tục theo quy định mới hiện nay là 8h45 đến 10h30.

Xem thêm: Người Tuổi Quý Dậu Là Sinh Năm Bao Nhiêu ? Hợp Tuổi, Màu Gì

Giả sử lệnh mua của nhà đầu tư A chưa được khớp tại phiên 1

8h46: Chỉ có lệnh mua, ko có lệnh bán ” Không khớp lệnh

9h32: A – B : 300 CP giá 37,8

B dư bán 1.600 CP giá 37,6

9h35: C – B : 1.000 CP giá 37,6

B dư bán 600 CP giá 37,6

9h40: Chỉ có lệnh bán, ko có lệnh mua ” Không khớp lệnh

B dư bán 600 CP giá 37,6

D dư bán 100 CP giá 37,2

9h45: E – D : 100 CP giá 37,2

E – B : 100 CP giá 37,6

B dư bán 500 CP giá 37,6

2) Phí môi giới cty chứng khoán thu được:

Phí môi giới = KLGD × Giá GD × % phí môi giới × 2

= (300 × 37,8 + 1.000 × 37,6 + 100 × 37,2 + 100 × 37,6) ×0,4% × 2

= 4.513,6 nghìn đ

Tính số tiền mà nhà ĐT B thu được:

– Số tiền B thu được sau khi trừ đi phí môi giới:

Tổng hợp bài tập thị trường chứng khoán kèm lời giải ✓ Bài tập thị trường chứng khoán có lời giải chi tiết file PDF ✓ Các dạng bài tập thị trường chứng khoán khớp lệnh, tính giá trần, giá sàn, định giá cổ phiếu ✓ Hướng dẫn giải bài tập thị trường chứng khoán ✓ Tải xuống miễn phí


File tổng hợp bài tập môn thị trường chứng khoán có hướng dẫn giải hỗ trợ sinh viên, người học về thị trường chứng khoán dễ dàng ôn tập kiến thức và thực hành. Các dạng bài tập thị trường chứng khoán bao gồm: định giá cổ phiếu, định giá trái phiếu, khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục, tính giá trần, giá sàn... Tài liệu hướng dẫn giải một số bài tập môn thị trường chứng khoán một cách chi tiết dành cho học sinh khối ngành kinh tế học tập và tham khảo.

XEM TRƯỚC MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU

TẢI FULL FILE BÀI TẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KÈM LỜI GIẢI PDF


*
Bấm để tải: Bài tập thị trường chứng khoán kèm lời giải PDF

Trên đây là tài liệu bài tập thị trường chứng khoán có lời giải file PDF, Viec
Lam
Vui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#Bai
Tap
Thi
Truong
Chung
Khoan
Kem
Loi
Giai #Viec
Lam
Vui


Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Chứng khoán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Chứng khoán, Tài liệu, Bài tập trên Viec
Lam
Vui
Thương Mại Điện Tử 1000 Từ Word Form Việc Làm Tại Nhà Hồ Sơ Xin Việc Mẫu Bìa Word Đẹp Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
*

*
Youtube
*
Facebook
*
Mua Bán Nhanh
*
Google map
*
Google news
*
Google site
*
Mạng xã hội khác
*