*
DANH MỤC bé
bảo mật thông tin ứng dụng
đính thêm ráp và thiết lập PC
Mạng laptop
thiết kế Website
Lập trình bao quát
lập trình C-C++
technology Phần mượt
Thuật toán và giải thuật
Đồ họa máy tính xách tay
SEO -Quảng cáo
technology Website
Cơ sở dữ liệu
Tin tức công nghệ
Lập trình ứng dụng
thiết kế .NET
Tin học căn bạn dạng

*
DANH MỤC THÔNG TIN
giới trẻ & trọng tâm sự
sức khỏe và Đời sinh sống
học tập Tiếng Anh
công nghệ Thông tin
Giao dục Đào chế tác
tài chính
công nghệ Xã hội
những Chuyên Ngành

1.Cho trang bị thị sau:

*

_ Áp dụng thuật toán
Dijkstra tìm đường đi từ 1 đến 5.

Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết đồ thị có lời giải

_ khi nào Kn là đồ gia dụng thị Euler

*

*

2. Áp dụng giải thuật
Kruskaltìm cây khung bao gồm TLNN:

____B1:Sắp xếp vật dụng tự các cạnh theo trọng số tăng dần:

(1,6), (6,7), (4,6), (1,2), (2,7)…

(….1……2…….3…….4……..5)

____B2:Khởi đầu:T=(1,6), w(J)=w(1,6)=1

____B3:Bước lặp:(Ko tạo thành thành quy trình thì thêm vào, nếu chế tạo ra thì bỏ qua)

1)- với cạnh (6,7) : T U (6,7) không chế tác thành chu trình. T=(1,6),(6,7). W(J)=1+2=3

2)- cùng với cạnh (4,6) : T U (4,6) ko chế tạo ra thành chu trình.T=(1,6),(6,7),(4,6). W(J)=3+3=6

4)- với cạnh (2,7) : T U (2,7) tạo thành chu trình

5)-….

____B4:Kết quả: T = ….. CKNN J trên ĐT tất cả trọng lượng w(J)=26 là :(Vẽ cây khung)

3. Cho đồ thị được bố trí theo hướng hoặc vô hướng, trình diễn danh sách link :

*

4. Biểu diễn đồ thị bởi mà trận:

a) Ma trận đỉnh – cung :

*

b) Ma trận đỉnh – cạnh :

*

c) Ma trận kề đỉnh – đỉnh :

_ được bố trí theo hướng :

*

_ Vô phía :

*

d) Ma trận trọng số :

*

5. Tìm đường đi ngắn duy nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh sót lại :

a).

*

b).

*

c). Vẽ lại đồ dùng thị xếp thứ hạng :

*

*

6. Chăm bẵm cây :

*

*
7. Đồ thị tăng luồng

_ nếu 3,3 — > Đổi hướng

_ giả dụ 3,0 — > giữ nguyên hướng, chỉ rước 3

_ ví như 3,2 — >Số bé dại quay ngược về (2), hiệu giữ nguyên hướng (1)

*

8. Đồ thị tăng luồng cực đại :

_Lần lặp sản phẩm công nghệ 1, máy 2, …..

_ Val(f) = c(X0,Y0) = c(x6,x7) + c(x2,x5) + c(x4,x5)= 5+4+12 = 21

9. Bài bác toán thi công :

*

____* khẳng định t(i) :

_ Khởi sinh sản t(al)=0

_ Xét A : t(A)= max { t(al) + d(al)= 0+0 = 0)=0

_ Xét B : t(B)= max t(A) + d(A = 0+7=7= 7

_ Xét C : t(C)= max t(B) + d(B)= 7+3 =10=10

_ Xét E : t(E) = max t(C) + d(C)= 10+1=11 / t(D) + d(D)= 7+8=15 = 15

_ Xét w : t(w) = max …=21

____*Xác định T(i) :

_ Khởi tạo thành T(w) = t(u) = 21

_ Xét K : T(K) : min T(w) – d(K)=21-1=20 = 20

_ Xét C : T(C) = min T(E) – d(C) = 18-1=17

………………………….T(F) – d(C) = 15-1=14…….=14

…………………………. T(G) – d(C) = 19-1=18

_ Xét A : T(A)= min…=0

_ Xét al : T(al)=min..=0

____*Kết quả là một đồ thị tất cả nhãn như sau :

*


chia sẻ đến

THÔNG TIN
*
*
*
*
*

... BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. Trương Mỹ Dung 2003 -2004. Bài tập thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 1 BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. CH. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ ... LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. CH. 2. CẤU TRÚC CÂY. CH. 3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT. CH. 4. ĐỒ THỊ PHẲNG & BÀI TOÁN TÔ MÀU. BÀI TẬP TỔNG HP. Bài tập thuyết Đồ thò Trương ... Minh Đònh 1 của Đònh EULER. 9. Chứng tỏ Đònh 2 của Đònh EULER. 10. Chứng tỏ Đònh 3 của Đònh EULER. Bài tập thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 3 11. đến vật thò theo...
*

*

... đỉnh bậc lẻ -> là đồ gia dụng thị nửa euler Đồ thị B,K có đường đi euler và có một đỉnh bậc lẻ -> là thiết bị thị nửa euler Đồ thị F có toàn bộ các đỉnh bậc chẵn nên nó là dồ thị euler Đồ thị I tất cả các đỉnh ... 6111112121313141415151616171722B2. Những thứ thị sau, vật thị nào là vật dụng thị Euler, nửa Euler, Hamilton, nửa Hamilton?
Vì sao?
ABCFDEGHI23451612345336789JK Đồ thị A,J có đường đi euler ... Toàn bộ các đỉnh gồm bậc vào bằng bậc ra cho nên nó là thiết bị thị euler44 Đồ thị I có tất cả các đỉnh bao gồm bậc to hơn n/2 ( n là số đỉnh) cho nên nó là đồ vật thị Hamilton.ABE 21 FGCD11389714821164105144B3....
*

... Các đồ gia dụng thị sau đây:a. K4x4b. C7c. W7d. K515. Cho đồ dùng thị sau. Hãy cho thấy thêm đồ thị này còn có tất cả bao nhiêu thứ thị con.16. Đồ thị K3có bao nhiêu đồ dùng thị con có ít nhất một đỉnh?
Một vật thị ... Của một vật dụng thị là số màu ít nhất dùng để làm tô màu những cạnh của đồ thị. 72. Hãy xác minh số màu sắc cạnh của các vật dụng thị trong bài bác 66.73. Hãy chuyển bài toán tô color cạnh về bài bác toán tô màu sắc thiết bị thị (tô ... định đồ thị bù của những vật dụng thị dưới đây:a.n
Kb.n
Cc.mxn
Kd.Wn20. Nếu như đồ thị G có n đỉnh cùng m cạnh thì đồ vật thị G gồm bao nhiêu đỉnh, từng nào cạnh?21. Chứng tỏ rằng nếu G là vật dụng thị phân...
*

... Là số cạnh của một đồ gia dụng thị. 1.1.3. Đồ thị nhỏ và đồ gia dụng thị riêng đưa sử G = (V, E) là 1 trong những đồ gia dụng thị. Định nghĩa 1.9: 1) Đồ thị G’ = (V’, E’) được call là thiết bị thị nhỏ của đồ dùng thị G nếu: V’⊆ V ... V’). 2) Đồ thị G” = (V, E”) cùng với E” ⊆ E, được gọi là thứ thị riêng biệt của vật thị G. Mỗi tập con các đỉnh V’ của thứ thị tương xứng duy duy nhất với một thứ thị con, vì thế để xác định một đồ thị con ... Nêu tập đỉnh của nó. Còn vật thị riêng rẽ là đồ dùng thị không thay đổi tập đỉnh và bỏ bớt một vài cạnh. 1.1.4. Sự đẳng hình của các vật dụng thị Sự đẳng hình của nhị thiết bị thị dựa trên sự đẳng cấu của nhì tập...
*

... ĐỒ THỊ. Trương Mỹ Dung 2003 -2004. Bài tập thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 1 BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. CH. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ ... ĐỒ THỊ. CH. 2. CẤU TRÚC CÂY. CH. 3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT. CH. 4. ĐỒ THỊ PHẲNG & BÀI TOÁN TÔ MÀU. BÀI TẬP TỔNG HP. Bài tập thuyết Đồ ... Minh Đònh 1 của Đònh EULER. 9. Chứng tỏ Đònh 2 của Đònh EULER. 10. Chứng minh Đònh 3 của Đònh EULER. Bài tập thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 3 11. đến thiết bị thò theo...
... CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 1. Định nghĩa trang bị thị Đồ thị là một kết cấu rời rạc bao hàm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này, những loại thiết bị thị ... Hình 4. Sơ đồ vật mạng máy tính xách tay với đa kênh thơng báo cụ thể mỗi 1-1 đồ vật thị là đa vật dụng thị, dẫu vậy khơng đề nghị đa trang bị thị nào thì cũng là 1-1 vật dụng thị, vì trong nhiều đồ dùng thị hoàn toàn có thể có nhì (hoặc ... Chỉ khi đồ vật thị tương xứng với mạng này là đồ thị liên thơng. Ví dụ 3. Vào hình 2: Đồ thị G là liên thơng, còn trang bị thị H là khơng liên thơng. Hình 2. Đồ thị liên...

Xem thêm: Bài 67 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1 Toán 8 Tập 1, Bài 67 Trang 31 Toán 8 Tập 1


... CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 1. Định nghĩa vật dụng thị Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này, các loại đồ thị ... Hình 4. Sơ vật dụng mạng máy tính với đa kênh thơng báo rõ ràng mỗi đối chọi thứ thị là nhiều đồ thị, tuy vậy khơng đề xuất đa vật dụng thị nào thì cũng là solo vật dụng thị, vì trong nhiều đồ dùng thị rất có thể có nhị (hoặc ... Chỉ khi đồ thị tương xứng với mạng này là thiết bị thị liên thơng. Thí dụ 3. Trong hình 2: Đồ thị G là liên thơng, còn đồ dùng thị H là khơng liên thơng. Hình 2. Đồ thị liên...
tự khóa: lí giải giải bài xích tập định hướng đồ thịgiải bài bác tập kim chỉ nan đồ thịbài tập lý thuyết đồ thị có lời giảibài tập triết lý đồ thị tất cả đáp ánbài tập lý thuyết đồ thị trương mỹ dunggiải bài xích tập triết lý đồ thị cao họcbài tập lý thuyết đồ thị chương 1bài tập kim chỉ nan đồ thị pascal năng caobai tap ly thuyet do thibài tập và bài giải định hướng đồ thịbài giảng lý thuyết đồ thịbài giải lý thuyết đô thịbài tập định hướng đồ họa thứ tínhgiải bài bác tập triết lý đồ họabài tập kim chỉ nan đồ họachuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường tàu việt nam
Giáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm mua có đặc thù chiếm chiếm theo pháp luật Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện nên Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ xuân hương
Sở hữu ruộng đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui ro
Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ trong thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm cạnh bên việc giải quyết tố giác, tin báo về tù và ý kiến đề xuất khởi tố theo quy định tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở hễ vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ở thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vật
Đổi mới thống trị tài thiết yếu trong vận động khoa học xã hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt nam
MÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2