Upgrade to lớn Musescore PRO.","secondary


Bạn đang xem: Ba tấc thiên đường

Mixer":"Download PDF including parts Pro feature","bucket":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata","json":"id":6810478,"vid":11395815,"dates":"revised":1623054857,"secret":"e29cdafe39","permalink":"https://musescore.com/user/26810648/scores/6810478","custom_url":"https://musescore.com/user/26810648/scores/6810478","format":"0","has_custom_audio":0,"metadata":"title":"Ba Tấc Thiên Đường","subtitle":"(Bộ bộ Kinh trung ương OST)","composer":"","measures":67,"poet":"Trình bày: Nghiêm Nghệ Đan","lyrics":0,"chordnames":0,"keysig":2,"duration":255,"dimensions":"216x279","parts":<"part":"name":"Piano","program":"0">,"pages":3,"render_vector":true,"comments":<>,"score_id":6810478,"urls":"space":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/space.jsonp?revision=1623054580&no-cache=1692895265","image_path":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/","media":<>,"send
Events":true,"piano
Keyboard":"enabled":true,"has
Access":false,"piano
Roll":"enabled":true,"has
Access":true,"resources
Url":"https://musescore.com/static/public/img/musescore/piano_roll","feedback
Url":"https://musescore.com/groups/improving-musescore-com/discuss/5029644","force
Show":false}},"billing":"subscriptions":<>,"credits":"amount":0,"abonement":"amount":0,"lite_abonement":"amount":0,"search":"value":"","notifications":"count
New":0,"data":<>,"flash
Message":null,"telemetry":"tracking
Id":0,"set_order_options":<"name":"Custom","value":0,"name":"Title","value":1,"name":"Date uploaded (newest first)","value":2,"name":"Date uploaded (oldest first)","value":3,"name":"View count","value":4,"name":"Rating","value":5>,"page":{"template":"module":"score","controller":"view","action":"index","is
Ug
Office":0,"is
Outer
Markup
Disabled":false,"react
Action":"common","experiments":"variations":"3304":2,"3313":2,"3340":2,"3361":1,"3373":1,"3379":1,"3016":3,"3064":2,"3142":2,"3208":2,"3223":2,"3259":2,"3280":2,"3343":2,"closed_experiments":"3016":3,"3064":2,"3142":2,"3208":2,"3223":2,"3259":2,"3280":2,"3343":2,"data":{"score":{"id":6810478,"title":"Ba Tấc Thiên Đường - Nghiêm Nghệ Đan","file_score_title":"Ba Tấc Thiên Đường","subtitle":"(Bộ bộ Kinh trọng tâm OST)","description":"Solo","can_manage_score":false,"parts":1,"parts_names":<"Piano">,"thumbnails":"small":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/score_0.png
180x252?no-cache=1623054857&bgclr=ffffff","medium":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/score_0.png
300x420?no-cache=1623054857&bgclr=ffffff","large":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/score_0.png
500x660?no-cache=1623054857&bgclr=ffffff","original":"https://musescore.com/static/musescore/scoredata/g/c29f3cd1d66466bf0588d585081d2655cbb8e50e/score_0.png?no-cache=1623054857","share":"public
Url":"https://musescore.com/user/26810648/scores/6810478","embed
Url":"https://musescore.com/user/26810648/scores/6810478/embed","url":"https%3A%2F%2Fmusescore.com%2Fuser%2F26810648%2Fscores%2F6810478","title":"Ba+T%E1%BA%A5c+Thi%C3%AAn+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+-+Nghi%C3%AAm+Ngh%E1%BB%87+%C4%90an","is
Show
Secret
Url":false,"user":{"id":26810648,"name":"Thảo ADP","url":"https://musescore.com/thao_adp","image":"https://musescore.com/static/musescore/userdata/avatar/1/5/e/26810648.jpg
Added
To
Favorite":false,"is
Added
To
Spotlight":false,"is_banned_user":false,"genres":<>,"secret":null,"blocker_info":null,"opened_dispute":false,"pr_show":false,"score_of_the_day":{"id":42055,"user_id":21171171,"score_id":5634470,"type":2,"date_created":1562581079,"date_updated":1562581741,"date_converted":1562581741,"date_status_updated":1562581741,"title":"BTS - Heartbeat (WORLD OST ) | Piano Tutorial + Sheet music","subtitle":"BTS - Heartbeat by arranged by min jiyoon ","description":"Piano tutorial for Heartbeat by BTS (World OST)
Try the interactive tutorial, or tải về the sheet music here: https://musescore.com/user/21585386/scores/5634470/piano-tutorial?from=youtube_share
More than 500 000 tutorials are available for miễn phí on https://musescore.com
The original sheet music made by min jiyoon: https://musescore.com/user/21585386
Support arranger on on You
Tube https://www.youtube.com/watch?v=L-42i
Zef7y4","channel_id":"UCf
Y410Qyo
Hl
C4jw
UZZOjg
Og","video_id":"9NVnf
Fi
Helpers":<>,"bidding":{"analytics":"log
Url":"https://track.ultimate-guitar.com/ug/","page
Type":"score_desktop","region":"ENSR","device":"desktop","variation":null,"has
Hard
Refresh":true,"refresh":"limit":20,"max
Visible
Time":1000,"delay":30000,"delay
Deviation":0,"enabled":true,"has
Hard
Refresh":true,"available
Bidders":<"appnexus","index
Exchange","ix","pubmatic","rubicon","sonobi","openx","adform","aol","brealtime","audience
Network","improvedigital","adkernel
Adn","district
M","oftmedia">,"min
Refresh
Id":74268401,"units":<{"code":"ad_cs_12219747_300_250","dfp
Code":"MS_ATF_300","sizes":<<300,250>,<400,250>>,"placement
Id":"12206052","layout
Placement":"top","platform":<"desktop","mobile">,"media
Types":"banner":"sizes":<<300,250>,<400,250>>,"dynamic":true,"without
Bids":true,"appnexus
Placement
Id":12219747,"media
Type":"banner","bids":<"bidder":"appnexus","params":"placement
Id":12206052,"keywords":"is_refresh":"false","instruments":"Piano","bidder":"adform","params":"mid":"488860","bidder":"openx","params":"del
Domain":"ultimate-guitar-d.openx.net","unit":"539356631",{"bidder":"pubmatic","params":{"ad
Slot":"1178752_Musescore_ATF_300x250
三寸天堂 - 严艺丹 - tía tấc thiên con đường - Nghiêm Nghệ Đan - cỗ Bộ Kinh trọng điểm OSTNgười đăng:Mai Nguyenvào lúc00:11
*

三寸天堂 – 严艺丹Sān cùn tiān táng – Yán Yì Dān
Tam thốn thiên đường - Nghiêm Nghệ Đan电视剧:步步惊心 片尾曲diàn shì jù: bù bù jīng xīn piàn wěi qǔNhạc cuối phim: bộ Bộ Kinh vai trung phong 2010停在这里不敢走下去tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qu
Dừng lại chỗ này không dám bước tiếp让悲伤无法上演ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn
Để bi thiết không còn phương pháp trình diễn下一页你亲手写上的离别xià yí yè nǐ qīn shóu xiě shàng de lí bié
Trang tiếp theo là dòng ly biệt do người viết lên 由不得我拒绝yóu bù dé wǒ jù jué
Đâu thể bởi vì ta được quyền chối từ这条路我们走得太匆忙zhè tiáo lù wǒ men zǒu dé tài cōng máng
Con con đường này bọn họ đi quá cấp vàng拥抱着并不真实的欲望yōng bào zhe bìng bù zhēn shí de yù wàng
Cứ bao phủ lấy dục vọng chẳng thiết thực来不及等不及回头欣赏lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng
Đợi ngóng không kịp để quay đầu tận hưởng木兰香遮不住伤mù lán xiāng zhē bú sữa zhù shāng
Hương mộc lan chẳng bịt giấu nổi vệt thương不再看天上太阳透过云彩的光bú zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cai de guāng
Không còn nhìn ánh khía cạnh trời xuyên thấu vầng mây不再找约定了的天堂bú zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng
Không còn search thiên đường đã từng ước hẹn不再叹你说过的人间世事无常bú zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng
Không phiền lòng fan từng nói "nhân gian vậy sự vô thường"借不到的三寸日光jiè mút sữa dào de sān cùn rì guāng
Cũng chẳng thề mượn được ba tấc nhật quang quẻ (3 điều ước)不再看天上太阳透过云彩的光bú zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cai de guāng
Không còn chú ý ánh mặt trời xuyên thấu áng mây不再找约定了的天堂bú zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng
Không còn tra cứu thiên đường đã từng có lần ước hẹn不再叹你说过的人间世事无常bú zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng
Không thở than "nhân gian thay sự vô thường" mà fan từng nói借不到的三寸日光jiè mút sữa dào de sān cùn rì guāng
Chẳng với được bố tấc nhật quang (3 điều ước)那天堂是我爱过你的地方nà tiān táng shì wǒ ài guò nǐ de dì fang
Thiên con đường đó đó là nơi ta vẫn yêu người*Lời dịch: ♡.~_~ Vuivui.cn....词曲:严艺丹 / từ bỏ khúc: Nghiêm Nghệ ĐanTrích tự truyện truyền thuyết三寸日光 (sān cùn rì guāng) Tam thốn nhật quang / cha tấc nhật quang / 3 inch tia nắng mặt trời thu


Xem thêm: Xem Phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm ' Liệu Có 'Quá Đà'?

Một đôi nhân tình hết lòng yêu mến nhau, vào rất nhiều chiều hoàng hôn của ngày thu họ cùng ngồi mặt nhau ngắm nhìn và thưởng thức mặt trời lặn, bất chấp giá giá mưa phùn vẫn ngồi ngắm nhìn cho tới khi mặt trời xuống núi.Lúc này nam giới trai nói với cô bé một câu: "Một tấc nhật quang trong lòng bàn tay, có thể ước một nguyện vọng" (một tấc=1 inch) cô gái cúi đầu xuống vậy lấy nhật quang quẻ trong tay phải chăng giọng và mong hai nguyện vọng. Thế nhưng tổng cùng có tía tấc nhật quang, vẫn còn đó một ước muốn nữa mà? con trai trai ko nén nổi hỏi. Cô bé tủm tỉm cười, ngón tay nhấn vào trán của đấng mày râu trai một chiếc rồi nói: "đồ dở hơi à, chàng thử nghĩ mà lại xem" và nữ giới liền chạy xuống núi. Con trai trai xua đuổi theo sau, trong tim vui vui miệng như nở hoa. Điều ước sau cùng là: tình thân vĩnh hằng!