Everyone Piano phần mềm chơi piano trên máy tính xách tay

Everyone Piano là một trong những phần mềm mô bỏng chơi piano bằng bàn phím máy tính. Everyone Piano phạt âm thanh sống động như khi bạn đang thực sự đùa piano. Xếp hạng: 4 248 Phiếu bầu

Synthesia nghịch piano trên máy tính

Synthesia 10.8 là phần mềm miễn phí chất nhận được bạn chơi piano trên keyboard MIDI. Nếu máy vi tính bạn được liên kết với keyboard MIDI qua cáp MIDI hoặc USB thì bạn hoàn toàn sử dụng được Synthesia. Xếp hạng: 4 88 Phiếu bầu

KB Piano Ứng dụng chơi đàn piano

KB Piano là ứng dụng chơi bầy piano ảo. Chỉ việc nhấn các phím bàn phím và các bạn sẽ được nghe những âm thanh của bầy piano phát ra loa của mình. Xếp hạng: 4 112 Phiếu bầu

Tiny
Piano
khí cụ chơi piano trên máy vi tính

Tiny
Piano - chỉ với dung tích “bé phân tử tiêu” (12KB) nhưng lịch trình Tiny
Piano đang “hô biến” bàn phím máy tính thành những phím lũ piano một giải pháp đầy gớm ngạc. Xếp hạng: 4 24 Phiếu bầu

HS Virtual Piano Học bọn piano trên máy vi tính

HS Virtual Piano 1.3 là áp dụng mô rộp cây đàn piano miễn tổn phí trên sản phẩm công nghệ tính, giúp đỡ bạn học piano cùng luyện chơi đàn ngay trên nhà. Xếp hạng: 4 317 Phiếu bầu
FX-Studio-1-size-105x105-znd.png" alt="*">