Chân Tử Đan: "Tôi suýt bị Mike Tyson đấm chết"

Chân Tử Đan cho thấy thêm luôn lo ngại bị Mike Tyson lỡ tay đánh bị tiêu diệt trong quy trình quay "Diệp Vấn 3".

Bạn đang xem: Lịch chiếu diệp vấn 3


UHefe
Dc
SXe
PHs
Jz_qh
Q" alt="*">