Câu 1.

Bạn đang xem: Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì:

A. vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

B. vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

C. vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng. 

D. có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

Câu 2. Trong hình 3, biết góc tới i =30°. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải quay gương quanh điểm tới của nó theo chiều nào, quay một góc bao nhiêu?

*

A. Sang phải một góc 30°

B. Sang phải một góc 60°.

C. Sang trái một góc 60° 

D. Sang trái một góc 30°.

Câu 3. Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 1,5m B. 1,25m

C. 2,5m D. 1,7m

Câu 4. Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng?

A. Góc phản xạ bằng góc tới.

B. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.

C. Tia phản xạ bằng tia tới.

D. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến.

Câu 5. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trời

B. Mặt Trăng

C. Ngọn nến đang cháy

D. Cục than gỗ đang nóng đỏ.

Câu 6.

a/ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì? Cho ví dụ.

b/ Nêu đặc điểm của nguồn sáng, cho ví dụ.

Lời giải chi tiết


1

2

3

4

5

A

C

A

C

B

Câu 1:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

Chọn A

Câu 2:

Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải quay gương quanh điểm tới của nó sang trái một góc 600. Khi đó, pháp tuyến của gương sẽ quay góc 600 và đến vị trí đường nét đứt trên hình.

Chọn C

Câu 3:

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5m.

Chọn A

Câu 4:

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i, chứ không có kết luận là tia phản xạ bằng tia tới.

Chọn C

Câu 5:

Nguồn sáng là vật tự nó phát sáng, vì thế Mặt Trăng không phải là nguồn sáng. Mặt Trăng là vật không tự nó phát sáng, mà nhận ánh sáng từ Mặt Trời và phản chiếu lại mà thôi.

Chọn B

Câu 6:

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật.

Ví dụ: đặt một bút chì trước gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng vật tức là có kích thước bằng bút chì

b) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng. Cho ví dụ như Mặt trời, ngọn đèn khi sáng… là những nguồn sáng, các vật đó tự sáng.

Xem thêm: 2 cách xem chi tiết giao dịch vietcombank trên điện thoại, cách kiểm tra và xóa

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật dặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

A. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng

B. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta

C. Các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra

D. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến


*

*

Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật dặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

A. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng

B. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta

C. Các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra

D. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến


*

Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật dặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

A. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng

B. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta

C. Các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra

D. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến


* Vì sao ta nhìn thấy một vật? A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật. C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Vì vật được chiếu sáng.* Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?
A. Mặt Trời B. Núi lửa đang cháy
C. Bóng đèn đang sáng D. Mặt Trăng* Ta không nhìn thấy được một vật là vì: A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những...

* Vì sao ta nhìn thấy một vật? A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật. C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Vì vật được chiếu sáng.* Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?
A. Mặt Trời B. Núi lửa đang cháy
C. Bóng đèn đang sáng D. Mặt Trăng* Ta không nhìn thấy được một vật là vì: A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng D. Các câu trên đều đúng* Vật nào dưới đây là vật sáng ? A. Ngọn nến đang cháy. B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời. C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời. D. Mặt Trời.* Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được miếng bìa màu đen? A. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện. B. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng* Ta nhìn thấy quyển sách màu đỏ vì A. Bản thân quyển sách có màu đỏ B. Quyển sách là một vật sáng C. Quyển sách là một nguồn sáng D. Có ánh sáng đỏ từ quyển sách truyền đến mắt ta* Ban ngày trời nắng dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời, rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng, gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao? A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng C. Không phải là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng