Excel cho Microsoft 365 Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số gần nhất do giá trị thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản hóa một số xấp xỉ. Có một vài cách để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn trong excel 2010

Thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị mà không thay đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau dấu thập phân, trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định dạng số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn dùng hàm EVEN và ODD để làm tròn số lên tới số chẵn hoặc số lẻ gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số đến số gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số gần đó

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn số tới một chữ số có nghĩa

Chữ số có nghĩa là những chữ số đóng góp vào sự chính xác của một số.

Các ví dụ trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN. Chúng nói về các phương pháp làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng những ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ các tình huống có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một số quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm các hàm làm tròn và thay thế bằng những con số và tham số của riêng bạn để trả về số chữ số có nghĩa mà bạn muốn.

Khi bạn làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ được chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, thao tác làm tròn diễn ra, rồi dấu âm được áp dụng trở lại. Mặc dù điều này có vẻ không theo lô-gic, nhưng đó là cách làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để làm tròn -889 về hai chữ số có nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được chuyển thành giá trị tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được làm tròn xuống để có kết quả với hai chữ số có nghĩa (880). Cuối cùng, dấu trừ được áp dụng trở lại để có kết quả -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, và hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm tròn số có phần thập phân như sau: Nếu phần thập phân bằng hoặc lớn hơn 0.5 thì số được làm tròn lên. Nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được làm tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như với số thập phân; thay thế 0,5 bằng bội số của 5.

Quy tắc chung là khi bạn làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của các chữ số có nghĩa tới vị trí mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số có có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này làm tròn số xuống 2340000, với phần "234" là các chữ số có nghĩa.

Làm tròn số tới một bội số đã xác định

Có thể có những lúc bạn muốn làm tròn tới bội số của một số mà bạn chỉ định. Ví dụ, giả sử công ty bạn chuyển giao sản phẩm trong các thùng hàng, mỗi thùng chứa 18 món hàng. Bạn có thể dùng hàm MROUND để xem cần bao nhiêu thùng để chuyển 204 món hàng. Trong trường hợp này, câu trả lời là 12, vì 204 chia cho 18 bằng 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng thứ 12 chỉ chứa 6 món hàng.

Cũng có thể có những lúc bạn cần làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc làm tròn một số có chứa các vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND trong những trường hợp này.

Làm tròn số trong Excel trong các bài test luôn là yêu cầu đầu tiên khi làm bởi nó sẽ cho thấy những con số có gọn gàng hay không khi hiển trị trên bảng tính và ảnh hưởng đến số liệu tính toán sau này.

Có nhiều cách thức để thực hiện làm tròn số trong Excel, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách dễ dàng nhất

*

Theo yêu cầu của mỗi dữ liệu đều sẽ có những cách làm tròn đến những giá trị khác nhau vằng việc sử dụng những công cụ Hàm khác nhau sẽ đáp ứng những đòi hỏi khác nhau này khi hiển thị trong bảng Excel.

Các hàm hiển thị làm tròn từ round up; rounddown; mround; ceiling; floor đều đáp ứng những thông số khác nhau. Dưới đây là các hàm làm tròn số trên Excel bạn có thể tham khảo:


TÓM TẮT NỘI DUNG


1. Làm tròn số trong Excel bằng Hàm ROUND

Hàm làm tròn Round có tác dụng đẩy số làm tròn đến số xác định gần nhất chỉ bằng 1 bước thống kê cột đơn giản là công thức:


= ROUND(số , số cần làm tròn)

*

2. Hàm làm tròn lên trong Excel bằng hàm ROUNDUP

Hàm làm tròn Roundup có tác dụng số cần làm tròn sẽ lớn hơn số ban đầu lấy giá trị cao hơn, còn cao bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào bạn dùng hàm như nào.

Nếu như số cần làm tròn cho dương giá trị thì số phía sau sẽ đẩy số làm tròn lên hàng thập phân, còn âm giá trị sẽ làm tròn đến hàng chục hoặc trăm với công thức:


= Roundup(số, giá trị cần làm tròn)

*

3. Công thức làm tròn xuống trong Excel bằng hàm ROUNDDOWN

Hàm làm tròn Roundup có tác dụng cho những kết quả cần làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc đối với những yêu cầu phù hợp. Kết quả sẽ phụ thuộc vào cách làm hàm với công thức


= Rounddown(số, giá trị cần làm tròn)

Hai hàm Rounddown, Roundup qua cách thức cho thấy chúng ngược nhau về công thức một hàm đẩy làm tròn lên và một hàm sẽ đẩy làm tròn xuống.

*

4. Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm MROUND

Hàm làm tròn Roundup có tác dụng làm tròn đến bội số của thông số dữ liệu khác trong bảng tính. Ký hiệu bằng multiple chính là số cần làm tròn tính bằng bội. Ký hiệu cho giá trị làm tròn là Number. Công thức tính cũng rất đơn giản chỉ bằng 1 bước :


=Mround(giá trị làm tròn,số cần làm tròn tính bằng bội).

Biểu hiện nếu bạn làm sai kết quả sẽ cho giá trị #NUM là lỗi số cần làm tròn sẽ không hiện ra bởi chúng đang khác dấu nhau, số cần hiển thị sẽ đúng khi cùng dấu.

Kết quả nhận được chính là giá trị bằng 0,5 khi Số cần làm tròn > 0,5 sẽ được làm tròn lên và số làm tròn sẽ nhỏ khi số cần làm tròn 5. Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm CEILING; FLOOR trong Excel

Cũng có thể coi là tương tự như là MROUND đều nhận giá trị bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số cách xa 0, còn hàm FLOOR làm tròn gần về 0 nhất. Công thức dễ dàng dụng như sau:


= CEILING(Số cần làm tròn gần 0, significance)
= FLOOR(số cần làm tròn xa 0, significance)

*

6. Công thức làm tròn số trong Excel bằng hàm EVEN, hàm ODD

Nếu tính đến làm tròn chẵn lẻ thì không hàm nào khác chính là EVEN, hàm ODD cho các kết quả số nguyên cần làm tròn chẵn hoặc lẻ nhất và cả hai đều cách xa số 0.Thường hàm Even sẽ được sử dụng nhiều hơn hàm ODD. Công thức tính là:


= EVEN(giá trị cần làm tròn) / = ODD(giá trị cần làm tròn).

*

7. Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm INT, TRUNC

Làm INT, TRUNC biểu thị cắt bớt số cho số rất chẵn thành một số nguyên triệt để, thường để kiểm tra danh sách, thống kê sẽ dùng nhiều hàm này.

*

 Công thức như sau


 INT = INT(số cần làm tròn); TRUNC = TRUNC(số cần làm tròn ).

Nếu giá trị số nguyên lớn hơn không thì số cần làm tròn thường sẽ dài, nếu hiển thị =0 thì bạn chưa nhập đúng dữ liệu; Nếu

*

8. Làm tròn số trong Excel không dùng hàm

Nếu bạn thấy việc dùng hàm quá phức tạp thì có một cách rất đơn giản để bạn có thể làm tròn số mà không cần dùng đến hàm. Đó là dùng định dạng số dựng sẵn, thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Bước 2: Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân để hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau dấu thập phân.

Xem thêm: Phim đi tìm miền đất hứa 2004 full hd vietsub, xem phim đi tìm miền đất hứa

*

Trên đây là các cách làm tròn số trong Excel với các hàm Round, Roundup, Rounddown, MRound, Celling, Floor, Trunc,…

Những hàm này sẽ giúp bạn dễ dàng làm tròn số theo ý muốn như làm tròn lên, làm tròn xuống,…


*

docongtuong.edu.vn Computer

docongtuong.edu.vn Computer là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Notebook, PC nguyên chiếc, lắp ráp máy tính thương hiệu docongtuong.edu.vn và phân phối các sản phẩm CNTT


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


*

Webcam Logitech C615 xoay 360 độ, giảm tiếng ồn
*

Đánh giá máy quét scan Canon Lide 400 – nhỏ gọn, siêu sắc nét
*

Máy tính bị chậm, đơ – nguyên nhân và cách khắc phục
*

6 sai lầm đối với Lịch Google bạn nên tránh
Tổng hợp Hình nền Windows 10 chất lượng HD, Full HD 4k
Hướng dẫn cách cài đặt máy in Canon 2900 cho Win 10, Win 7
Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong Excel đơn giản – Có ví dụ
3 Cách Sửa Lỗi Phông Chữ Trong Word 2010, 2016 Hiệu Quả 100%
Cách sửa Lỗi value trong Excel cực kỳ đơn giản, hiệu quả 100%
Cách đánh số thứ tự trong Word Đơn giản, chuẩn xác nhất
Cách tính phần trăm chiết khấu, giảm giá,… nhanh và chính xác nhất
docongtuong.edu.vn COMPUTER - TRỤ SỞ CHÍNH (HÀ NỘI)
PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
Thời gian làm việc: từ 8h30 - 22h15 hằng ngày
SHOWROOM 92 NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Thời gian làm việc: từ 8h30 - 17h45 hằng ngày
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI
Thời gian làm việc: từ 8h30 - 17h45 hằng ngày
PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Thời gian làm việc: từ 8h30 - 17h45 hằng ngày
PHÒNG KỸ THUẬT BẢO HÀNH
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Giao hàng toàn quốc


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc


THANH TOÁN BẢO MẬT

Trả tiền mặt, CK, trả góp


ĐĂNG KÝ
GIỚI THIỆU CÔNG TY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Về trang chủ
TỪ KHÓA HOT
CỘNG ĐỒNG docongtuong.edu.vn COMPUTER
Chat với tư vấn viên