Chào chúng ta học sinh với quý thầy cô, từ bây giờ Loga
VN gửi tới độc giả tài liệu "Đề kiểm soát 1 máu chương 4,5 môn vật dụng Lý lớp 12". Hi vọng để giúp đỡ ích cho các bạn học tập với giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 12 chương 4 5

 

KIỂM TRA 45 PHÚT

Câu 1: hiện tượng kỳ lạ giao sứt ánh sáng chứng tỏ được

A. ánh sáng là sóng ngang B. ánh sáng hoàn toàn có thể bị tán sắc

C. Tia nắng có đặc điểm sóng
D. ánh sáng là sóng năng lượng điện từ

Câu 2: Trong thí nghiệm Young về giao trét ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe sáng sủa là 0,2mm, khoảng cách từ hai khe sáng mang đến màn hình ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Cách sóng của ánh sáng là:

A. 0,4m B. 4m C. 0,4 .10-3m D. 0,4 .10-4m

Câu 3: Một mối cung cấp sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng đựng hai khe nứt S1, S2, hẹp, tuy vậy song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hình ảnh song tuy vậy và bí quyết mặt phẳng đựng hai khe 1m. Xác định vị trí vân về tối thứ ba.

A. 0,75mm B. 0,9mm C. 1,5mm D. 1,75mm

Câu 4: đến hai mối cung cấp sáng kết hợp S1 cùng S2 giải pháp nhau một khoảng chừng a = 2mm và biện pháp đều một màn E một khoảng chừng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung trung ương đến vân sáng thứ tư là 2mm. Tính bước sóng ánh sáng:

A. 0,75μm. B. 0,5μm. C. 0,65μm. D. 0,7μm.

Câu 5: Trong thí điểm giao thoa tia nắng dùng nhì khe I-âng, hiệu lối đi từ hai khe cho một điểm A trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bởi ánh sáng đối kháng sắc có bước sóng 500 nm thì vân giao thoa trên điểm A là

A. Vân sáng thứ 5. B. Vân buổi tối thứ 5 C. Vân sáng lắp thêm 6. D. Vân tối thứ 6.

Câu 6(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao trét ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đối kháng sắc bao gồm bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa nhị khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe cho màn quan tiếp giáp là 1,5m. Bên trên màn quan sát, hai vân tối liên tục cách nhau một quãng là

A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm.

Câu 7(CĐ 2012): Trong phân tích Y-âng về giao sứt ánh sáng, nhị khe được chiếu bởi ánh sáng solo sắc. Khoảng chừng vân giao quẹt trên màn quan liền kề là i.


VL 12 TN - KT45 - CHƯƠNG 4, 5 – DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ÁNH SÁNG - 2 Today Will Be Yesterday

GV: Phïng Thanh §µm < PAGE * MERGEFORMAT 1> Phone: 0972757621

KIỂM TRA 45 PHÚT

Câu 1: hiện tượng lạ giao quẹt ánh sáng chứng tỏ được

A. Tia nắng là sóng ngang
B. ánh sáng hoàn toàn có thể bị tán sắc
C. ánh sáng có tính chất sóng
D. Tia nắng là sóng điện từ

Câu 2: Trong thí điểm Young về giao bôi ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng sủa là 0,2mm, khoảng cách từ nhị khe sáng cho màn hình ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của ánh nắng là:

A. 0,4m
B. 4m
C. 0,4 .10-3m
D. 0,4 .10-4m

Câu 3: Một mối cung cấp sáng solo sắc λ = 0,6μm chiếu vào một trong những mặt phẳng chứa hai vết nứt S1, S2, hẹp, tuy vậy song, biện pháp nhau 1mm và bí quyết đều nguồn sáng. Đặt một màn hình ảnh song tuy nhiên và phương pháp mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác xác định trí vân buổi tối thứ ba.

A. 0,75mm B. 0,9mm
C. 1,5mm
D. 1,75mm

Câu 4: mang lại hai nguồn sáng phối kết hợp S1 với S2 giải pháp nhau một khoảng tầm a = 2mm và cách đều một màn E một khoảng chừng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung trung khu đến vân sáng thứ tư là 2mm. Tính cách sóng ánh sáng:

A. 0,75μm.B. 0,5μm.C. 0,65μm.D. 0,7μm.

Câu 5: Trong thí điểm giao thoa ánh nắng dùng hai khe I-âng, hiệu lối đi từ nhì khe mang lại một điểm A bên trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bởi ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng 500 nm thì vân giao thoa trên điểm A là

A. Vân sáng đồ vật 5. B. Vân buổi tối thứ 5 C. Vân sáng máy 6. D. Vân về tối thứ 6.

Câu 6(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhị khe được chiếu bởi ánh sáng đối kháng sắc tất cả bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe cho màn quan giáp là 1,5m. Trên màn quan liêu sát, hai vân tối liên tục cách nhau một đoạn là

A. 0,45 mm.B. 0,6 mm.C. 0,9 mm.D. 1,8 mm.

Câu 7(CĐ 2012): Trong xem sét Y-âng về giao sứt ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng 1-1 sắc. Khoảng tầm vân giao trét trên màn quan gần cạnh là i. Khoảng cách giữa nhì vân sáng sủa bậc 3 ở ở 2 bên vân sáng sủa trung tâm là

A. 5i.B. 3i.C. 4i.D. 6i.

Câu 8: lựa chọn câu sai. Sản phẩm công nghệ quang phổ:

A. Dùng để nhận biết những thành phần cấu trúc của một chùm sáng tinh vi do một nguồn sáng vạc ra.

B. Có bộ phận làm trách nhiệm tán sắc ánh nắng là thấu kính.

C. Là dụng cụ dùng để làm phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành phần nhiều thành phần đối chọi sắc khác nhau.

D. Chuyển động dựa trên hiện tượng lạ tán sắc đẹp ánh sáng.

Câu 9: lựa chọn câu đúng. Nếu sắp tới xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo đồ vật tự cách sóng bớt dần ta gồm dãy sau.

A. Tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

B. ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại.

Câu 10: Sóng điện từ với sóng cơ học không tồn tại chung nhau điểm lưu ý nào dưới đây ?

A. Với năng lượng. B. Có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ C. Rất có thể truyền được trong chân ko D. Là sóng ngang

Câu 11: cùng với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia X, tia hồng ngoại với tia tử ngoại thì:

A. F1> f2> f3B. F2> f1> f3C. F3> f2> f1D. F1> f3> f2

Câu 12: Trong thể nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm. Tại địa chỉ M phương pháp vân trung vai trung phong 4,5mm, ta nhận được vân buổi tối thứ 3. Bước sóng ánh sử dụng trong thể nghiệm là

A. 0,48µm.B. 0,42µm.C. 0,55µm.D. 0,60µm.

Câu 13: hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm. Các vân giao bôi được hứng bên trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M biện pháp vân trung trung tâm 1,2 milimet có:

A. Vân về tối thứ 4.B. Vân sáng bậc 4.C. Vân sáng bậc 3.D. Vân tối thứ 3

Câu 14: Chọn các cụm từ phù hợp để điền vào những chỗ trống mang đến hợp nghĩa: “Tia tử nước ngoài là những phản xạ …… gồm bước sóng…..bước sóng của ánh sáng…….”

A. Thấy được được, nhỏ dại hơn, tím
B. Không nhìn thấy được, béo hơn, tím

C. Không thấy được được, nhỏ hơn, đỏ
D. Không thấy được được, bé dại hơn, tím.

Câu 15: Trong việc chiếu với chụp hình ảnh trong y tế bằng tia X,người ta phải rất là tránh chức năng nào tiếp sau đây của tia X?

A. Làm cho phát quang một số chất.B. Huỷ khử tế bào.

C. Làm black kính ảnh.D. Kỹ năng đâm xuyên.

Câu 16: Trong thí nghiệm I-âng, với bức xạ tất cả bước sóng λ1 = 0,6μm, thì khoảng chừng vân đo được là i = 0,42mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ λ2, thì khoảng tầm vân đo được là 0,385mm. Vậy bứớc sóng λ2 là:

A. 0,7μm
B. 0,55μm
C. 0,52μm
D. 0,64μm.

Câu 17: Trong xem sét Young, những khe được thắp sáng bằng tia nắng trắng tất cả bước sóng trường đoản cú 0,4μm cho 0,75μm. Khoảng cách giữa nhị khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe mang lại màn là 2m. Độ rộng quang đãng phổ bậc một quan cạnh bên được bên trên màn là:

A. 2,8 cm.B. 1,4 mm
C. 2,8 mm
D. 1,4 cm

Câu 18: Trong nghiên cứu Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng 1-1 sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan gần kề đo được là 1 trong mm. Từ vị trí ban đầu, giả dụ tịnh tiến màn quan gần cạnh một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng chừng vân bắt đầu trên màn là 0,8 mm. Cách sóng của tia nắng dùng phân tích là

A. 0,50 .B. 0,48 .C. 0,64 .D. 0,45 .

Câu 19: triển khai thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng cùng với ánh sáng solo sắc bao gồm bước sóng λ. Tín đồ ta đo khoảng cách giữa 2 vân sáng nằm cạnh sát nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở cùng một bên với vân trung tâm, bí quyết vân trung vai trung phong lần lượt là 0,6cm với 1,55cm bao gồm bao nhiêu vân sáng.

A. 10 vân.B. 7 vân
C. 9 vân
D. 8 vân

Câu 20: triển khai giao thoa tia nắng bằng khe Young, biết khoảng cách từ vân buổi tối thứ hai cho vân sáng bậc 5 ở thuộc phía đối với vân sáng sủa trung trung ương là 1,4 mm. Bề rộng của vùng giao sứt trên màn là 1,02cm. Khẳng định số vân sáng với số vân buổi tối quan ngay cạnh được trên màn

A. 23 vân sáng với 22 vân tối.B. 23 vân sáng với 24 vân tối. C. 22 vân sáng với 23 vân tối. D. 25 vân sáng với 26 vân tối.

Câu 21: Tìm phát biểu không đúng về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

A. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.B. Khác nhau về bề rộng các vạch quang quẻ phổ.

C. Khác nhau về số lượng vạch.D. Khác nhau về màu sắc các vạch.

Câu 22: Trong phân tách giao thoa ánh sáng . Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm . Nếu như thay tia nắng này bằng ánh nắng có cách sóng λ’ thì thấy khoảng tầm vân giao thoa giảm 1,5 lần . Quý hiếm đúng của λ’ là

A. 0,50 µm
B. 1,125 µm
C. 0,45 µm.D. 0,625 µm

Câu 23: Trong nghiên cứu Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng sủa được chiếu bằng tia nắng trắng, biết đ = 0,76m cùng t = 0,4m. Khoảng cách giữa nhì khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe cho màn là 2m. Bề rộng quang phổ liên tiếp bậc 3 trên màn là:

A. 7,2mm
B. 2,4mm
C. 9,6mm
D. 4,8mm

Câu 24: Trong xem sét Iâng về giao sứt ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe hẹp bởi 1mm và khoảng cách từ nhì khe mang lại màn là 2m. Phát sáng hai khe bởi một ành sáng sủa trắng có bước sóng tự 0,38μm đến 0,76μm, khi đó tại điểm M bên trên màn quan liêu sát giải pháp vân sáng sủa trung chổ chính giữa 7,2mm bao gồm bao nhiêu ánh sáng đối kháng sắc đến vân tối?

A.5.B.3.C.4.D.7.

Câu 25: Tia tử ngoại không thể

A. Làm cho phát quang một số trong những chất B. Truyền qua được tấm thuỷ tinh dày C. Công dụng lên kính ảnh
D. Có tác dụng Ion hóa chất khí

Câu 26(CĐ 2010): Khi nói về tia hồng ngoại, phân phát biểu nào dưới đấy là sai?

A. Tia hồng ngoại cũng rất có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng gây ra một số phản ứng hóa học.

C. Tia hồng ngoại gồm tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

D. Chức năng nổi nhảy nhất của tia hồng ngoại là chức năng nhiệt.

Câu 27(CĐ 2009): Trong thể nghiệm Y-âng về giao trét ánh sáng, mối cung cấp sáng gồm những bức xạ bao gồm bước sóng theo thứ tự là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Trên điểm M vào vùng giao thỏa trên màn mà lại hiệu khoảng cách đến nhị khe bằng 1,5 m bao gồm vân sáng sủa của bức xạ

A. 2 và 3.B. 3.C. 1.D. 2.

Câu 28(ĐH 2010): Trong phân tách Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bao gồm bước sóng λ. Nếu như tại điểm M trên màn quan tiền sát bao gồm vân buổi tối thứ cha (tính tự vân sáng sủa trung tâm) thì hiệu lối đi của ánh sáng từ nhị khe S1, S2 mang lại M bao gồm độ béo bằng

A. 2λ. B. 1,5λ.C. 3λ.D. 2,5λ.

Câu 29(ĐH 2013): vào một xem sét Y-âng về giao quẹt ánh sáng, cách sóng ánh sáng đối kháng sắc là 600 nm, khoảng cách giữa nhị khe hẹp là một trong những mm. Khoảng cách từ phương diện phẳng chứa hai khe cho màn quan gần kề là 2 m. Khoảng tầm vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

A. 1,2 mm
B. 1,5 mm
C. 0,9 mm
D. 0,3 mm

Câu 30(ĐH 2013): Trong thử nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, nếu cố gắng ánh sáng solo sắc màu lam bởi ánh sáng đối chọi sắc màu đá quý và không thay đổi các đk khác thì trên màn quan sát

A. Khoảng chừng vân không thay đổi B. Khoảng vân tăng thêm C. địa chỉ vân trung tâm biến đổi D. Khoảng vân bớt xuống.

Câu 31: Trong nghiên cứu Young, khoảng cách giữa nhị khe là 1mm, khoảng cách từ nhì khe đến màn là 2m, chiếu nhị khe bằng hai bức xạ có 1 = 0,760m cùng 2, bạn ta thấy vân sáng sủa bậc 3 của bức xạ 2 trùng cùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 1 thì bước sóng của sự phản xạ 2 có mức giá trị sát bằng

A. 0,472m B. 0,427m
C. 0,507m
D. 0,605m

Câu 32: trong mạch xê dịch LC lí tưởng có xấp xỉ điện từ thoải mái thì

A. Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.B. Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C. Năng lượng điện từ bỏ của mạch được bảo toàn.D. Tích điện điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

Câu 33: Mạch dao động điện tử có cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm với tụ điện bao gồm điện dung . Tần số dao động riêng của mạch là :

A. B. C. D.

Câu 34: Coi xê dịch điện trường đoản cú của một mạch dao động LC là giao động tự do. Biết độ từ cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch giao động này là

A. 2π s.B. 4π s.C. 4π.10-6 s.D. 2π.10-6 s.

Câu 35: vào một thể nghiệm Y-âng về giao sứt ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 0,5 mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe mang lại màn quan tiếp giáp là 2 m. Mối cung cấp sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm mang đến 760 nm. M là một trong những điểm bên trên màn, bí quyết vân sáng trung trung ương 2 cm. Trong công việc sóng của những bức xạ cho vân sáng tại M, cách sóng lâu năm nhất là

A. 750 nm.B. 720 nm.C. 714 nm.D. 760 nm.

Câu 36: Một mạch xê dịch điện từ bao gồm tần số f = 0,5.106Hz, gia tốc ánh sáng sủa trong chân ko c = 3.108m/s. Sóng điện từ bởi vì mạch kia phát ra gồm bước sóng là

A. 6m
B. 0,6m
C. 60m
D. 600m

Câu 37: Khi nói về sóng năng lượng điện từ, phạt biểu làm sao dưới đây là sai?

A. Sóng năng lượng điện từ bị sự phản xạ khi gặp mặt mặt ngăn cách giữa nhì môi trường.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong quy trình truyền sóng điện từ, vectơ độ mạnh điện trường cùng vectơ chạm màn hình từ luôn cùng phương.

D. Trong chân không, sóng năng lượng điện từ lan truyền với vận tốc cân đối tốc ánh sáng

Câu 38: Một sóng điện từ tất cả tần số 100 MHz truyền với vận tốc 3.108 m/s gồm bước sóng là

A. 0,3 m.B. 3 m.C. 30 m.D. 300 m.

Câu 39: Khi nói tới tia X, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Tia X có tác dụng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại. B. Tia X bao gồm tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. Tia X bao gồm bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh nắng nhìn thấy. D. Tia X có chức năng sinh lí: nó tiêu diệt tế bào.

Xem thêm: Tải adobe flash player nhanh, adobe flash player activex & plugin 32

Câu 40: Mạch xê dịch điện từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có độ từ cảm I, với tụ điện gồm điện dung C. Tần số xấp xỉ riêng của mạch là:

A. B. C. D.

Câu 41: Một mạch xấp xỉ LC có điện trở thuần bằng không bao gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện tất cả điện dung C. Vào mạch có xấp xỉ điện từ thoải mái (riêng) với tần số f. Khi mắc thông liền với tụ năng lượng điện trong mạch bên trên một tụ điện tất cả điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do thoải mái (riêng) của mạch từ bây giờ bằng

A. F/4.B. 4f.C. 2f.D. F/2.

Câu 42: Mạch giao động điện từ LC lí tưỏng sẽ hoạt động, biểu thức năng lượng điện của một bạn dạng tụ năng lượng điện là q = 2.10-9cos(2.107t +) (C). Cường độ cái điện cực to trong mạch là

A. 1m
AB. 10 m
AC. 0,04 m
A.D. 40 m
A

Bạn sẽ xem tư liệu "Đề soát sổ Chương 4+5 môn vật dụng lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)", để cài đặt tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu gắn kèm:

*
de_kiem_tra_chuong_45_mon_vat_ly_lop_12_lan_2_ma_de_101_co_d.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Chương 4+5 môn đồ lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)

KIỂM TRA MẠCH LC – SÓNG ÁNH SÁNG LẦN 2 – THỜI GIAN 40 PHÚT bọn họ tên: . Lớp: Mã đề: 101 Câu 1: Một mạch xê dịch gồm có cuộn dây L thuần điện cảm với tụ năng lượng điện C thuần dung kháng. Nếu hotline I 0 được coi là dòng điện cực đại trong mạch, Q0 là năng lượng điện tích cực đại giữa hai phiên bản tụ. Bí quyết tính năng lượng điện từ bỏ của một mạch dao động LC nào dưới đây đúng? I2 I2 Q q2 W 0 . W 0 . W 0 . W 0 . A. 2L B. 2C C. 2C D. 2C Câu 2: vào chân không, bức xạ bao gồm bước sóng nào sau đấy là tia tử ngoại? A. 750 nm B. 25 μm C. 4,50 μm D. 0,25 μm Câu 3: Một mạch giao động gồm tất cả cuộn dây L thuần điện cảm cùng tụ điện C thuần dung kháng. Nếu hotline I 0 được coi là dòng điện cực đại trong mạch, U 0 là hiệu điện thế cực lớn giữa nhì đầu tụ. Lựa chọn biểu thức đúng trong những hiệu quả sau đây. I L C C U 0 U I LC U I I U 0 . B. 0 0 . 0 0 . 0 0 . A. C C. L D. L Câu 4: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 300 m. Mang c = 3.10 8m/s. Sóng năng lượng điện từ này biến hóa thiên với chu kỳ luân hồi T là A. 10 -6 s. B. 106 s. C. 2.10 -5 s. D. 105 s. Câu 5: Mạch dao động điện từ thoải mái LC bao gồm điện trở thuần không xứng đáng kể, có tần số được xác định bởi biểu thức 1 f . Hệ thức liên hệ nào tiếp sau đây ĐÚNG? 2π LC f 2 1 f 1 L . L L . L . 2 2 2 2 A. 4π .C B. F 4π.C C. 4π .C D. F 4π .C Câu 6: Mạch xê dịch điện từ thoải mái LC gồm điện trở thuần không xứng đáng kể, bao gồm tần số được xác minh bởi biểu 1 thức f . Hệ thức contact nào sau đây ĐÚNG? 2π LC 1 f 2 1 1 C . C . C . C . 2 2 2 2 2 A. F 4π.L B. 4π .L C. F 4π .L D. F 4π .L Câu 7: hotline nđ, nt và nv theo lần lượt là chiết suất của một môi trường xung quanh trong suốt đối với các ánh sáng đối chọi sắc đỏ, tím cùng vàng. Bố trí nào sau đấy là đúng? A. Nv > nđ > nt. B. Nt > nv > nđ. C. Nv nt > nv. Câu 8: trong chân không, bức xạ bao gồm bước sóng làm sao sau đó là bức xạ hồng ngoại? A. 0,35 μm B. 750 nm C. 700 nm D. 0,95 μm Câu 9: vào miền tia nắng nhìn thấy, phân tách suất của thủy tinh có giá trị phệ nhất so với ánh sáng solo sắc như thế nào sau đây? A. Ánh sáng lam. B. Ánh sáng sủa lục. C. Ánh sáng vàng. D. Ánh sáng đỏ Câu 10: vào miền tia nắng nhìn thấy, tách suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đối kháng sắc như thế nào sau đây? A. Ánh sáng lam B. Ánh sáng vàng. C. Ánh sáng lục. D. Ánh sáng sủa tím. Câu 11: Trong thể nghiệm Young về giao sứt của ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Vân buổi tối thứ 3 cách vân trung tâm đoạn là A. 2,16 mm. B. 2,25 mm. C. 1,8 mm. D. 2,7 mm. Câu 12: Một tụ năng lượng điện C 0,2m
F . Để mạch có tần số xê dịch riêng 500Hz thì thông số tự cảm L phải có mức giá trị bằng bao nhiêu? mang π2 10 . A. 50 m
H. B. 0,5 H. C. 5 m
H. D. 0,5 m
H. Câu 13: Một dải sóng điện từ vào chân không tồn tại tần số từ bỏ 4.10 14 Hz cho 7,5.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng sủa trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên nằm trong vùng làm sao trong thang sóng điện từ? A. Vùng tia X B. Tia nắng nhìn thấy C. Vùng tử nước ngoài D. Vùng hồng ngoại. Câu 14: Trong xem sét Y-âng về giao sứt ánh sáng, nhị khe được chiếu bởi ánh sáng đối chọi sắc tất cả bước sống 600 nm. Khoảng cách giữa nhì khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe mang đến màn quan gần kề là 1,5m. Bên trên màn quan sát, nhì vân tối tiếp tục cách nhau một quãng là A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 1,8 mm. D. 0,9 mm. 1Câu 15: Trong xem sét Young về giao thoa của ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa 2 vân sáng thường xuyên là 0,72 mm. Khoảng cách giữa nhị vân sáng sủa bậc 3 bởi A. 43,2 mm. B. 2,16 mm. C. 0,432 cm. D. 21,6 mm. 1 Câu 16: Một mạch xấp xỉ LC bao gồm một cuộn cảm có độ từ bỏ cảm L H và một tụ điện có điện dung
C. Tần π số xê dịch riêng của mạch là 1MHz. Quý giá của C bằng: 1 1 1 1 C m
F. C p
F. C μF. C F. A. 4π B. 4π C. 4π D. 4π Câu 17: Trong thử nghiệm Young về giao thoa tia nắng với ánh sáng đối chọi sắc. Biết khoảng cách giữa 9 vân sáng thường xuyên là 3,6 mm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng sủa bậc 9 ở nhị phía vân trung trung khu là A. 8,1 mm. B. 4,5 mm. C. 7,2 mm. D. 3,6 mm. 2 Câu 18: Mạch giao động bắt biểu hiện của một đồ vật thu vô đường điện gồm một cuộn cảm L = H và một tụ π 1800 điện C p
F. Chu kỳ xấp xỉ của mạch là: π A. 1,2.10-3 s. B. 12.10-6 s. C. 1,2.10-6 s. D. 0,12.10-6 s. Câu 19: vào thí nghiệp Young về giao trét với ánh sáng đối kháng sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 trong những mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng đựng hai khe mang đến màn quan cạnh bên là 2m. Trên điểm M trên màn quan tiền sát bí quyết vân sáng trung trọng tâm 3mm gồm vân sáng bậc 3. Cách sóng của tia nắng dùng trong thể nghiệm là A. 0,5 (μm). B. 0,55 (μm). C. 0,6 (μm). D. 0,75(μm). Câu 20: Trong thử nghiệm Young về giao quẹt ánh sáng, nhị khe bé cách nhau một khoảng a = 2 mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe cho màn quan ngay cạnh là D = 2 m. Hai khe được chiếu bởi bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Tại điểm M bên trên màn cách vân sáng sủa trung trung khu một khoảng chừng 2,1 mm có A. Vân về tối thứ 3. B. Vân buổi tối thứ 4. C. Vân sáng sản phẩm 4. D. Vân sáng sản phẩm công nghệ 3. Câu 21: Trong nghiên cứu Young về giao thoa ánh nắng với ánh sáng solo sắc có bước sóng λ. Trên điểm M phương pháp vân sáng trung trung tâm đoạn x là vân sáng sủa bậc 3. Cách sóng tia nắng trong thí nghiệm được tính bằng biểu thức như thế nào sau đây? 3a.x 3.x 3D.x a.x λ . λ . λ . λ . A. D B. A.D C. A D. 3 chiều Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, nhì khê được chiếu bằng ánh nắng gồm hai thành phần 1-1 sắc có bước sóng λ = 0,6 µm với λ’ = 0,4 µm. Bên trên màn quan liêu sát, trong tầm giữa nhì vân sáng bậc 7 của bức xạ gồm bước sóng λ, số vị trí có vân sáng sủa trùng nhau của hai phản xạ là A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Trong xem sét Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng 1-1 sắc tất cả bước sóng λ. Tại điểm M phương pháp vân sáng sủa trung chổ chính giữa đoạn x là vân tối thứ 4. Cách sóng ánh nắng trong thí nghiệm được tính bằng biểu thức nào sau đây? 4.x 3,5D.x a.x a.x λ . λ . λ . λ . A. A.D B. A C. 4 chiều D. 3,5.D Câu 24: Trong phân tích Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc gồm bước sóng λ. Khoảng cách giữa nhì khe sáng S 1S2= a, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe S 1S2 mang lại màn quan ngay cạnh là D. Bên trên màn quan liêu sát, 5 vân tối tiếp tục cách nhau một đoạn L. Cách sóng λ được xem bằng biểu thức làm sao sau đây? L.a 4,5L L.a L λ . λ . λ . λ . A. 4.D B. D.a C. 5.D D. 4,5D.a Câu 25: Trong thí nghiệm Young về giao sứt ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đối chọi sắc bao gồm bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe sáng sủa S 1S2= a, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe S 1S2 mang đến màn quan gần kề là D. Bên trên màn quan lại sát, 8 vân sáng liên tiếp cách nhau một đoạn L. Cách sóng λ được xem bằng biểu thức làm sao sau đây? 7L L.a L.a 8L.a λ . λ . λ . λ . A. D.a B. 7.D C. 8.D D. D hết 2MÃ ĐỀ: 101 1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.A 18.D 19.A 20.B 21.D 22.C 23.D 24.A 25.B 3