Tính tổng các mã giống nhau là thao tác mà rất nhiều người gặp phải trong quá trình làm việc. Đặc biệt khi làm thống kê/tổng kết, bạn sẽ gặp trường hợp cần tính tổng (số lượng, thành tiền) các mã sản phẩm giống nhau. Bài viết của Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn cách tính tổng các mã giống nhau trong Excel.

Bạn đang xem: Cộng các giá trị giống nhau trong excel

*

Ví dụ ta có bảng dữ liệu như hình dưới. Yêu cầu cần tính tổng số tiền của các mặt hàng là trà.

*

1. Sử dụng hàm SUMIF

Như các bạn có thể thấy trong hình trên thì có 3 loại trà đó là trà đào, trà chanh và trà quất. Để thực hiện tính tổng tiền của các loại trà thì ta cần sử dụng hàm SUMIF kết hợp với dấu sao (*) là kí tự đại diện cho bất kì kí tự nào theo công thức:

=SUMIF(mảng tham chiếu điều kiện,”*”& “chuỗi kí tự tìm kiếm”&”*”,vùng cần tính tổng)

Áp dụng công thức trên vào bảng tính ta sẽ có công thức tính tổng tiền của các loại mặt hàng trà như sau:

=SUMIF(B2:B10;”*”&”Trà”&”*”;E2:E10)

*

2. Sử dụng hàm SUMPRODUCT

Một cách để tính tổng số tiền của các mặt hàng là trà đó là ta sử dụng kết hợp hàm SUMPRODUCT với các hàm IFERROR và SEARCH. Các bạn nhập công thức như sau vào Excel rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.

=SUMPRODUCT((E2:E10)*(IFERROR(SEARCH(“Trà”;B2:B10);0)>0))

Với công thức trên, hàm IFERROR(SEARCH(“Trà”;B2:B10);0) sẽ tìm kiếm các ô trong cột B có kí tự là “Trà” và trả về giá trị lớn hơn 0, nếu không có sẽ trả về bằng 0. Khi đặt công thức trên vào hàm SUMPRODUCT, Excel sẽ so sánh kết quả đó có >0 hay không, và cộng tổng tiền trong cột E tương ứng với giá trị trên >0.

Mặc dù công thức SUMPRODUCT là công thức dạng mảng, có nghĩa là bạn ko phải áp dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter ở trường hợp thông thường. Tuy hiên với trường hợp này, bắt buộc bạn phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl +Shif + Enter nếu không sẽ không ra kết quả chính xác.

*

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách tính tổng các mã giống nhau trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Tính tổng các dữ liệu giống nhau (mã giống nhau) là thao tác thường làm trong công việc, đặc biệt khi làm thống kê/tổng kết, bạn sẽ gặp trường hợp cần tính tổng (số lượng, thành tiền) các dữ liệu với mã sản phẩm giống nhau. Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn cách tính tổng các mã giống nhau trong Excel.


*

Hướng dẫn tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


1. Tạo cột phụ và sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các dữ liệu

Bước 1: Tạo cột phụ

Tạo cột phụ để nhận diện các dòng có các kí tự thỏa mãn điều kiện. Ở đây chúng ta sẽ tạo hai cột phụ là “Áo phông” và “Nam”.

Tại cột sản phẩm ta áp dụng công thức sau: =IFERROR(SEARCH(“Áo phông”;C2);0)

Cụ thể là Excel sẽ tìm trong ô C2 có kí tự nào thỏa mãn Áo phông và trả về vị trí của ký tự đó trong chuỗi. Nếu không có kí tự nào thỏa mãn điều kiện thì sẽ trả về vị trí 0.

Sao chép công thức cho toàn bộ các ô trong cột. Cho ra kết quả như bảng sau:


*

Hướng dẫn 3 cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


Tương tự cách trên ta chỉ cần thay Áo phông thành nam sẽ cho ra kết quả là:


*

Hướng dẫn 3 cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


Như vậy, những dòng có mã thỏa mãn điều kiện thì cột phụ sẽ có giá trị lớn hơn 0.

Bước 2: Dùng hàm SUMIF để cộng các dòng có giá trị lớn hơn không

Cột phụ Áo phông

Tại cột phụ Áo phông ta áp dụng công thức sau: =SUMIF(G2:G9;”>0″;F2:F9) Kết quả đã cho ra tổng các ô dữ liệu Áo phông giống nhau


*

Hướng dẫn 3 cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


Cột phụ nam

Tại cột phụ nam ta áp dụng công thức sau: =SUMIF(H2:H9;”>0″;F2:F9). Kết quả đã cho ra tổng các ô dữ liệu nam giống nhau

*

Lưu ý: Với cách làm trên, Excel không phân biệt kí tự là chữ in hoa hay in thường.

2. Sử dụng ký tự đại diện và hàm SUMIF để tính tổng dữ liệu

Sử dụng kết hợp với dấu sao (*) là ký tự đại diện cho bất kì kí tự nào.

Cú pháp như sau :

 =SUMIF(mảng tham chiếu điều kiện;”*”& “chuỗi ký tự tìm kiếm“&”*”;vùng cần tính tổng).

Công thức tại ô J2 với điều kiện Áo phông =SUMIF(C2:C9;”*”&I2&”*”;F2:F9)

*

Công thức tại ô J3 với điều kiện nam =SUMIF(C2:C9;”*”&I3&”*”;F2:F9)

*

3. Tính tổng kết quả cùng hàm SUMPRODUCT

Ngoài cách sử dụng hàm SUMIF và cột phụ như trên, cách tính tổng kết quả cùng hàm SUMPRODUCT sẽ cho ta chỉ một phép tính và đỡ rắc rối hơn. Ta áp dụng công thức sau để tính tổng của điều kiện Áo phông.

Công thức tại ô J2 với điều kiện Áo phông =SUMPRODUCT((F2:F9)*(IFERROR(SEARCH(“Áo phông”;C2:C9);0)>0))

Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter. Với công thức trên, hàm (IFERROR(SEARCH(“Áo phông”;C2:C9);0)>sẽ tìm kiếm các ô trong cột B có kí tự như ở ô G1 ( áo phông ) và trả về giá trị lớn hơn 1, nếu không có sẽ trả về bằng 0.

Xem thêm: Trong Xã Hội Hiện Nay Có Một Số Người Sống Theo Kiểu Đèn Nhà Ai Nhà Nấy Rạng

Khi đặt công thức trên vào hàm SUMPRODUCT, Excel sẽ so sánh kết quả đó có >0 hay không. Và cộng tổng doanh thu trong cột Thành tiền (Cột F) tương ứng với giá trị trên >0.

Ở trường hợp thông thường ta không cần sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter vì công thức SUMPRODUCT là công thức dạng mảnh. Tuy nhiên với trường hợp này ta buộc phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter. Cho ra kết quả sau:


*

Hướng dẫn 3 cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


Ta áp tính điều kiện Nam tương tự như cách tính Macbook ta áp dụng công thức tại ô J3 với điều kiện

Nam =SUMPRODUCT((F2:F9)*(IFERROR(SEARCH(I3;C2:C9);0)>0))

Ở đây ta nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter. Cho ra kết quả như sau:


*

Hướng dẫn 3 cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel


Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “tính tổng các dữ liệu giống nhau”

Tính tổng các dữ liệu giống nhau trong Excel
Cách tính tổng theo tên trong Excel
Lọc và tính tổng trong ExcelLọc dữ liệu trùng và tính tổng trong Excel

Bài liên quan

Cách tính thâm niên công tác, tính chênh lệch giữa hai mốc thời gian trong Excel