Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Các dạng bài bác tập chất hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Các dạng bài tập hóa học 9 (phương pháp giải chi tiết)
Trang trước
Trang sau

Tài liệu tổng thích hợp trên 100 dạng bài xích tập hóa học lớp 9 được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn với đầy đủ đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa với trên 1000 bài xích tập trắc nghiệm tinh lọc từ cơ phiên bản đến cải thiện có lời giải để giúp đỡ học sinh ôn luyện, biết phương pháp làm những dạng bài tập Hóa lớp 9 tự đó lấy điểm cao trong số bài thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Bài tập hóa hữu cơ lớp 9


Các dạng bài bác tập chất hóa học lớp 9 (chọn lọc, bao gồm lời giải)

Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. PolimeĐã có lời giải bài tập môn hóa học 10 sách mới:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH cho GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học giành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Sơ đồ gia dụng phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Chuỗi làm phản ứng chất hóa học hữu cơ là dạng bài lộ diện thường xuyên trong số dạng bài tập cũng giống như đề soát sổ Hóa học 9. Để giúp những em nắm rõ phần này, Vn
Doc giữ hộ tới chúng ta tài liệu Chuỗi bội nghịch ứng hóa học hữu cơ lớp 9 có đáp án được Vn
Doc biên soạn tổng hợp. Mong muốn với tài liệu này giúp ích cho chúng ta học sinh trong quá trình ôn luyện xong xuôi chuỗi bội phản ứng một cách giỏi nhất.


Câu 1. Xong chuỗi làm phản ứng sau


(1) C2H2 + H2

*
C2H4

(2) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + Ca
CO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O


Câu 2. Chấm dứt chuỗi phản nghịch ứng sau:


Hướng dẫn kết thúc chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ

(1) Ca
C2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2

*
C2H4

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H O 


(6) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O


Câu 3. Hoàn thành chuỗi làm phản ứng sau


Hướng dẫn chấm dứt chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

(1) C2H5OH

*
C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2

*
C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n


Câu 4. Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học sau:


Hướng dẫn xong xuôi chuỗi bội nghịch ứng hóa học hữu cơ

(1) CH3COONa + Na
OH → CH4 + Na2CO3

(2) 2CH4

*
C2H2 + 3H2

(3) C2H2 + H2

*
C2H4

(4) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n

(5) CH4 + Cl2

*
CH3Cl + HCl


Hướng dẫn dứt chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ

(C6H10O5)n + n
H2O → n
C6H12O6

C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CH3COOH

*
CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + Na
OH → C2H5OH + CH3COONa


Câu 6. Hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng sau

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → anđehit axetic → axit axetic


Hướng dẫn xong chuỗi phản ứng chất hóa học hữu cơ

(C6H10O5)n + n
H2O

*
n
C6H12O6

C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + Cu
O

*
CH3CHO + Cu + H2O

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH


Hướng dẫn ngừng chuỗi bội phản ứng hóa học hữu cơ

C2H4 + H2O

*
C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + Na
OH

*
CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4

*
C2H2 + 3H2

 


Hướng dẫn dứt chuỗi phản nghịch ứng hóa học hữu cơ

C4H10

*
C2H4 + C2H6

C2H4 + H2O

*
C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2


Hướng dẫn ngừng chuỗi phản ứng chất hóa học hữu cơ

(−C6H10O5−)n + n
H2O

*
n
C6H12O6

C6H10O6

*
C2H5OH +2CO2

C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH

C2H5OH + na → C2H5ONa + 50% H2


Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic→ Natri axetat → Z . X cùng Y theo thứ tự là


Hướng dẫn ngừng chuỗi phản bội ứng hóa học hữu cơ

Tinh bột → C6H12O6 (X) → C2H5OH(Y) → Axit axetic (CH3COOH) → CH3COONa → Z (CH4)

(C6H10O5)n→ C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH

Phương trình hóa học:

(1) (C6H10O5)n + n
H2O

*
n
C6H12O6

(2)C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + Na
OH → CH3COONa + H2O

(5) CH3COONa + Na
OH → CH4 + Na2CO3 

Vậy X là glucozo, Y là ancol etylic, Z là metan


Câu 12. Hoàn thành các chuỗi bội nghịch ứng sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ

CH3COONa + Na
OH → CH4 + Na2CO3

2CH4

*
C2H2 + 3H2 

C2H2 + H2 → C2H4( xúc tác: nhiệt độ độ, Pd/Pb
CO3)

C2H4 + H2O→ C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm) 

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O (nhiệt độ, axit H2SO4) 


Hướng dẫn ngừng chuỗi làm phản ứng chất hóa học hữu cơ

2CH4 (A) → C2H2 + 3H2 ( xúc tác: ánh nắng mặt trời 1500o
C, làm cho lạnh nhanh)

C2H2 (B) + H2 → C2H4( xúc tác: nhiệt độ độ, Pd/Pb
CO3)

C2H5OH + O2 → CH3COOH (C) + H2O (men giấm) 

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O (nhiệt độ, axit H2SO4) 

CH3COOC2H5 + Na
OH → C2H5OH + CH3COONa (D) 

CH3COONa + Na
OH → CH4 + Na2CO3


Câu 14. Hoàn thành chuỗi làm phản ứng sau: C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ

C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

C2H5Cl + Na
OH → C2H5OH + Na
Cl

C2H5OH + Cu
O → CH3CHO + Cu + H2O (xúc tác: nhiệt độ) 

CH3CHO + O2 → CH3COOH (xúc tác: nhiệt độ)

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O (xúc tác, axit H2SO4)

CH3COOC2H5 + Na
OH → C2H5OH + CH3COONa

.............................

Trên đây, Vn
Doc đã gửi tới các bạn tài liệu Chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 bao gồm đáp án. Hy vọng đấy là tài liệu hữu ích giúp các em vận dụng làm giỏi các dạng bài bác tập môn Hóa lớp 9, từ đó học xuất sắc Hóa học tập 9 hơn.

Xem thêm: Sửa Lỗi Font Chữ Trong Excel 2007 ? Excel Lỗi Font Chữ: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Ngoài tư liệu trên, mời các bạn học sinh xem thêm các Trắc nghiệm hóa học 9, Giải sách bài xích tập Hóa 9, Giải bài tập hóa học 9 giúp chúng ta rèn luyện thêm khả năng giải đề và làm cho bài giỏi hơn. Chúc các bạn học tốt.


Ngoài ra, Vn

Tham khảo thêm


Đánh giá bài xích viết
6 24.373
Chia sẻ bài bác viết
tải về bản in
thu xếp theo mặc định mới nhất Cũ tốt nhất
Xóa Đăng nhập để Gửi
*

Chuyên đề chất hóa học lớp 9


giới thiệu cơ chế Theo dõi shop chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*