Mưu kế dùng con riêng để hại ông xã

Mỹ
Doanh nhân thành đạt John Parker bị phục kích, phun chết năm 2003. Công an mất ngay sát 6 năm để tìm dẫn chứng về việc vợ John chỉ huy hai bé riêng tham gia kế hoạch.


FUB7E10i
TOo
J0QGOZWw" alt="*">