Giải SGK Toán 7 trang 7 tập 2 Kết nối tri thức - Bài 20 Tỉ lệ thức. Bài bác 6.6 Để cày hết một cánh đồng vào 14 ngày phải sử dụng 18 vật dụng cày. Hỏi hy vọng cày không còn cánh đồng kia trong 12 ngày thì phải áp dụng bao nhiêu sản phẩm cày?


Bài 6.1 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối trí thức tập 2

Thay tỉ số tiếp sau đây bằng tỉ số giữa những số nguyên:

(a)dfrac1016:dfrac421;b)1,3:2,75;c)dfrac - 25:0,25)

Lời giải: 

(eginarrayla)dfrac1016:dfrac421 = dfrac1016.dfrac214 = dfrac10532 = 105:32;\b)1,3:2,75 = dfrac1,32,75 = dfrac130275 = dfrac2655 = 26:55;\c)dfrac - 25:0,25 = dfrac - 25:dfrac14 = dfrac - 25.dfrac41 = dfrac - 85 = ( - 8):5endarray)

Bài 6.2 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Tìm những tỉ số bằng nhau trong số tỉ số sau rồi lập tỉ trọng thức:

(12:30;dfrac37:dfrac1824;2,5:6,25)(12:30;dfrac37:dfrac1824;2,5:6,25) 

Lời giải: 

(eginarrayl12:30 = dfrac1230 = dfrac25;\dfrac37:dfrac1824 = dfrac37.dfrac2418 = dfrac914;\2,5:6,25 = dfrac2,56,25 = dfrac250625 = dfrac25endarray)

Như vậy, các tỉ số đều bằng nhau là: 12:30 với 2,5 : 6,25.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 trang 7

Ta được tỉ trọng thức: 12:30 = 2,5 : 6,25

Bài 6.3 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối trí thức tập 2

Tìm x trong những tỉ lệ thức sau:

(a)dfracx6 = dfrac - 34;b)dfrac5x = dfrac15 - 20)

Lời giải: 

(eginarrayla)dfracx6 = dfrac - 34\x = dfrac( - 3).64\x = dfrac - 92endarray)

Vậy (x = dfrac - 92)

(eginarraylb)dfrac5x = dfrac15 - 20\x = dfrac5.( - 20)15\x = dfrac - 203endarray)

Vậy (x = dfrac - 203)

Bài 6.4 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối trí thức tập 2

Lập tất cả các tỉ lệ thành phần thức có thể được từ bỏ đẳng thức 14.(-15)= (-10).21

Lời giải: 

Các tỉ lệ thức hoàn toàn có thể được là:

(dfrac14 - 10 = dfrac21 - 15;dfrac1421 = dfrac - 10 - 15;dfrac - 15 - 10 = dfrac2114;dfrac - 1521 = dfrac - 1014)

Bài 6.5 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối trí thức tập 2

Để trộn nước muối bột sinh lí, tín đồ ta bắt buộc pha theo đúng tỉ lệ. Hiểu được cứ 3 l nước tinh khiết thì trộn với 27 g muối. Hỏi nếu gồm 45 g muối thì nên cần pha với bao nhiêu lít nước tinh khiết để được nước muối bột sinh lí?

Lời giải: 

Gọi số lít nước tinh khiết cần pha là: x (lít) (x > 0)

Ta có tỉ lệ thức: (dfrac327 = dfracx45 Rightarrow x = dfrac3.4527 = 5)

Vậy đề xuất 5 lít nước pha với 45 g muối sẽ được nước muối bột sinh lí.

Bài 6.6 trang 7 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối học thức tập 2

Để cày hết một cánh đồng trong 14 ngày phải sử dụng 18 trang bị cày. Hỏi hy vọng cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì phải sử dụng bao nhiêu trang bị cày? ( Biết năng suất của những máy cày là như nhau)?

Bài 1 chương 3: thu thập số liệu thống kê, tần số – Giải bài bác 1, 2 trang 7; bài 3 trang 8; Bài 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 3.

1. tích lũy số liệu thống kê

– các số liệu tích lũy được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là 1 trong giá trị của vệt hiệu.

– Số toàn bộ các quý giá của tín hiệu bằng số các đơn vị điều tra

2. Tần số của một giá chỉ trị: số lần mở ra của một quý hiếm trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của cực hiếm đó.

3. Bảng số liệu thống kê ban đầu: những số liệu thu thập được khi điều tra được ghi nằm trong bảng thống kê với được gọi là bảng số liệu những thống kê ban đầu.

Hướng dẫn giải việc 7 tập 2 trang 7,8,9 (Đại số).

Bài 1: Lập bảng số liệu thống kê ban sơ cho một cuộc điều tra nhỏ dại về một dấu hiệu mà em thân thiết (điểm một bài bác kiểm tra của mỗi em trong lớp, số các bạn nghỉ học tập trong một ngày của mỗi phần bên trong trường, số nhỏ trong từng gia đình sống gần đơn vị em,…)

HD: Lớp 7A gồm 45 học sinh, trong đợt thi học kì I vừa qua, số điểm của bài kiểm tra Toán như sau:

Điểm45678910
Số học sinh26910783

Bài 2: Hàng ngày, các bạn An thử đánh dấu thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường với thực hiện điều đó trong 10 ngày. Tác dụng thu được sinh hoạt bảng 4:

Số trang bị tự của ngày12345678910
Thời gian (phút)21181720191819201819

a) dấu hiệu mà các bạn An nhiệt tình là gì và dấu hiệu đó có toàn bộ bao nhiêu cực hiếm ?

b) tất cả bao nhiêu giá chỉ trị khác nhau trong dãy quý hiếm của dấu hiệu đó ?

c) Viết những giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

Giải: a) – dấu hiệu của An quan tâm: thời hạn đi từ nhà mang lại trường

– dấu hiệu trên có 10 giá bán trị.

b) vào dãy giá trị của dấu hiệu só 5 cực hiếm khác nhau.

c) quý giá 17 bao gồm tần số là 1

Giá trị 19 gồm tần số là 3

Giá trị 21 gồm tần số là 1


Advertisements (Quảng cáo)


Giá trị 18 tất cả tần số là 3

Giá trị đôi mươi có tần số là 2.

Bài 3 trang 8: Thời gian chạy 50 mét của các học viên trong một tấm 7 được thầy giáo dạy Thể dục đánh dấu trong nhị bảng 5 với 6:

*

Hãy mang đến biết:

a) tín hiệu chung cần mày mò (ở cả nhì bảng).

b) Số những giá trị của tín hiệu và số những giá trị khác biệt của tín hiệu (đối với từng bảng).

c) các giá trị khác biệt của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng).

Giải: a) tín hiệu chung nên tìm ở cả 2 bảng: thời gian chạy hết 50 mét của học sinh.

Xem thêm:

b) – Ở bảng a:

Số quý hiếm : 20


Số cực hiếm khác nhau: 5

– Ở bảng b:

Số giá trị: 20

Số cực hiếm khác nhau: 4

c) – Bảng a:

Giá trị 8,3 bao gồm tần số 2

Giá trị 8,4 gồm tần số 3

Giá trị 8,5 có tần số 8

Giá trị 8,7 tất cả tần số 5

Giá trị 8,8 có tần số 2

– Bảng b:

Giá trị 8,7 gồm tần số 3

Giá trị 9,0 có tần số 5

Giá trị 9,2 có tần số 7

Giá trị 9,3 bao gồm tần số 5.

Bài 4 trang 9: Chọn 30 hộp trà một phương pháp tùy ý vào kho của một siêu thị và rước cân, công dụng được đánh dấu trong bảng 7 (sau khi sẽ trừ khối lượng của vỏ) :

*