Thiếu Lâm vltkmobilelà môn phái dựa vào phản dame để tạo ra sát thương chính kết thúc kẻ địch. Môn phái này phù hợp với các hoạt động quần chiến như : Tống kim, công thành chiến, săn boss thủ lĩnh dã ngoại,..

Bạn đang xem: Tăng skill thiếu lâm vltk mobile


Đánh giá sức mạnh Thiếu Lâm
Ngũ hành: Kim .Khắc chế : Tiêu Dao, Đường Môn, Hoa Sơn, Ngũ Độc.Vũ khí: Côn
Đặc điểm : Cận chiến, Phản đòn.Chỉ số
*

Ưu tiên tăng thể chất để gây ra lượng phản dame lớn và tăng độ trâu để giảm sát thương cho Thiếu Lâm.

Hướng dẫn xây dựng môn phái Thiếu Lâm vltk Mobile

Nội dung cung cấp :

Chọn chân nguyên cho Thiếu Lâm
Xây dựng đồng hành cho Thiếu Lâm dựa theo chân nguyên đã chọn
Xây dựng môn khách cho Thiếu Lâm Tẩy luyện + đá hồn cho trang bị Thiếu Lâm Xây dựng Kinh mạch cho Thiếu Lâm
Lên đồ ngựa Thiếu Lâm
Tăng kỹ năng Thiếu Lâm Cách Pk Thiếu Lâm

Có thể áp dụng cách xây dựng này cho các môn phái hệ kim khác như : Thiên Vương, Bá Đao,..

1. Chọn chân nguyên cho Thiếu Lâm

Đối với môn phái Thiếu Lâm thì phù hợp với 2 loại Chân Nguyên sau :

+ Đồng Phu Thiết Cốt


*

+ Băng Thanh Ngọc Nhuận


*

Nó sẽ buff sinh lực của môn phái Thiếu Lâm này tăng lên rất là nhiều.

Tẩy luyện thuộc tính chân nguyên cho Thiếu Lâm :

+ Khảm được 6 dòng, ưu tiên:

Thể chất Nhanh nhẹn
Linh hoạt
Sức mạnh
Bỏ qua né tránh cơ bản
Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản

+ Khảm được 7 vòng, ưu tiên:

Thể chất Nhanh nhẹn
Linh hoạt
Sức mạnh
Bỏ qua né tránh cơ bản
Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản Tỉ lệ bạo kích cơ bản

+ Khảm được 8 vòng, ưu tiên:

Thể chất Nhanh nhẹn
Linh hoạt
Sức mạnh
Bỏ qua né tránh cơ bản
Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản Tỉ lệ bạo kích cơ bản Né tránh cơ bản

2. Xây dựng đồng hành cho Thiếu Lâm theo chân nguyên đã chọn

Đồng hành hay nhiều thanh niên thường gọi là (pet) dùng để hỗ trợ nhân vật trong việc đi ải, tham gia võ lâm minh chủ,.. Việc lựa chọn đồng hành cho Thiếu Lâm sẽ gia tăng lực chiến cho môn phái này.

Lưu ý : Nếu các bạn xây dựng đồng hành 1S thì tìm các con đồng hành có kỹ năng hỗ chủ giống như các đồng hành 2S.

Nếu chọn: Băng Thanh Ngọc Nhuận

Đồng hành 2S:


*

doc-co-kiem
*

nam-cung-phi
truong-phong
ly-nguyen-ba

Đồng hành 3S:


hang-vu
truong-phong
vo-tac-thien
quy-coc-tu
hang-vu
vo-tac-thien
quy-coc-tu
hoan-nhan-hong-liet
Nếu chọn chân nguyên: Đồng Phu Thiết Cốt

Đồng hành 2S:


doc-co-kiem
nam-cung-phi
truong-phong
kinh-kha

Đồng hành 3S:


hang-vu
vo-tac-thien
quy-coc-tu
hoan-nhan-hong-liet

3. Xây dựng môn khách cho Thiếu Lâm

Sử dụng 4 -> 5 con môn khách A hỗ trợ tăng hiệu suất phục hồi ( Áp dụng cho các bạn cày cuốc, chưa có điều kiện lên đồ Vip ).


Nếu các bạn có điều kiện sử dụng đồ vip thì sử dụng 2 con môn khách tăng hiệu suất phục hồi thôi vì cơ bản đã mạnh sẵn rồi.

Xem danh sách các MÔN KHÁCH và THUỘC TÍNH xem: Tại đây

4. Tẩy luyện + đá hồn cho trang bị Thiếu Lâm

Việc lựa trong trang bị theo đúng thuộc tính cho Thiếu Lâm cực kỳ quan trọng. Điều này giúp cho môn phái này tăng khả năng gây sát thương, ám sát mục tiêu. Dưới đây là ưu tiên lựa chọn thuộc tính để tẩy luyện + đá hồn cho trang bị môn phái Thiếu Lâm, cùng tìm hiểu nhé.

Vũ khí

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện :

Hút sinh lực -> Sức mạnh -> Linh hoạt ->Tỉ lệ bạo kích -> Tỉ lệ thuộc tính -> Sát thương thuộc tính

Khảm Đá Hồn:

Thiệu hồng uyên
Dương anh
Huyền thiên đạo nhân
Huyền nhân*Hắc diện lan quân*Dương anh
Triết biệt
Hạng vũ

Các bạn khảm đá hồn dựa theo các cột 4, 5,6,7 viên như dưới tùy vào cấp độ.


Nón

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Linh hoạt -> Thể chất -> nhanh nhẹn -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Sinh lực cơ bản % -> Sinh lực.

Khảm đá hồn:

Phương miễn
Phương Miễn *Hoàng nhan tương
Đoan mộc duệ
Độc cô kiếm
Tần thủy Hoàng
Tuyền cơ tử
Doãn tiêu vũ
Vương vân tiêu

Vể sau sẽ xuất hiện một số loại đá hồn mạnh như :

Mạnh Thương Lam (thay cho Độc Cô Kiếm)Đoàn Trí Hứng ( thay cho Doãn Triệu Vũ)Hộ uyển

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh -> Thể chất -> Nhanh nhẹn -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích -> Sinh lực.

Khảm đá hồn:

Triệu Thăng Quyền
Đường Tiêu
Dương Hi Liệt
Lý Thiên Mục
Lý Quảng
Ngũ Đoàn Vân
Ngân Giác Tê Hoàng
Xích Tinh Hồ Hoàng
Hà Linh Phiêu
Dây chuyền

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn –> Sức mạnh –> Sát thương bạo kích % –> Tỉ lệ bạo kích –> Bỏ qua né tránh-> Phản đòn cận chiến.

Khảm đá hồn:

Lôi chân thiên
Dương ảnh*Hoàng ngọc anh
Đường cừu
Huyền thiên võ cơ
Thanh diệp dương
Đường hiểu
Áo

Ưu tiện chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn -> Thể chất -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích % -> Kháng tỉ lệ thuộc tính -> Kháng tất cả.

Khảm đá hồn:

Vô tưởng
Vô tưởng
Thanh hiểu sư thái
Bạch khởi
Cổ yên nhiên
Hoàn nhan hồng liệt
Tiểu ảnh phong
Nhẫn

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh –> Linh hoạt –> Tỉ lệ Bạo kích –> Kháng tỉ lệ tàn phế -> Bỏ qua né tránh -> Phản đòn cận chiến.

Khảm đá hồn:

Dương thiết tâm
Thiên tinh đạo trưởng
Mạnh tri phu
Nam cung phi
Triệu vân
Tống thu thạch
Đường giản

Về sau sẽ xuất hiện các viên đá mạnh như :

Vân Hạo thiên ( thay cho Dướng Thiết Tâm)Hoàn Nhan Tông ( thay cho Tống Thu Thạch)Đai

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn -> Linh hoạt -> Thể chất ->Sinh lực cơ bản % -> Tỉ lệ kháng bạo kích -> Miễn sát thương bạo kích.

Khảo đá hồn:

Bạch Ngạn Kinh
Nam cung duyệt
Dương ảnh phong
Lý hiển trung
Hàn mông*Kim ngột thuật
Tần thủy hoàng
Thạch Hiên Viên
Hàn Mông
Ngọc bội

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Linh hoạt -> Thể chất -> Sát thương bạo kích % -> Tỉ lệ kháng bạo kích ->Bỏ qua né tránh -> Phản đòn tầm xa.

Khảm đá hồn:

Thượng quan phi long*Gia luật sở tài
Chúc tử hư
Lý tư
Hà nhân ngã
Hồng nhan lâu thất
Võ tắc thiên
Giày

Ưu tiên chọn thuộc tínhtẩy luyện:

Thể chất -> Nhanh nhẹn -> Sức mạnh -> Miễn sát thương bạo kích -> Tỷ lệ kháng bạo kích -> Hiệu sức phục hồi.

Khảm đá hồn:

Nạp lại tiềm lầm
Kinh kha
Lý nguyên bá
Niên thú
Đạo nhất chân nhân
Băng nghi
Nguyệt my nhi*
Hộ thân phù

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Thể chất –> Nhanh nhẹn –> Sát thương bạo kích % -> Hiệu suất phục hồi % -> Bỏ qua né tránh -> Phản đòn tầm xa.

Khảm đá hồn:

Khúc hà
Tử bối ngạc hoàng
Huyền từ
Liễu tiêu đình
Đơn khác ninh
Hòang nhan hồng liệt
Võ tắc thiên*Cuồng tâm Ngao Hoàng

5. Xây dựng kinh mạch cho Thiếu Lâm

Khi Server nó mở đến kinh mạch nào thì các bạn cố gắng lấy chu thiên tầng 1, tầng 2 . Vì kinh mạch nó rất là quan trọng cho nhân vật trong VLTK mobile. -> Kinh mạch càng cao thì nhân vật của mình càng trâu càng khỏe.

-> RiêngKhúc cốtbắt buộc phải từ 10 điểm trở lên


6. Lên đồ ngựa cho Thiếu Lâm

Đối với đồ ngựa các bạn lên theo thứ tự ưu tiên như sau:


Thứ1 : Bàn đạp


Thứ 2:Dây cương -> Tăng sát thương cuối.


Thứ 3:Yên Ngựa


7. Tăng kỹ năng cho Thiếu Lâm

Kỹ năng môn phái

Tham khảo cách tăng skill môn phái Thiếu Lâm bên dưới.


Tăng Max các chiêu đánh thường
Chiêu Đại Lục Kim Cang Chỉ tăng 15 điểm
Chiêu Thập Nhị Cầm Long Thủ tăng 15 điểm
Điểm còn lại thì cho vào chiêu Hàng Long CônKỹ năng giang hồ :
Tuyệt học

Trước khi chọn tuyệt học cho Thiếu Lâm các bạn cần phải kích hoạt được ô Tuyệt Học.

Kích hoạt ô tuyệt học như thế nào ?

Các bạn vào Tab GIANG HỒ thấy nhưng bí kíp nào mà có đấu chấm đỏ.


Điều kiện kích hoạt :

Bí kiếp lên : CAOCấp : lv200.

khi click vào thì có chữ ĐỘT PHÁ ở dưới.


Điều kiện đột phá:

100 Tín Vật Môn Phái.

Chọn tuyệt học cho Thiếu Lâm:

Để chọn Tuyệt Học nào cho phái Thiếu Lâm các bạn click vào Tín Vật Môn Phái -> chọn Dùng -> Lựa chọn Tuyệt Học mà có thuộc tính phù hợp với cách xây dựng của mình trước, về sau chọn các Tuyệt Học còn lại sau.

Có 2 vấn đề các bạn cần quan tâm trong Tuyệt Học :

Tu vi tuyệt học :

+ Có từ trong các MẢNH TUYỆT HỌC


Mảnh trắng : + 1 tầng
Mảnh xanh : + 2 tầng
Mảnh lam : + 3 tầng

+ Có trong các Bí Quyển Tuyệt Học

Chỉ + 1 tầng


Cấp tuyệt học :

VD cấp tuyệt học 4/4.

Tăng Tu vi tuyệt học quyết định con số 4 đầu tiên. Con số 4 phía sau là cấp tối đa mà bạn có thể tăng cho Tuyệt Học đó.

8. Cách Pk Thiếu Lâm VLTK mobile hiệu quả

Thiếu Lâm luôn là môn phái tiên phong trong các hoạt động quần chiến.

Combo Thiếu Lâm hiệu quả nhất như sau :

Áp Sát Kẻ Địch -> Thập Nhị Cập Long Thủ -> Kim Kang Phục Ma -> Đại Lực Kim Cang Chỉ -> Hàn Long Côn -> Đánh thường.

Như vậy mình đã chia sẻ xong cách xây dựng môn phái Thiếu Lâm vltk Mobile . Huy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc mọi người chơi game vủi vẻ…


Tagged
Môn phái vltk Mobile
Related Posts
*

Các chỉ số trong vltk mobile cần biết

20 Tháng Tư, 202117 Tháng Tư, 2021


*

Tính năng cưới trong vltk mobile là gì?

20 Tháng Tư, 202121 Tháng Tư, 2021


*

Tổng hợp Skill các phái trong VLTK MOBILE

19 Tháng Tư, 202120 Tháng Tư, 2021


Điều hướng bài viết


Previous Article Hướng dẫn chơi Tàng Kiếm vltk Mobile từ A-Z
Next Article Hướng dẫn chơi Thiên Vương vltk Mobile từ A-Z
About thong

View all posts by thong →
Hướng dẫn chơi liên quân
View All

Khắc chế Yan

13 Tháng Chín, 202213 Tháng Chín, 2022


Khắc chế Yue

13 Tháng Chín, 202213 Tháng Chín, 2022


Khắc chế Zata

13 Tháng Chín, 202213 Tháng Chín, 2022


Khắc chế Rouie

13 Tháng Chín, 202213 Tháng Chín, 2022


Khắc chế Helen

2 Tháng Chín, 202213 Tháng Chín, 2022


Khắc chế Aya

15 Tháng Chín, 202113 Tháng Chín, 2022


Hướng dẫn chơi Liên Minh
Liên quân mobile

Bảng ngọc Bonnie 2023 và cách lên đồ mạnh nhất Liên Quân


12 Tháng Một, 202312 Tháng Một, 2023 - by thong - Leave a Comment

Chào các bạn ! Trong bài chia sẻ này Blog Game: Tranvanthong sẽ chia sẻ cách xây dựng bảng ngọc Bonnie mạnh nhất. Ngoài ra, mình sẽ giới thiệu thêm …


Bảng reset rank Liên Quân mùa 25 : Thời gian đóng xếp hạng

11 Tháng Một, 202311 Tháng Một, 2023


Bảng Ngọc K’Sante 2023 và cách lên đồ mạnh nhất

12 Tháng Mười Một, 202212 Tháng Mười Một, 2022


Hướng dẫn chơi VLTK Mobile
Liên quân mobile

Bảng ngọc Bonnie 2023 và cách lên đồ mạnh nhất Liên Quân


12 Tháng Một, 202312 Tháng Một, 2023 - by thong - Leave a Comment

Chào các bạn ! Trong bài chia sẻ này Blog Game: Tranvanthong sẽ chia sẻ cách xây dựng bảng ngọc Bonnie mạnh nhất. Ngoài ra, mình sẽ giới thiệu thêm …


Bảng reset rank Liên Quân mùa 25 : Thời gian đóng xếp hạng

11 Tháng Một, 202311 Tháng Một, 2023


Bảng Ngọc K’Sante 2023 và cách lên đồ mạnh nhất

12 Tháng Mười Một, 202212 Tháng Mười Một, 2022


Tin Liên Quân

Bảng ngọc Bonnie 2023 và cách lên đồ mạnh nhất Liên Quân

12 Tháng Một, 202312 Tháng Một, 2023


Bảng reset rank Liên Quân mùa 25 : Thời gian đóng xếp hạng

11 Tháng Một, 202311 Tháng Một, 2023


Bảng ngọc Teeri mùa 25 trong Liên Quân

5 Tháng Mười Một, 202231 Tháng Mười Hai, 2022


Khắc chế Teeri 

1 Tháng Mười Một, 20221 Tháng Mười Một, 2022


Trang bị Diệt Thần Cung và Huyết Cung Liên Quân Mobile

17 Tháng Chín, 202217 Tháng Chín, 2022


Tin Liên Minh

Bảng Ngọc K’Sante 2023 và cách lên đồ mạnh nhất

12 Tháng Mười Một, 202212 Tháng Mười Một, 2022


Khắc chế K’Sante mùa 13 qua: tướng, trang bị và cách chơi

23 Tháng Mười, 202229 Tháng Mười, 2022


Nilah mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, lên đồ mạnh nhất

13 Tháng Tám, 202213 Tháng Tám, 2022


Câu nói của Nilah 

31 Tháng Bảy, 202231 Tháng Bảy, 2022


Khắc chế Nilah mùa 13 qua: tướng, trang bị và cách chơi

23 Tháng Bảy, 202229 Tháng Mười, 2022


Giới thiệu Blog

Tranvanthong.com là blog game cá nhân chia cách chơi hiệu quả cho nhiều thể loại như : liên quân mobile, liên quân huyền thoại, pubg, và nhiều tựa game hấp dẫn khác.

Blog sẽ cập nhật thông tin các giải đấu Esport chuyên nghiệp trong nước và quốc tế cho các bạn đam mê game có thể theo dõi kịp thời.

” HÃY CHƠI THEO CÁCH CỦA BẠN ”

*


1.Giới thiệu Thiếu Lâm Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobilecó thập đại môn phái trong đó ngũ hành Kim có môn phái Thiếu Lâm với sở trường kim cang bất hoạinổi bật với khả năng phản đòn sát thương và kháng thuộc tính cực kỳ cao. Môn phái này được nhiều người chơi lựa chọn và được chia làm 2 hướng cơ bản: tấn công và phòng thủ.

Bởi đặc tính của Thiếu Lâm là kim cang bất hoại nên số lượng người chơi hướng phòng thù rất ít so với hướng tấn công.

*

Đệ tử Thiếu Lâm phái ngày ngày tụng kinh niệm Phật và tập luyện võ công, nhờ đó mà các đệ tử của Thiếu Lâm thường sở hữu võ công cao và bá đạo, trong đó nổi tiếng phải nhắc đến tuyệt học Dịch Chân Kinh được xem là Đệ nhất tuyệt kỹ của môn phái này

*

Giới thiệu phái Thiếu Lâm

Thông tin cơ bản phái
Thiếu Lâm

Ngũ hành:KimGiới tính:NamĐặcđiểm:Phòng thủSở trường:Phản đòn, Kháng tínhPhe phái:Chính PháiPhân nhánh:Quyền Pháp, Côn Pháp, Đao Pháp

2.Cách tăng điểm Thiếu Lâm Quyền Pháp VLTK 1 Mobile

*

Kỹ năng Thiếu Lâm
Quyền Pháp

Đạt Ma Độ Giang:Quyền pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm, thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch, kèm theo tỷ lệ thọ thương và làm chậm.

*

Kim Cang Chưởng:Thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch khi đụng trúng.

*

Sư Tử Hống:Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương:Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Ngoài các kỹ năng kể trên, Thiếu Lâm Quyền còn sở hữu bộ kỹ năng Tâm pháp cơ bản gồm: Dịch Cân Kinh, Như Lai Thiên Diệp, La Hán Trận, Đại Thừa Như Lai Chú,La Hán Kim Thân

Điểm mạnh của phái Thiếu Lâm Quyền: kỹ năng và tuyệt học phái Thiếu Lâm rất trâu khoẻ, khả năng phản đòn cực kỳ hiệu quả kèm với khả năng xuất chiêu liên tục khiến đối phương dễ dính choáng cao và dễ dàng bị khống chế.

Điểm yếu của phái Thiếu Lâm Quyền: không thể sử dụng ngựa khi sử dụng kỹ năng, không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển. Đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng PK cao để giành chiến thắng.

Cách tăng điểm kỹ năng Thiếu Lâm
Quyền Pháp

*

Nhánh Phái Thiếu Lâm
Quyền pháp

Tâm Pháp cơ bản

Dịch Cân Kinh:7/12Như Lai Thiên Diệp:1/12La Hán Trận:1/12Đại Thừa Như Lai Chú:1/12La Hán Kim Thân:1/12

Hệ Kim Ngoại công

Đạt Ma Độ Giang:Tối đaKim Cang Chưởng:15/20Sư Tử Hống:19/20Bất Động Minh Vương:19/20Thiếu Lâm Quyền Pháp:4/10

3.Cách tăng điểm Thiếu Lâm Côn Pháp VLTK 1 Mobile

*

Kỹ năng Thiếu Lâm Côn Pháp

Hoành Tảo Thiên Quân:Côn Pháp mạnh nhất Thiếu Lâm, gây sát thương cho địch trong phạm vi nhỏ xung quanh, đồng thời kèm theo tỷ lệ thọ thương và làm chậm.

*

Vi Đà Hiến Chữ:Tấn công liên tục 4 lần kẻ địch ở phạm vi lớn xung quanh.

*

Sư Tử Hống:Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương:Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Ngoài các kỹ năng kể trên,Thiếu Lâm
Côn Pháp còn sở hữu bộ kỹ năng Tâm pháp cơ bản gồm:Dịch Cân Kinh,Như Lai Thiên Diệp,La Hán Trận,Đại Thừa Như Lai Chú,La Hán Kim Thân.

Ưu điểm Thiếu Lâm Côn Pháp
Thân pháp cường tráng, phản đòn sát thương tốt.Gây sát thương lan trên diện rộng có độ choáng cao.Đánh sáp lá cà khiến đối phương dễ trúng đòn.Nhược điểm Thiếu Lâm Côn Pháp
Không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển, kỹ năng đánh dưới ngựa, độ cơ động thấp.Đòi hỏi kỹ năng PK cao mới phát huy được sức mạnh.

Cách tăng điểm kỹ năng

*

Tâm Pháp cơ bản

Dịch Cân Kinh:7/12Như Lai Thiên Diệp:1/12La Hán Trận:1/12Đại Thừa Như Lai Chú:1/12La Hán Kim Thân:1/12

Hệ Kim Ngoại công

Hoành Tảo Thiên Quân:Tối đaVi Đà Hiến Chữ:15/20Sư Tử Hống:19/20Bất Động Minh Vương:19/20Thiếu Lâm Côn Pháp:4/10

Mẹo chơi:Có thể chọn
Tăng nhanhthay vì nâng cấp từng kỹ năng.

4.Cách tăng điểm Thiếu Lâm Đao Pháp VLTK 1 Mobile

Kỹ năng Thiếu Lâm Đao Pháp

Võ Tướng Trảm:Đao pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm, tấn công 2 lần liên tục lên kẻ địch ở xa và kèm theo tỷ lệ thọ thương.

*

Tam Giới Quy Thiền:Đao pháp Thiếu Lâm, thi triển 5 khí kinh trong phạm vi hình quạt tấn công kẻ địch.

*

Sư Tử Hống:Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương:Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Ưu điểm Thiếu Lâm Đao Pháp
Tầm đánh xa và thi triển kỹ năng trên ngựa linh hoạt.Cơ động hơn nhờ tốc độ từ ngựa, né tránh và tăng độ trâu.Vũ khí tốc đánh và băng sát sẽ giúp Thiếu Lâm Đao cực kỳ mạnh.Nhược điểm Thiếu Lâm Đao
Pháp

Tỉ lệ ra đòn chí mạng không cao và hiếm khi thấy.

Đòi hỏi kỹ năng PK cao, xuất chiêu đoán hướng di chuyển kẻ địch.

Cách tăng điểm kỹ năng

Tâm Pháp cơ bản

Dịch Cân Kinh:7/12Như Lai Thiên Diệp:1/12La Hán Trận:1/12Đại Thừa Như Lai Chú:1/12La Hán Kim Thân:1/12

Hệ Kim Ngoại công

Võ Tướng Trảm:Tối đaTam Giới Quy Thiền:15/20Sư Tử Hống:19/20Bất Động Minh Vương:19/20Thiếu Lâm Đao Pháp:4/10

Mẹo chơi:Có thể chọn
Tăng nhanhthay vì nâng cấp từng kỹ năng.

5.Cách tăng điểm tiềm năng Thiếu Lâm VLTK 1 Mobile

*

Tăng điểm tiềm năng cho Thiếu Lâm

Sở trường của Thiếu Lâm là ngoại công và sinh lực nên khi cộng điểm tiềm năng cho Thiếu Lâm các bạn chú trọngvào Sức mạnh, Sinh khí và Thân Pháp để gia tăng ngoại công cũng như chỉ số sinh lực cơ bản nhằm nâng cao khả năng chống chịu cho nhân vật.

Với Thiếu Lâm Quyền và Thiếu Lâm Đao các bạn cộng điểm theo tỉ lệ2:2:1 cho Sức Mạnh , Sinh khí và Thân Pháp.

Sức MạnhSinh KhíThân Pháp
221

Nghĩa là cứ 2 điểm Sức Mạnh sẽ cộng 2 điểm Sinh Khí và 1 Điểm Thân Pháp. Ví dụ bạn có 10 điểm tiềm năng thì bạn sẽ cộng 2 điểm Thân Pháp, 4 điểm Sinh Khí và 4 điểm Sức Mạnh.

Với Thiếu Lâm Côn Pháp các bạn cộng điểm theo tỉ lệ1:3:1 cho Sức Mạnh , Sinh khí và
Thân Pháp
.

Sức MạnhSinh KhíThân Pháp
131

Nghĩa là cứ 1 điểm Sức Mạnh sẽ cộng 3 điểm Sinh Khí và 1 Điểm Thân Pháp. Ví dụ bạn có 10 điểm tiềm năng thì bạn sẽ cộng 2 điểm Thân Pháp, 6 điểm Sinh Khí và 2 điểm Sức Mạnh.

6.Địa điểm luyện công nhanh cho phái Thiếu Lâm

- Cấp 01 – 10: Khu vực Tân thủ thôn

- Cấp 10 – 20: Các địa điểm sau Võ Đang Phái, Tương Dương, Hoa Sơn, Thành Đô

- Cấp 20 – 30: Kiếm Các Tây Bắc, Tần Lăng nơi này khá đông nên lên và tìm đồng đội sẽ tiết kiệm thời gian.

- Cấp 30 – 40: Đây là một địa điểm lý tưởng cho các võ lâm đồng đạo train tại Bạch Vân Động.

- Cấp 40 – 50 : Điểm Thương Động tầng 1 và 3 là hết sức tuyệt vời ở Cấp 40-50.

- Cấp 50 – 60: Nơi giao tranh khủng khiếp nhất Mê Cung Hưởng Thủy Động, Địa Đạo Ác Bá Gia, Thiên Tầm Tháp nên hãy thận trọng từng bước di chuyển.

- Cấp 60 – 70: Đây là địa điểm hợp lý cho các tổ đội ở giai đoạn Cấp 60-70 dưới Lăng Tầng Thủy Hoàng tầng 2, Sơn Bảo Động, Trúc Tơ Động tầng 1.

- Cấp 70 – 80: Ở vị trí Lâm Du Quan, Trúc Tơ Động tầng 2 (vùng riêng của Thiếu Lâm phái), Trường Giang Nguyên Đầu.

- Cấp 80 – 90: Tổ đội train hết sức tuyệt vời ở vị trí Mê Cung Vũ Lăng động, Trường Bạch Sơn, Sa Mạc Địa Biểu.

- Cấp 90 – 99: Các địa điểm Sa Mạc Sơn Động tầng 1, 2 và 3, Trường Bạch Sơn Bắc và Nam, Tuyết Báo Động tầng 8.

Để phát huy tối đa sức mạnh của Thiếu Lâm các bạn cần tận dụng hết tất cả điểm mạnh của chiêu thức cộng với quy luật ngũ hành khắc chế. Ngoài ra cần trang bị thêm một số món trang bị gây băng sát để tăng tier lệ giật khống chế đôi phương, như vậy mới không thua thiệt đối phương khi PK.

Xem thêm: Xe Chay Nhanh Qua Em Tut Ca Ao? Ngày Ấy Vì Ai Mà Đổi Thay: Cẩm Thương

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách tăng điểm kỹ năng và điểm tiềm năng cho phái Thiếu Lâm VLTK 1 Mobile. Hy vọng qua bài viết bạn sẽ biết cách tăng điểm Thiếu Lâm cho nhân vật của mình và các điểm train lý tưởng dành cho Thiếu Lâm phái.