Hoa sen sinh song hiếm chạm chán ở Nam khiếp

Trung Quốc
Những trường phù hợp hai bông sen nở trên và một cuống như ở hồ nước Xuanwu chỉ xuất hiện trong thoải mái và tự nhiên với xác suất 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">