Những câu tiếp xúc mà công ty chúng tôi đưa ra dưới đây là những câu giao tiếp đơn giản dễ dàng bằng giờ Trung mà lại các bạn có thể dễ dàng hiểu và học được hối hả và có thể thực hành luôn luôn được sau đó.

Bạn đang xem: Những câu giao tiếp tiếng trung cơ bản

Những câu giao tiếp bằng giờ đồng hồ Trung đơn giản và dễ dàng mà bạn nên biết:

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
Xin chào(你好)nǐ hǎo
Tạm biệt( 再见)zàijiàn
Bạn thương hiệu là gì? (你叫什么名字)nǐ jiào shénme míngzì
Tôi thương hiệu là(我叫小王)wǒ jiào Xiǎo Wáng
Cảm ơn (谢谢)xièxie
Xin lỗi tiếng Trung(对不起)duì bu qǐ
Tôi là người việt Nam ( 我是越南人) wǒ shì yuènán rén
Bạn biết nói tiếng Anh không?( 你会说英语吗?)nǐ huì shuō Yīngyǔ man?
Tôi đói rồi ( 我饿了)wǒ trằn le
Ăn cơm (吃饭) chī fàn
Cái này từng nào tiền ( 这个多少钱)zhè ge duōshao qián
Ðắt quá( 那么贵)nàme guì
Rẻ một chút( 便宜一点)piányi yìdiǎn
Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
Xin chào!你好!nǐ hǎo!
Vâng, tôi là Peter . Không, tôi chưa hẳn Peter.是,我是。/ 不,我不是。shì ,wǒ shì 。/ bù ,wǒ bú shì 。
Túi làm sao là của bạn?哪个是你的包?nǎ gè shì nǐ de bāo ?
Trước khi ra về các bạn hãy nộp luận văn.请在离开前将论文交上。qǐng zài líkāi qián jiāng lùnwén jiāoshàng
Trên bàn kìa.在桌上。zài zhuōshàng 。
Tôi vào được chứ?我能进来吗?wǒ néng jìnlái ma ?
Tôi thật sự không biết.我真不知道。wǒ zhēn bù zhī dào 。
Tôi thương hiệu là Thomas.我叫汤姆斯。wǒ jiào tāng mǔ sī 。
Tôi đề nghị đi đây.我必须走了。wǒ bìxū zǒu le 。
Tôi là nông dân.我是个农民。wǒ shì ge nóngmín 。
Tôi là Kathy King.我是凯西.金。wǒ shì kǎi xī jīn 。
Tôi là Jim.我是吉姆。wǒ shì jí mǔ 。
Tôi giảng bài chúng ta đã phát âm chưa?我讲明白了吗?wǒ jiǎng míngbai le ma ?
Tôi điểm danh đầu giờ.课前我要点名。kèqián wǒ yào diǎnmíng 。
Tôi cũng rất khỏe.我也很好。wǒ yě hěn hǎo 。
Tôi chẳng biết một chút ít gì cả.我一点都不知道。wǒ yì diǎn dōu mút sữa zhī dào 。
Tạm biệt, Mike.再见,迈克。zàijiàn ,mài kè 。
Rose, nhằm tôi trình làng một chút các bạn của tôi.罗斯,让我介绍一下我的朋友。Luó sī ,ràng wǒ jiè shào yí xià wǒ de péng yǒu
Rất vui thân quen biết bạn.很高兴认识你。hěn gāo xìng rèn shí nǐ 。
Rất khỏe, cảm ơn, núm còn bạn?很好,谢谢,你呢?hěn hǎo ,xièxie ,nǐ ne ?
Quyển sách mới của người tiêu dùng màu gì?你的新书是什么颜色的?nǐ de xīn shū shì shénme yánsè de?
Quen biết các bạn tôi cũng rất vui.认识你我也很高兴。rèn shí nǐ wǒ yě hěn gāo xìng 。
Phiên cõi âm nào?怎么拼?zěn me pīn ?
Phải, tôi cũng chỉ ra rằng vậy.是的,我认为是。shì de ,wǒ rèn wéi shì 。
Phải, là của tôi.是的,是我的。shì de ,shì wǒ de 。
Ở cơ kìa.在那边。zài nàbiān 。
Những cuốn sách này cục bộ đều là của chúng ta phải ko?这些书全是你的吗?zhè xiē shū cửa hàng shì nǐ de ma ?
Người lối kia là ai thế?那边那个人是谁?nà biān nàge nhón nhén shì shuí ?
Ngủ ngon nhé, Jane.晚安,简。wǎn’ān ,jiǎn。
Năm ni là năm nào?今年是哪一年?jīn nián shì nǎ yī nián ?
Năm ni là năm 1999.今年是1999年。jīn nián shì 1999 nián 。
Một phần là của tôi.一部分是我的。Yībùfèn shì wǒ de 。
Mời vào.请进。qǐng jìn 。
Mỗi tín đồ đã có tài giỏi liệu trên tay chưa?每个人都拿到材料了吗?měi ge rén dōu ná dào cáiliào le ma?
Mời ngồi.请坐。qǐng zuò 。
Mở sách thanh lịch trang 20.打开书,翻到第20页。dǎ kāi shū ,fān dào dì 20 yè。
Mai chạm chán lại nhé.明天见。míngtiān jiàn 。
Là của Kate.是凯特的。shì kǎi tè de 。
Là mẫu bút.是支笔。shì zhī bǐ 。
Kích thước nào là đúng?哪个尺码是对的?nǎ gè chǐmǎ shì duì de ?
Kia là một chiếc xe cộ con cần không?那是一辆小汽车吗?nà shì yí liàng xiǎo qìchē ma ?
Không, nó không là của tôi. Vâng, nó là của tôi.不,它不是。/ 是的,它是。bù ,tā bú shì 。/ shì de ,tā shì
Không, đó là 1 trong những chiếc xe cộ buýt.不,那是一辆公共汽车。bù ,nà shì yí liàng gōnggòng qìchē 。
Không, cô ta chưa phải học sinh.不,她不是。bù ,tā mút shì 。
Không phải, bút của tôi màu xanh lam cơ.不是。我的是蓝的。bú shì 。wǒ de shì lán de 。
Hôm nay đồ vật mấy?今天星期几?jīn tiān xīng qī jǐ ?
Hôm nay đồ vật hai.今天是星期一。jīn tiān shì xīng qī yī 。
Hôm ni ngày 15 tháng một năm 1999.今天是1999年1月15日。jīn tiān shì 1999 nián 1 yuè 15 rì 。
Hôm nay mồng mấy?今天是几号?jīn tiān shì jǐ hào ?
Hôm nay giảng mang lại đây thôi.今天就讲到这里。jīntiān jiù jiǎng dào zhèlǐ 。
Họ của tôi là Ayneswonth.我姓安尼思华斯。wǒ xìng ān ní sī huá sī 。
Hãy call tôi là Tom.就叫我汤姆吧。jiù jiào wǒ tāng mǔ ba 。
Để tôi giới thiệu bản thân tôi chút.让我自己介绍一下。ràng wǒ zì jǐ jiè shào yí xià 。
Đây là Tom, bàn sinh hoạt của tôi.这是汤姆。我的同学。zhè shì tāng mǔ 。wǒ de tóng xué。
Đây là vấn đề hòa.这是空调。zhè shì kōngtiáo 。
Đây là của chúng ta à?这是你的吗?zhè shì nǐ de ma ?
Đây là dòng túi xách của khách hàng à?这是你的手提包吗?zhè shì nǐ de shǒutíbāo ma ?
Đây là chiếc gì?这是什么?zhè shì shénme ?
Đây là bút của người sử dụng phải ko? Tôi nhặt được dưới gầm bàn.这是你的笔吗?我在桌下捡的。zhè shì nǐ de bǐ ma ?wǒ zài zhuōxià jiǎn de 。
Đây là cây bút của ai?这是谁的笔?zhè shì shuí de bǐ ?
Cuối tuần này chúng ta làm gì?这周末你干什么?zhè zhōumò nǐ dại shén me ?
Cửa sản phẩm này bình thường mở lúc 9h sáng đúng không?这家店平日是早上9点开门吗?zhè jiā diàn píngrì shì zǎo shàng 9 diǎn kāi mén ma
Công ty đó ở đâu?那个公司在哪儿?nà ge gōngsī zài nǎr ?
Con mèo này thương hiệu là gì?这猫叫什么名字?zhè māo jiào shénme míng zì ?
Con đường này lâu năm bao xa?这条街有多长?zhè tiáo jiē yǒu duō cháng ?
Có.到!dào !
Có ý kiến không gật đầu đồng ý không?有不同意见吗?yǒu bútóng yìjiàn ma ?
Có vấn đề gì không?有什么问题吗?yǒu shén me wèn tí ma ?
Có thể cô ta là tài xế.她可能是个司机吗?tā kěnéng shì ge sījī ma ?
Có thể cho tôi biết tên của bạn không?能告诉我你的名字吗?néng gàosu wǒ nǐ de míngzi ma?
Cô ta rất khỏe, cảm ơn.她很好,谢谢。tā hěn hǎo ,xiè xie 。
Cô mặc bộ trắng kia là ai?穿白衣服的那位小姐是谁?chuān bái yī fu de nà wèi xiǎo jiě shì shuí ?
Cô nhỏ nhắn kia là học sinh phải không?那个女孩是学生吗?nà gè nǚhái shì xuéshēng ma ?
Chút nữa gặp mặt nhé.待会儿见。dài huìr jiàn 。
Chiếc kính của tôi đâu rồi?我的眼镜在哪儿?wǒ de yǎnjìng zài nǎr ?
Chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối!早晨(下午/晚上)好!zǎochén(xià wǔ/wǎn shàng )hǎo!
Chắc chắn cô ta là người mẫu, đề xuất vậy không?她一定是个模特,不是吗?tā yí dìng shì gè mó tè ,bú shì ma?
Căn chống rộng bao nhiêu?你的房子有多大?nǐ de fángzi yǒu duō dà ?
Cái to ra thêm là của tôi.大些的那个。dà xiē de nàge 。
Cái này trong tiếng Anh nói như vậy nào?这个用英语怎么说?zhè ge yòng yīng yǔ zěn me shuō?
Cái kia ở bên phải bạn.你右边的那个。nǐ yòu biān de nàge 。
Các các bạn có theo kịp được tôi giảng bài không?你们跟上我讲的了吗?nǐmen gēn shàng wǒ jiǎng de le ma?
Bây tiếng là tháng mười hai.现在是十二月。xiàn zài shì shí èr yuè 。
Bây giờ đồng hồ là mon mấy?现在是几月?xiàn zài shì jǐ yuè ?
Bắt nguồn vào học rồi.上课时间到了。shàngkè shí jiāndào le 。
Bạn thương hiệu là gì?你叫什么名字?nǐ jiào shénme míngzì ?
Bạn có tác dụng nghề gì?你是做什么的?nǐ shì zuò shénme de ?
Bạn là Peter Smith bắt buộc không?你是彼得.史密斯吗?nǐ shì bǐ dé shǐ mì sī ma ?
Bạn là ai?你是谁?nǐ shì shuí ?
Bạn khỏe mạnh không?你好吗?nǐ hǎo ma ?
Bạn hoặc Vợ, ck bạn khỏe khoắn không?爱米好吗?/你妻子好吗, 你丈夫好吗?ài mǐ hǎo ma, nǐ qī zǐ hǎo ma, nǐ zhàng fu hǎo ma
Bạn chúng ta gì?你姓什么?nǐ xìng shén me ?
Bạn nói cách khác lại một lần tiếp nữa được không?你能再说一遍吗?nǐ néng zài shuō yí biàn ma ?
Bạn hoàn toàn có thể giới thiệu tôi mang đến cô ta không?你能把我介绍给她吗?nǐ néng bǎ wǒ jièshào gěi tā ma ?
Bạn biết cái kính tôi để đâu không?你知道我把眼镜搁哪儿了吗?nǐ zhī dào wǒ bǎ yǎnjìng gē nǎr le ma ?
Anh ta làm cho nghề gì?他是干什么的?tā shì ngây ngô shén me de ?
Anh ta là giám đốc.他是个经理。tā shì ge jīng lǐ 。
Anh ta là Bob.他是鲍勃。tā shì bào bó 。

Mong rằng với cùng một chút vốn tự vựng phía trên hoàn toàn có thể giúp chúng ta phần nào học tiếng Trung giao tiếp tốt hơn. Với nếu bắt buộc sự trợ giúp, hãy tới và trải nghiệm những khóa học tập tại Trung vai trung phong Chinese của chúng tôi! Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Chúc chúng ta học xuất sắc tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghẹ thăm website của bọn chúng tôi

Bạn hy vọng hỏi câu giờ đồng hồ Trung nào, xin vui lòng phản hồi ở dưới. Chinese sẽ vấn đáp bạn sơm nhất

Bản quyền nằm trong về: Trung trung khu tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Mục đích cuối cùng của học tập tiếng Trung chính là có thể tiếp xúc bằng giờ đồng hồ Trung giữ loát. Bây giờ Tiếng Trung Thượng Hải sẽ trình làng với chúng ta một số chủng loại câu tiếp xúc tiếng Trung vừa tốt vừa dễ dàng lại thông dụng độc nhất mà bạn không thể ko biết!

1. Chủng loại câu giao tiếp dễ nhớ


1.我明白了。Wǒ míngbáileTôi gọi rồi.
2.我不干了。Wǒ bù gān leTôi không làm nữa.
3.放手。FàngshǒuBuông tay ra.
4.我也是。Wǒ yěshìTôi cũng vậy.
5.天哪!TiānnaTrời ơi!
6.不行。BùxíngKhông được.
7.来吧 !Lái baĐến đi!
8.等一等。Děng yī děngĐợi một chút.
9.我同意。Wǒ tóngyìTôi đồng ý.
10.还不错。Hái bùcuòCũng được đấy.
11.还没。Hái méiVẫn chưa.
12.再见。ZàijiànTạm biệt.
13.闭嘴!Bì zuǐIm miệng!
14.好久了。HǎojiǔleLâu lắm rồi đấy.
15.为什么不呢?Wèishéme bù ne?Tại sao lại không?
16.让我来。Ràng wǒ láiĐể tôi.
17.安静点!Ānjìng diǎnTrật từ chút đi!
18.振作起来。Zhènzuò qǐláiPhấn chấn lên.
19.做得好。Zuò dé hǎoLàm tốt lắm.
20.玩得开心。Wán dé kāixīnChơi thú vui nhé.
21.多少钱?Duōshǎo qián?Bao nhiêu tiền?
22.我饱了。Wǒ bǎoleTôi no rồi.
23.我回来了。Wǒ huíláileTôi về bên rồi.
24.我迷路了。Wǒ mílùleTôi lạc con đường rồi.
25.我请客。Wǒ qǐngkèTôi mời.
26.我也一样。Wǒ yě yīyàngTôi cũng giống như vậy.
27.这边请。Zhè biān qǐngMời bên này.
28.您先。Nín xiānMời ông đi trước.
29.祝福你。Zhùfú nǐChúc anh hạnh phúc.
30.跟我来。Gēn wǒ láiĐi theo tôi.
31.算了。SuànleThôi bỏ đi.
Phần 2
32.祝好运!Zhù hǎo yùnChúc may mắn!
33.我拒绝。Wǒ jùjuéTôi trường đoản cú chối.
34.我保证。Wǒ bǎozhèngTôi đảm bảo.
35.当然了。DāngránleĐương nhiên rồi.
36.慢点。Màn diǎnChậm thôi.
37.保重。BǎozhòngBảo trọng.
38.好疼啊 。Hǎo téng aĐau quá.
39.再试试。Zài shì shìThử một chút.
40.有什么事吗?Yǒu shén me shì ma?Có câu hỏi gì không?
41.注意!ZhùyìChú ý!
42.干杯。GānbēiCạn ly.
43.不许动。Bùxǔ dòngKhông được đụng đậy.
44.猜猜看。Cāi cāi kànĐoán xem.
45.我怀疑Wǒ huáiyíTôi nghi ngờ
46.我也这么想。Wǒ yě zhème xiǎngTôi cũng nghĩ về như vậy.
47.我是单身贵族。Wǒ shì dānshēn guìzúTôi là tín đồ độc thân.
48.坚持下去!Jiānchí xiàqùKiên trì một chút!
49.让我想想!Ràng wǒ xiǎng xiǎngĐể tôi suy nghĩ xem!
50.没问题Méi wèntíKhông vấn đề
51.就这样。Jiù zhèyàngNhư vậy nhé.
52.算上我!Suàn shàng wǒCứ nhằm tôi!
53.别担心。Bié dānxīnĐừng lo lắng.
54.好点了吗?Hǎo diǎnle ma?Đã đỡ hơn chưa?
55.我爱你!Wǒ ài nǐAnh yêu em!
56.这是你的吗?Zhè shì nǐ de ma?Của anh cần không?
57.这很好。Zhè hěn hǎoRất tốt.
58.你肯定吗?Nǐ kěndìng ma?Anh khẳng định không?
59.他和我同岁 。Tā hé wǒ tóng suìAnh ta bằng tuổi tôi.
Phần 3
60.给你!Gěi nǐCủa anh đây!
61.没有人知道。Méiyǒu rén zhīdàoKhông có ai biết cả.
62.别紧张!Bié jǐnzhāngĐừng căng thẳng.
63.太遗憾了!Tài yíhànleTiếc quá!
64.还要别的吗?Hái yào bié de ma?Còn bắt buộc gì nữa không ạ?
65.小心 !XiǎoxīnCẩn thận!
66.帮个忙,好吗?Bāng gè máng, hǎo ma?Giúp tôi chút được không?
67.别客气!Bié kèqìĐừng khách hàng khí!
68.我在节食。Wǒ zài jiéshíTôi đang ăn uống kiêng.
69.我在减肥。Wǒ zài jiǎnféiTôi đang sút béo.
70.保持联络 。Bǎochí liánluòGiữ gìn liên lạc.
71.时间就是金钱。Shíjiān jiùshì jīnqián.Thời gian đó là vàng bạc
72.是哪一位?Shì nǎ yī wèi?Là vị như thế nào vậy ạ?
73.你做得对。Nǐ zuò dé duìAnh có tác dụng đúng lắm.
74.你出卖我。Nǐ chūmài wǒAnh bán đứng tôi.
75.祝你玩得开心!Zhù nǐ wán dé kāixīnChúc anh nghịch vui vẻ!
76.对不起!DuìbùqǐXin lỗi!
77.怎么样?Zěnme yàng?Thế nào?
78.我做到了。Wǒ zuò dàoleTôi làm cho được rồi.
79.我会留意的。Wǒ huì liúyì deTôi đang để ý.
80.我好饿。Wǒ hǎo èTôi đói quá.
81.你呢?Nǐ ne?Còn anh?

 

2. Mẫu mã câu giờ Trung hay

 

Ngoài đông đảo mẫu câu giao tiếp đơn giản và dễ dàng bên trên, tiếng Trung Thượng Hải sẽ share cùng các bạn một số câu tiếp xúc tiếng Trung vừa ngắn thêm một đoạn cực chất nhé


*

*

A: 小王,管灯坏了,你能修吗?

Xiǎo wáng, guǎn dēng huàile, nǐ néng xiū ma?

Tiểu Vương, ống đèn hỏng rồi, anh tất cả biết sửa không?

B: 不就是管灯吗?是人就会。

Bù jiùshì guǎn dēng ma? Shì nhón nhén jiù huì.

Chỉ là ống đèn thôi mà, ai ai cũng có thể có tác dụng được.

 

2. 一点小意思:một chút tâm ý


*

A: 太客气了吧,送那么多礼物。

Tài kèqìle ba, sòng nàme duō lǐwù.

Khách khí quá, khuyến mãi nhiều quà thế

B: 哪里,一点小意思不成敬意。

Nǎlǐ, yīdiǎn xiǎoyìsi bùchéng jìngyì.

Đâu có, một chút ít tâm ý ,không đáng nhắc đến.

 

3. 指不上:chẳng mong chờ gì được hết

A: 这东西我们搬不动,还是请邻居帮帮忙吧

Zhè dōngxī wǒmen bān bù dòng, háishì qǐng línjū bāng bāng máng ba.

Chỗ trang bị này chúng ta không chuyển được đâu, giỏi là dựa vào hàng xóm giúp đỡ?

B: 邻居?指不上吧。

Línjū? Zhǐ bù shàng ba.

Hàng thôn á? Không mong chờ được gì đâu.

 

4. 有点找不着北:chóng mặt thiếu hiểu biết gì hết

A: 你的文章到底什么意思呢?我怎么有点找不着北啊。

Nǐ de wénzhāng dàodǐ shénme yìsi ne? Wǒ zěnme yǒudiǎn zhǎo bùzháo běi a.

Anh viết cái gì đây, tôi đọc mà lại chóng mặt không hiểu biết nhiều gì hết.

B:是,这是现在流行的写法。

Shì, zhè shì xiànzài liúxíng de xiěfǎ。

Đúng , đó là mẫu chữ rất phổ biến hiện nay.

Xem thêm: Tính năng boss sát thủ 2x đến 9x võ lâm 1, vltk 1 mobile vng

 

5. 至于吗?:có mang lại nỗi vậy không?

A: 你不听我的话,死都不知道怎么死的。

Nǐ bù tīng wǒ dehuà, sǐ dōu bù zhīdào zěnme sǐ de.

Anh ko nghe lời tôi thì gồm mà bị tiêu diệt lúc nào thì cũng không biết đâu

B: 至于吗?

Zhìyú ma?

Có đến nỗi vậy không?

 

6. 吃什么苦啊:ghen tị mẫu gì

A: 他能干的我也能干,老板为什么不用我?

Tā nénggàn de wǒ yě nénggàn, lǎobǎn wèishéme bùyòng wǒ?

Anh ta rất có thể làm được tôi cũng có thể, tại sao sếp không cần sử dụng tôi?

B: 老板就是愿意用他,你吃什么苦啊?

Lǎobǎn jiùshì yuànyì yòng tā, nǐ chī shénme kǔ a?

Sếp cứ thích sử dụng anh ta, anh ganh tị gì chứ?

 

3. Trường đoản cú mới

管灯

Guǎn dēng

Ống đèn

吃苦

Chīkǔ

Vất vả, khổ

老板

Lǎobǎn

Sếp

邻居

Línjū

Hàng xóm

礼物

Lǐwù

Món quà

敬意

Jìngyì

Tâm ý

Xiū

Sửa chữa

振作

Zhènzuò

Phấn chấn

迷路

Mílù

Lạc đường

祝福

Zhùfú

Chúc phúc

保持

Bǎochí

Giữ

坚持

Jiānchí

Kiên trì

联络

Liánluò

Liên lạc

留意

Liúyì

Để ý

节食

Jiéshí

Ăn kiêng

遗憾

Yíhàn

Tiếc

紧张

Jǐnzhāng

Căng thẳng

出卖

Chūmài

Bán đứng

怀疑

Huáiyí

Hoài nghi

保重

Bǎozhòng

Bảo trọng

Trên đấy là một số chủng loại câu tiếp xúc tiếng Trung đơn giản dễ dàng và mở rộng mà giờ đồng hồ Trung Thượng Hải muốn share với các bạn. Chúc các bạn học giờ Trung thật kết quả nhé! Hãy thường xuyên theo dõi các chủ đề hay và thú vị không giống trên trang web của tiếng Trung Thượng Hải nhé!