I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Công chức giữ dùng cho lãnh đạo: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Bạn đang xem: Mẫu đánh giá cán bộ công chức năm 2016

2. Viên chức giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý: quản trị Hội đồng trường; kế toán trưởng; Trưởng, Phó các phòng, ban chức năng, khoa; Giám đốc, phó giám đốc trung tâm; Giám đốc, phó giám đốc Cơ sở Đào tạo; Trưởng, Phó cỗ môn trực ở trong Trường; Trưởng, Phó cỗ môn trực thuộc Khoa, đại lý đào tạo, trung tâm, Trưởng, Phó Xưởng Công trình.

3. Viên chức không giữ dịch vụ lãnh đạo, quản ngại lý.

4. Người thao tác theo hợp đồng lao cồn từ 6 tháng trở lên.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Việc reviews công chức giữ dùng cho lãnh đạo, làm chủ được thực hiện theo các nội dung sau:

- Chấp hành mặt đường lối, nhà trương, chính sách của Đảng cùng pháp luật trong phòng nước;

- Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm cho việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ;

- giai đoạn và kết quả thực hiện nay nhiệm vụ;

- tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong triển khai nhiệm vụ;

- thái độ phục vụ;

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản ngại lý;

- năng lực lãnh đạo, quản lí lý;

- năng lực tập hợp, kết hợp tập thể.

2. Bài toán đánh giá, phân nhiều loại viên chức giữ dùng cho lãnh đạo, quản lý được tiến hành theo các nội dung sau

- công dụng thực hiện các bước hoặc trọng trách theo phù hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- lòng tin trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lòng tin hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức;

- năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và quản lý và tổ chức triển khai nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá, phân nhiều loại viên chức không giữ công tác lãnh đạo, quản lý được tiến hành theo các nội dung sau

- công dụng thực hiện quá trình hoặc trách nhiệm theo hòa hợp đồng thao tác đã cam kết kết;

- Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- ý thức trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, tinh thần hợp tác cùng với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc xử sự của viên chức;

- Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức.

4. Việc đánh giá, phân loại fan lao động

Việc tiến công giá, phân loại người lao động được triển khai theo các nội dung của viên chức ko giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý.

III. THẨM QUYỀN ĐÁNH, GIÁ PHÂN LOẠI

1. Hiệu trưởng

Hiệu trưởng tấn công giá, phân loại so với Phó Hiệu trưởng, kế toán trưởng với viên chức giữ chức vụ chỉ huy quản lý.

2. Lãnh đạo các đơn vị trực nằm trong trường

Lãnh đạo các đơn vị trực trực thuộc Trường đánh giá, phân loại so với viên chức, người lao đụng trong solo vị.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đối với công chức giữ dùng cho lãnh đạo, quản ngại lý

1.1 Tự tiến công giá, phân loại

Công chức làm báo cáo tự tiến công giá tác dụng công tác theo trọng trách được giao (Biểu chủng loại 01 kèm theo hướng dẫn này).

1.2. Tổ chức triển khai đánh giá, phân loại

- Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá công dụng công tác tại cuộc họp Nhà trường vì chưng Hiệu trưởng chủ trì để phần lớn người tham gia cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý loài kiến được ghi vào biên bạn dạng và thông qua tại cuộc họp.

- nhân tố tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ; chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; quản trị Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên; Giám đốc những cơ sở đào tạo, trung tâm; kế toán trưởng; Trưởng phòng, khoa, ban chức năng.

* việc phân loại đối với Phó Hiệu trưởng: Hiệu trưởng xem thêm các chủ kiến tham gia tại buổi họp để quyết định, tiến công giá, phân loại so với Phó Hiệu trưởng.

* vấn đề phân loại đối với Hiệu trưởng: triển khai theo nguyên lý của Bộ giao thông vận tải vận tải.

2. Đối cùng với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí lý

2.1. Tự tiến công giá, phân loại

Viên chức làm report tự tấn công giá công dụng công tác theo trách nhiệm được giao (Biểu mẫu 02 kèm theo hướng dẫn này).

2.2. Tổ chức đánh giá

* Cấp đối chọi vị

- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tác dụng công tác tại cuộc họp tổng kết từng năm của đơn vị chức năng (theo phân cấp quản lý) để phần đông người tham gia cuộc họp góp sức ý kiến, những ý loài kiến được ghi vào biên phiên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Thành phần: cấp ủy đảng thuộc cấp; anh em lãnh đạo; thay mặt công đoàn đối chọi vị; cục bộ viên chức, tín đồ lao động hiện nay đang công tác tại đơn vị chức năng (đối với đơn vị chức năng có các đơn vị cấu thành thì thành phần tham dự là cấp trưởng, cấp phó đơn vị cấu thành).

* cung cấp trường

- Viên chức (trong nguyên tố dự họp) gọi tóm tắt phiên bản tự dấn xét đánh giá và nhấn xét review của đơn vị chức năng tại cuộc họp cung cấp trường.

- yếu tắc tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ; chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; quản trị Công đoàn; túng thiếu thư Đoàn Thanh niên; Giám đốc các cơ sở đào tạo, trung tâm; kế toán trưởng; Trưởng phòng, khoa, ban chức năng.

- công ty trì: Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng tham khảo các chủ kiến tham gia trên cuộc họp, ra quyết định đánh giá, phân loại so với viên chức cai quản lý.

3. Đối với viên chức không duy trì chức vụ lãnh đạo quản lý

3.1. Tự tiến công giá, phân loại

Viên chức làm báo cáo tự tiến công giá kết quả công tác theo trọng trách được giao (Mẫu số 03 kèm theo phía dẫn này).

3.2. Tổ chức đánh giá

- Viên chức trình bày report tự review tại cuộc họp tổng kết hằng năm của đơn vị (theo phân cấp cho quản lý) để hầu như người góp phần ý kiến. Các ý loài kiến được ghi vào biên phiên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Thành phần: toàn bộ viên chức và người lao rượu cồn của đơn vị chức năng (theo phân cung cấp quản lý).

- Cấp gồm thẩm quyền tham khảo ý loài kiến của lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp làm chủ và của mọi người trong đơn vị chức năng nơi viên chức công tác, ra quyết định đánh giá, phân loại.

Cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại chịu trách nhiệm về hiệu quả đánh giá, phân loại viên chức trước Hiệu trưởng.

4. Đối với những người lao hễ

Cách thức tiến hành việc tiến công giá, phân loại bạn lao rượu cồn được vận dụng như so với viên chức ko giữ dùng cho lãnh đạo, cai quản lý.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đối với công chức giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý

1.1. Tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- luôn luôn gương mẫu, chấp hành giỏi đường lối, công ty trương, cơ chế của Đảng cùng pháp luật ở trong nhà nước;

- có phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức tốt; gồm lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương cứng trong cơ quan, tổ chức, solo vị; tận tụy, có niềm tin trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ, công vụ được giao;

- tất cả năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp ngặt nghèo và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quá trình thực hiện nay nhiệm vụ, công vụ;

- Có niềm tin chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

- tất cả thái độ đúng mực cùng xử sự văn hóa truyền thống trong triển khai nhiệm vụ, công vụ; thực hiện xuất sắc việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây cực nhọc khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

- kết thúc 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có unique và hiệu quả;

- ngừng kịp thời và đảm bảo chất lượng, tác dụng nhiệm vụ đột xuất;

- Có ít nhất 01 công trình xây dựng khoa học, đề án, đề tài hoặc ý tưởng sáng tạo được vận dụng có công dụng trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp bao gồm thẩm quyền công nhận;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, thống trị hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm; xong tốt trọng trách đột xuất;

- Lãnh đạo, cai quản lý, điều hành triển khai nhiệm vụ ngừng vượt tiến độ, tất cả chất lượng, hiệu quả;

- Có năng lượng tập hợp, chế tạo cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng đoàn kết, thống nhất.

1.2. Tiêu chí xong tốt nhiệm vụ

- luôn gương mẫu, chấp hành giỏi đường lối, nhà trương, chế độ của Đảng với pháp luật ở trong phòng nước;

- gồm phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; bao gồm lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương cứng trong cơ quan, tổ chức, solo vị; tận tụy, có niềm tin trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ, công vụ được giao;

- có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp nghiêm ngặt và có kết quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Có lòng tin chủ động, sáng tạo trong tiến hành nhiệm vụ, công vụ được giao;

- có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa truyền thống trong triển khai nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống những hành vi cửa ngõ quyền, hách dịch, gây cạnh tranh khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

- ngừng 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, thừa tiến độ, có quality và hiệu quả;

- dứt kịp thời và đảm bảo chất lượng, tác dụng nhiệm vụ đột xuất;

- Có tối thiểu 01 dự án công trình khoa học, đề án, đề bài hoặc sáng tạo độc đáo được vận dụng có tác dụng trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, thống trị hoàn thành 100% trách nhiệm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; chấm dứt nhiệm vụ chợt xuất;

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, quality và hiệu quả;

- Có năng lượng xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng đoàn kết, thống nhất.

1.3. Tiêu chí chấm dứt nhiệm vụ tuy thế còn tiêu giảm về năng lực

- luôn gương mẫu, chấp hành giỏi đường lối, công ty trương, chế độ của Đảng cùng pháp luật ở trong nhà nước;

- có phẩm chất bao gồm trị, đạo đức tốt; bao gồm lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, solo vị; tận tụy, có lòng tin trách nhiệm trong tiến hành nhiệm vụ, công vụ được giao;

- Có 1 trong những các tiêu chí sau:

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, thống trị hoàn thành từ bỏ 70% mang đến dưới 100% trọng trách theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm;

+ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ;

+ Giải quyết các bước của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng dụng cụ của pháp luật, chưa gây hậu quả yêu cầu có giải pháp khắc phục;

+ công tác lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành triển khai nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng chưa bảo vệ chất lượng, hiệu quả;

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

1.4. Tiêu chí không chấm dứt nhiệm vụ

Công chức có 1 trong các tiêu chí sau được tấn công giá, phân nhiều loại không xong nhiệm vụ:

- Không triển khai hoặc vi phạm đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật trong phòng nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ điều khoản hoặc cơ quan có thẩm quyền giải pháp xử lý theo quy định;

- vi phạm kỷ luật, kỷ cưng cửng hoặc quy chế thao tác của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử trí kỷ vẻ ngoài ở vẻ ngoài cao nhất;

- Không ngừng nhiệm vụ tương xứng với chức vụ đang giữ;

- tiến hành nhiệm vụ, công vụ gồm sai phạm đến cả phải có phương án khắc phục;

- tạo mất liên hiệp trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

- kết thúc dưới 70% trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm;

- có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị giải pháp xử lý kỷ luật;

- tương quan trực tiếp nối tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại những cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách cùng bị cách xử trí theo hiện tượng của pháp luật;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành bên dưới 70% trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tất cả sai phạm tới cả phải có biện pháp khắc phục;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

2. Đối với viên chức không giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lí lý

2.1. Tiêu chí dứt xuất dung nhan nhiệm vụ

- có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệm vụ tốt, xong 100% các bước hoặc trách nhiệm theo đúng theo đồng thao tác đã cam kết kết, quá tiến độ, tất cả chất lượng, hiệu quả; trang nghiêm chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có niềm tin trách nhiệm cao, nhà động, sáng chế trong triển khai nhiệm vụ được giao;

- xong xuôi tốt các nhiệm vụ thốt nhiên xuất;

- thực hiện đúng, đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các hình thức về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, những quy định về phòng, kháng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy cùng với công việc;

- Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy tắc xử sự của viên chức, gồm thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, tiếp xúc với nhân dân; có niềm tin đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp ngặt nghèo với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trong quy trình thực hiện tại nhiệm vụ;

- Có ít nhất 01 công trình xây dựng khoa học, đề án, đề bài hoặc ý tưởng sáng tạo được vận dụng và với lại kết quả trong việc thực hiện công tác chăm môn, công việc và nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

2.2. Tiêu chí chấm dứt tốt nhiệm vụ

- gồm năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ tốt, hoàn thành 100% quá trình hoặc nhiệm vụ theo phù hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo vệ tiến độ hóa học lượng, hiệu quả; tráng lệ và trang nghiêm chấp hành sự phân công công tác của người dân có thẩm quyền; có lòng tin trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ được giao;

- ngừng tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- triển khai đúng, đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các lao lý về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, solo vị, những quy định về phòng, phòng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện trang nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức, tất cả thái độ kế hoạch sự, kính trọng trong phục vụ, tiếp xúc với nhân dân; có ý thức đoàn kết, bắt tay hợp tác hiệu quả, phối hợp ngặt nghèo với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quy trình thực hiện nay nhiệm vụ;

- Có tối thiểu 01 công trình xây dựng khoa học, đề án, vấn đề hoặc ý tưởng được vận dụng và với lại tác dụng trong việc tiến hành công tác chuyên môn, nghề nghiệp và công việc được cấp gồm thẩm quyền công nhận.

2.3. Tiêu chí xong xuôi nhiệm vụ

- bao gồm năng lực, chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ tốt, xong từ 70% mang đến dưới 100% công việc hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết, trong số ấy có các bước còn chậm rì rì về tiến độ, tiêu giảm về hóa học lượng, hiệu quả; có lòng tin trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ được giao;

- kết thúc tốt những nhiệm vụ bỗng dưng xuất;

- triển khai đúng, đầy đủ, tráng lệ các mức sử dụng về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, 1-1 vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí; tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện tráng lệ quy tắc ứng xử của viên chức, tất cả thái độ kế hoạch sự, tôn kính trong phục vụ, tiếp xúc với nhân dân; có niềm tin đoàn kết, hợp tác và ký kết hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có tương quan trong quá trình thực hiện tại nhiệm vụ;

2.4. Tiêu chí không xong nhiệm vụ

Viên chức có 1 trong các các tiêu chuẩn sau được tiến công giá, phân một số loại không dứt nhiệm vụ:

- ngừng dưới 70% các bước hoặc trách nhiệm theo phù hợp đồng thao tác đã ký kết kết;

- Chưa tráng lệ chấp hành sự phân công công tác làm việc của người dân có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện quá trình hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

- vi phạm luật quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ;

- phạm luật quy tắc ứng xử, đạo đức công việc và nghề nghiệp của viên chức, khiến phiền hà, sách nhiễu cùng với nhân dân đến hơn cả phải xử trí kỷ luật;

- có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, 1-1 vị;

- không tồn tại tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có tương quan trong quá trình thực hiện trách nhiệm để tác động đến kết quả hoạt động của đơn vị;

- vi phạm luật kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải cách xử lý kỷ luật.

3. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản ngại lý

3.1. Tiêu chí chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ

- Có toàn bộ các tiêu chí dứt xuất sắc nhiệm vụ của viên chức không duy trì chức vụ lãnh đạo quản lý;

- có ý thức công ty động, sáng chế trong công tác làm việc điều hành, tổ chức triển khai công việc;

- Cơ quan, đơn vị chức năng được giao quản lí lý, điều hành xong xuôi 100% trọng lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

3.2. Tiêu chí ngừng tốt nhiệm vụ

- Có tất cả các tiêu chí kết thúc tốt nhiệm vụ của viên chức không duy trì chức vụ lãnh đạo quản lý;

- bao gồm ý thức nhà động, sáng chế trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

- Cơ quan, đơn vị chức năng được giao cai quản lý, điều hành kết thúc 100% cân nặng công việc, đảm bảo an toàn tiến độ, hóa học lượng, hiệu quả.

3.3. Tiêu chí chấm dứt nhiệm vụ

- Có tất cả các tiêu chí ngừng nhiệm vụ của viên chức không giữ dịch vụ lãnh đạo, quản ngại lý;

- tráng lệ và trang nghiêm thực hiện vẻ ngoài tự chủ, tự chịu đựng trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo luật của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị chức năng được giao cai quản lý, điều hành dứt từ 70% đến dưới 100% trọng lượng công việc.

3.4. Tiêu chí không chấm dứt nhiệm vụ

Viên chức có 1 trong các các tiêu chí sau được đánh giá, phân các loại không xong xuôi nhiệm vụ:

- Các tiêu chuẩn không hoàn thành nhiệm vụ của viên chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý;

- bài toán quản lý, điều hành thực hiện các bước hạn chế, ko đạt hiệu quả, không đáp ứng nhu cầu yêu ước công việc;

- Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật tới mức phải cách xử lý kỷ luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao cai quản lý, điều hành chấm dứt dưới 70% cân nặng công việc.

4. Fan lao hễ theo hợp đồng lao động

Việc tấn công giá, phân loại fan lao cồn được áp dụng giống như như tấn công giá, phân loại so với viên chức không giữ phục vụ quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo những đơn vị trực thuộc Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn viên chức, fan lao động trong đơn vị thực hiện tráng lệ những câu chữ của giải đáp này.

- danh sách tổng hợp tác dụng đánh giá, phân các loại viên chức theo Biểu chủng loại 05;

- Phiếu đánh giá phân các loại công chức, viên chức;

- phiên bản bổ sung lý lịch công chức, viên chức theo Biểu mẫu 04.

Đồng thời gửi file năng lượng điện tử danh sách kết quả đánh giá, phân loại viên chức vào hộp thư theo add oanh.dhcngtvt

Kết quả tiến công giá, xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ đặc trưng để cha trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ điều khoản và triển khai các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong tháng 12 cho tới là thời điểm thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Dưới đó là hướng dẫn tiến công giá, xếp một số loại cán bộ, công chức cuối năm 2016.


*
Mục lục bài viết

 

*

 

Theo lý lẽ tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì tháng 12/2016 sẽ đề nghị tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm 2016. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chuyển động trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, giảng dạy và một số lĩnh vực khác có thời điểm chấm dứt năm công tác làm việc trước tháng 12 sản phẩm năm, thời khắc đánh giá, phân loại công chức, viên chức do tín đồ đứng đầu quyết định.

Như Quyết định 851/QĐ-TCCB năm năm 2016 Quy chế đánh giá và phân nhiều loại cán bộ, công, viên chức, fan lao động trong các Tòa án nhân dân do Chánh án tòa án nhân dân nhân dân ban hành quy định thời điểm đánh giá, phân các loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng năm được tiến hành trong tháng 12 mặt hàng năm.Mốc thời hạn đánh giá, phân một số loại cán bộ, công chức, viên chức, fan lao động trong các Tòa án quần chúng. # tính từ ngày 01/10 của năm kia đến 30/9 năm tiếp theo (năm tấn công giá, phân loại).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập vận động trong nghành nghề giáo dục, đào tạo (Học viện Tòa án) và một số lĩnh vực khác tất cả thời điểm dứt năm công tác làm việc trước mon 12 mặt hàng năm, thời điểm đánh giá phân nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao đụng do fan đứng đầu quyết định.

Căn cứ vào công dụng đánh giá, cán bộ, công chức được phân loại review như sau:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn tiêu giảm về năng lực;Không xong nhiệm vụ.

Đối cùng với viên chức căn cứ vào hiệu quả đánh giá được phân một số loại như sau:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ;Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,Hoàn thành nhiệm vụ;Không dứt nhiệm vụ.

Các tiêu chí để reviews từng cường độ nêu trên đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân theo dụng cụ tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Đối với cán bộ:

Xếp loại

Tiêu chí

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được toàn bộ các tiêu chí:

Luôn gương mẫu mã chấp hành giỏi đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng với pháp luật của nhà nước;Có phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có lối sống, tác phong, lề lối có tác dụng việc chuẩn chỉnh mực, lành mạnh;Duy trì kỷ luật, kỷ cưng cửng trong cơ quan, tổ chức, solo vị; không để xảy ra các vụ, việc phạm luật kỷ luật, vi bất hợp pháp luật buộc phải xử lý trong phạm vi quản ngại lý;Tận tụy, có niềm tin trách nhiệm vào công tác; dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao;Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách xong xuất sắc các nhiệm vụ được giao;Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao phụ trách kết thúc 100% trọng trách theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm; chấm dứt xuất sắc trọng trách đột xuất;Lãnh đạo, lãnh đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;Có sáng kiến, chiến thuật cụ thể được áp dụng, nâng cấp hiệu quả, hiệu lực buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức triển khai hoặc của ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phụ trách với được cấp gồm thẩm quyền công nhận.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được toàn bộ các tiêu chí:

Luôn gương chủng loại chấp hành tốt đường lối, công ty trương, cơ chế của Đảng cùng pháp luật của nhà nước;Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; bao gồm lối sống, tác phong, lề lối làm cho việc chuẩn chỉnh mực, lành mạnh;Duy trì kỷ luật, kỷ cương cứng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không nhằm xảy ra các vụ, việc vi phạm luật kỷ luật, vi phi pháp luật cần xử lý trong phạm vi cai quản lý;Tận tụy, có lòng tin trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao;Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, nghành phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao phụ trách chấm dứt 100% trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm; dứt tốt trách nhiệm đột xuất;Lãnh đạo, chỉ đạo cải phương pháp hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cấp hiệu lực, hiệu quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, nghành được giao phụ trách.

Hoàn thành trách nhiệm nhưng còn tinh giảm về năng lực

Đạt được toàn bộ các tiêu chí:

Luôn gương chủng loại chấp hành xuất sắc đường lối, nhà trương, chính sách của Đảng với pháp luật trong phòng nước;Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có lối sống, tác phong, lề lối có tác dụng việc chuẩn chỉnh mực, lành mạnh;Duy trì kỷ luật, kỷ cưng cửng trong cơ quan, tổ chức, 1-1 vị; không để xảy ra các vụ, việc phạm luật kỷ luật, vi phi pháp luật đề nghị xử lý vào phạm vi cai quản lý;Tận tụy, có lòng tin trách nhiệm vào công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách ngừng các trọng trách được giao;Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao phụ trách xong xuôi từ 70% mang đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm; dứt nhiệm vụ đột xuất;Lãnh đạo, chỉ đạo cải giải pháp hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách In Nhiều Slide Trên 1 Trang

Không ngừng nhiệm vụ

tất cả một trong những tiêu chí:

Không triển khai hoặc phạm luật đường lối, công ty trương, chế độ của Đảng hoặc pháp luật của phòng nước bị cấp tất cả thẩm quyền nghiêm ngặt phê bình hoặc cách xử trí kỷ công cụ theo quy định;Vi phạm kỷ luật, kỷ cương cứng hoặc quy chế thao tác làm việc của cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;Để xẩy ra mất câu kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, thống trị và bị kỷ dụng cụ nhưng không tới mức bị giải pháp xử lý kỷ qui định ở hình thức cao nhất;Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá làkhông xong xuôi nhiệm vụ;Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành nhiệm vụ gồm sai phạm đến cả phải có giải pháp khắc phục cùng phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách xong xuôi dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm;Có tương quan trực kế tiếp tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.