Mã số CITAD của bank Nông Nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn VN ngân hàng agribak và những bank khác ở việt nam là chuỗi 8 ký tự được viết ngay thức thì nhau. Dưới đấy là danh sách mã CITAD của ngân hàng Agribank

Hệ thống thanh toán giao dịch điện tử liên ngân hàng CITAD duy trì vai trò là khối hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia. Ngân hàng Nhà nước việt nam đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chi tiêu cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ, mở rộng thị trường và thương mại dịch vụ hiện đại, mau lẹ bắt kịp nền technology thông tin văn minh của cầm giới.

Bạn đang xem: Mã chi nhánh ngân hàng agribank

1. Mã Citad Của Ngân Hàng nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn việt nam Agribank

Chú ý: Mã số CITAD của ngân hàng Nông Nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn vn Agribankvà những bank khác ở vn là chuỗi 8 cam kết tự được viết ngay lập tức nhau. Mã này rất có thể quy định khác tuyệt giốngnhau đối với từng đưa ra nhánh.

Mã CITAD AGRIBANK CHI NHÁNH AGRIBANK
01204002 SO GIAO DICH (HA NOI)
01204003 CN HA NOI
01204006 CN BAC HA NOI
01204009 TRUNG TAM THANH TOAN (HA NOI)
01204010 CN LANG HA (HA NOI)
01204011 CN THANG LONG (HA NOI)
01204017 CN phái mạnh HA NOI
01204036 CN HA TAY (HA NOI)
04204001 CN TINH CAO BANG
08204001 CN TINH TUYEN QUANG
10204001 CN TINH LAO CAI
11204001 CN TINH DIEN BIEN
14204001 CN TINH SON LA
15204001 CN TINH YEN BAI
17204001 CN lấp lánh BINH
19204001 CN TINH thai NGUYEN
20204001 CN TINH LANG SON
24204001 CN TINH BAC GIANG
26204001 CN TINH VINH PHUC
30204001 CN TINH nhì DUONG
33204001 CN TINH HUNG YEN
34204001 CN TINH thai BINH
35204001 CN TINH HA NAM
36204001 CN TINH phái nam DINH
37204001 CN TINH NINH BINH
40204001 CN TINH NGHE AN
42204001 CN TINH HA TINH
44204001 CN TINH quang đãng BINH
46204001 CN lose THIEN HUE
49204001 CN TINH quang đãng NAM
56204001 CN TINH KHANH HOA
58204001 CN TINH NINH THUAN
60204001 CN TINH BINH THUAN
62204001 CN TINH KON TUM
64204001 CN TINH GIA LAI
70204001 CN TINH BINH PHUOC
72204001 CN TINH TAY NINH
74204001 CN TINH BINH DUONG
75204001 CN TINH DONG NAI
77204001 CN ba RIA - VUNG TAU
79204001 CN TP HCM
79204014 CN DONG sai GON (TP HCM)
79204023 CN không nên GON (TP HCM)
82204001 CN TINH TIEN GIANG
84204001 CN TINH TRA VINH
89204001 CN TINH AN GIANG
95204001 CN TINH BAC LIEU
79204018 CN 10 TP HCM
52204001 CN BINH DINH
83204001 CN TINH BEN TRE
33204010 CN HUYEN MY HAO (HUNG YEN)
30204012 CN SAO vì chưng (HAI DUONG)
27204003 CN THI XA TU SON (BAC NINH)
22204005 CN TP mong mỏi CAI (QUANG NINH)
01204049 CN THI XA SON TAY (HA NOI)
31204020 CN DUONG tởm (HAI PHONG)
48204016 CN CAM LE (DA NANG)
48204010 CN bỏ ra LANG (DA NANG)
48204009 CN CHO nhỏ (DA NANG)
48204012 CN mang đến MOI (DA NANG)
92204011 CN CO vì chưng (CAN THO)
31204025 CN dẻo HOP (HAI PHONG)
31204019 CN vì SON (HAI PHONG)
48204011 CN DONG domain authority (DA NANG)
31204015 CN nhì AN (HAI PHONG)
48204014 CN KCN domain authority NANG
48204013 CN KCN HOA KHANH (DA NANG)
31204024 CN KY SON (HAI PHONG)
31204018 CN nam AM (HAI PHONG)
31204017 CN ngớ ngẩn LAO (HAI PHONG)
48204015 CN ONG ICH KHIEM (DA NANG)
48204017 CN tung CHINH (DA NANG)
31204016 CN TRAN PHU (HAI PHONG)
31204021 CN VAM LANG (HAI PHONG)
92204005 CN VINH THANH (CAN THO)
64204002 CN CHU PRONG (GIA LAI)
64204009 CN DUC co (GIA LAI)
93204001 CN HAU GIANG
01204051 CN ME LINH (HA NOI)
38204002 CN SAM SON (THANH HOA)
26204002 CN PHUC YEN (VINH PHUC)
80204001 CN TINH LONG AN
79204003 CN 11 TP HCM
79204009 CN 3 TP HCM
79204005 CN 4 TP HCM
79204008 CN 6 TP HCM
79204007 CN 8 TP HCM
79204012 CN 9 TP HCM
31204002 CN AN DUONG (HAI PHONG)
31204004 CN AN HUNG (HAI PHONG)
31204010 CN AN LAO (HAI PHONG)
79204042 CN AN PHU (TP HCM)
79204041 CN AN SUONG (TP HCM)
01204026 CN BACH KHOA (HA NOI)
79204051 CN BEN THANH (TP HCM)
79204022 CN BINH CHANH (TP HCM)
79204052 CN BINH PHU (TP HCM)
79204010 CN BINH chảy (TP HCM)
79204019 CN BINH THANH (TP HCM)
92204008 CN BICH THUY (CAN THO)
79204033 CN BINH TRIEU (TP HCM)
92204002 CN CAI RANG (CAN THO)
79204027 CN CAN GIO (TP HCM)
92204001 CN CAN THO
31204003 CN CAT bố (HAI PHONG)
31204008 CN cát HAI (HAI PHONG)
01204016 CN CAU GIAY (HA NOI)
79204043 CN 7 TP HCM
79204016 CN cho LON (TP HCM)
79204028 CN CU chi (TP HCM)
49204002 CN CUA dai (QUANG NAM)
79204029 CN DAC LAC PGD HCM
68204002 CN DAU TAM khổng lồ BAO LOC (LAM DONG)
01204015 CN DONG ANH (HA NOI)
01204034 CN DONG domain authority (HA NOI)
01204008 CN DONG HA NOI
79204021 CN GIA DINH (TP HCM)
01204014 CN GIA LAM (HA NOI)
01204032 CN HA THANH (HA NOI)
48204003 CN nhị CHAU (DA NANG)
79204050 CN HIEP PHUOC (TP HCM)
48204002 CN HOA VANG (DA NANG)
01204022 CN HOAN KIEM (HA NOI)
01204020 CN HOANG MAI (HA NOI)
01204023 CN HOANG QUOC VIET (HA NOI)
79204013 CN HOC mon (TP HCM)
31204007 CN HONG BANG (HAI PHONG)
01204018 CN HONG HA (HA NOI)
01204028 CN HUNG VUONG (HA NOI)
79204034 CN HUNG VUONG (TP HCM)
92204007 CN HUYEN THOI LAI (CAN THO)
74204002 CN KCN tuy vậy THAN (BINH DUONG)
31204014 CN KIEN AN (HAI PHONG)
31204013 CN KIEN THUY (HAI PHONG)
31204006 CN LE CHAN (HAI PHONG)
48204008 CN LIEN CHIEU (DA NANG)
01204019 CN LONG BIEN (HA NOI)
79204015 CN MAC THI BUOI (TP HCM)
79204037 CN MIEN DONG (TP HCM)
01204024 CN MY DINH (HA NOI)
79204049 CN MY THANH (TP HCM)
79204039 CN nam HOA (TP HCM)
79204026 CN NAM sai GON (TP HCM)
31204005 CN NGO QUYEN (HAI PHONG)
48204006 CN NGU khô giòn SON (DA NANG)
79204011 CN NHA BE (TP HCM)
92204009 CN NINH KIEU (CAN THO)
79204036 CN PHAN DINH PHUNG (TP HCM)
92204006 CN PHONG DIEN (CAN THO)
79204006 CN PHU NHUAN (TP HCM)
79204038 CN PHUOC KIEN (TP HCM)
79204032 CN quan lại 5 TP HCM
79204035 CN quan I (TP HCM)
92204003 CN quan liêu O mon (CAN THO)
01204012 CN SOC SON (HA NOI)
48204007 CN SON TRA (DA NANG)
01204033 CN TAM TRINH (HA NOI)
79204020 CN rã BINH (TP HCM)
79204004 CN tan PHU (TP HCM)
01204007 CN TAY HA NOI
01204031 CN TAY bởi (HA NOI)
01204025 CN TAY HO (HA NOI)
79204002 CN TAY sai GON (TP HCM)
79204040 CN THANH bởi (TP HCM)
48204005 CN THANH KHE (DA NANG)
54204002 CN TP mặc dù HOA (PHU YEN)
01204004 CN THANH TRI (HA NOI)
01204035 CN THANH XUAN (HA NOI)
92204004 CN THOT NOT (CAN THO)
01204030 CN THU vày (HA NOI)
79204024 CN THU DUC (TP HCM)
31204009 CN THUY NGUYEN (HAI PHONG)
31204011 CN TIEN LANG (HAI PHONG)
06204001 CN TINH BAC KAN
27204001 CN TINH BAC NINH
96204001 CN TINH CA MAU
67204001 CN TINH DAK NONG
66204001 CN TINH DAK LAK
02204001 CN TINH HA GIANG
12204001 CN LAI CHAU
68204001 CN TINH LAM DONG
25204001 CN TINH PHU THO
54204001 CN TINH PHU YEN
51204001 CN TINH quang đãng NGAI
22204001 CN TINH quang đãng NINH
45204001 CN TINH quang đãng TRI
94204001 CN TINH SOC TRANG
38204001 CN TINH THANH HOA
86204001 CN TINH VINH LONG
48204001 CN TP da NANG
31204001 CN TP nhì PHONG
56204002 CN TP NHA TRANG (KHANH HOA)
52204002 CN TP QUY NHON (BINH DINH)
77204002 CN TP VUNG TAU
01204029 CN TRANG AN (HA NOI)
01204027 CN TRUNG YEN (HA NOI)
01204005 CN TU LIEM (HA NOI)
31204012 CN VINH BAO (HAI PHONG)
34204002 CN TP thai BINH
75204002 CN BIEN HOA (DONG NAI)
87204001 CN DONG THAP
91204001 CN KIEN GIANG
36204002 CN BAC nam giới DINH
79204046 CN BAC không đúng GON (TP HCM)
45204008 HUYEN GIO LINH (QUANG TRI)
45204009 HUYEN HUONG HOA (QUANG TRI)
45204010 HUYEN VINH LINH (QUANG TRI)
45204003 CN LAO BAO (QUANG TRI)
79204047 CN LY THUONG KIET (TP HCM)
79204031 CN PHU MY HUNG (TP HCM)
79204045 CN rã TAO (TP HCM)
66204007 CN THI XA BUON HO
79204048 CN TRUONG SON (TP HCM)
79204044 CN XUYEN A (TP HCM)
45204005 HUYEN CAM LO (QUANG TRI)
45204006 HUYEN da KRONG (QUANG TRI)
27204009 HUYEN GIA BINH (BAC NINH)
45204004 HUYEN hai LANG (QUANG TRI)
27204004 HUYEN LUONG TAI (BAC NINH)
27204005 HUYEN QUE VO (BAC NINH)
27204006 HUYEN THUAN THANH (BAC NINH)
27204010 HUYEN TIEN DU (BAC NINH)
27204008 HUYEN YEN PHONG (BAC NINH)
27204007 KCN TIEN SON (BAC NINH)
45204002 TP DONG HA (QUANG TRI)
77204009 CN bé DAO (BA RIA-VUNG TAU)
45204011 CN HUYEN TRIEU PHONG (QUANG TRI)
91204002 CN PHU QUOC (KIEN GIANG)
27204002 CN TP BAC NINH
04204013 CN TP CAO BANG
45204007 THI XA quang đãng TRI

2. Mã Citad không giống mã Swift Code

Mã Swift Code được cấp vị Hội Viễn Thông Tài chính Liên ngân hàng Thế Giới giành riêng cho các bank thuộc liên kết liên kết. Vì đó, quý khách thực hiện những giao dịch tại nước ta sẽ không áp dụng đoạn mã này nhưng lại khi triển khai giao dịch ra nước ngoài như nhận, chuyển tiền cũng trở nên cần mã số này. Điểm khác biệt nhất của mã Swift Code với mã Citad là được cung cấp duy độc nhất và đồng bộ trong toàn cục các giao dịch quốc tế. Bởi vì vậy, khi tiến hành giao dịch quốc tế bạn bắt buộc phải cung ứng đoạn mã này để những nhân viên xác minh nhé.

https://nganhangvn.net/ma-swift-code-cac-ngan-hang-o-viet-nam

4. Mã Citad Là gì

Mã Citad là khối hệ thống ký số cách xử lý liên bank trong khối hệ thống ngân hàng việt nam gồm 8 số: 2 số đầu là mã của thức giấc TP của hội sở hoặc trụ sở NH đấy, 3 số sau là Mã ngân hàng, 3 số cuối là mã số của đưa ra nhánh. Ví như hội sở thiết yếu Ngân hàng cải cách và phát triển VN là 01208001 thì 01 là mã Hà Nôi, 208 là mã bank Phát triển, 001 là chỉ trụ sở chính. Ngân hàng á châu acb thì là 01307001.

Đối với những người thường xuyên mừng đón – gửi chuyển khoản qua ngân hàng từ nước ngoài vào việt nam thì không xa lạ gì cùng với mã ngân hàng. Vậy mã bank Agribank là gì? Khi sử dụng Mã SWIFT Code Agribank thì nên cần phải lưu ý các vấn đề gì?

Tất cả sẽ được shop chúng tôi giải đáp cụ thể trong bài xích san sẻ tiếp sau đây .


Swift Code là gì?

SWIFT Code là viết tắt của Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Hội Viễn Thông Tài bao gồm Liên ngân hàng Thế Giới. Mã SWIFT có cách gọi khác tên khác là BIC – Business Identifier Codes.

Mã SWIFT/BIC Code là mã được vẻ ngoài cho từng ngân hàng. Khi tiến hành mọi giao dịch thanh toán quốc tế đều bắt buộc phải cung cấp mã ngân hàng này để tránh số đông nhầm lẫn không đáng có. Đây cũng là cách để ngân hàng trong nước và bank quốc tế gồm thể bảo đảm tài khoản của người sử dụng một cách giỏi nhất.


Bạn vẫn đọc: Mã SWIFT/BIC Code bank Agribank cập nhật Mới 2022


Mã SWIFT code ngân hàng thường gồm từ 8-11 cam kết tự cùng được điều khoản như sau :

4 mã thứ nhất dùng để dìm diện ngân hàng.2 mã tiếp theo dùng để làm nhận diện quốc gia2 mã tiếp theo sẽ diện địa phương3 mã sau cuối để dìm diện các chi nhánh.

Mã SWIFT/BIC Code ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank là gì?

SWIFT Code bank AGRIBANK xuất xắc BIC Code ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là mã để thừa nhận diện thương hiệu Ngân hàng nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển Nông thôn nước ta được sử dụng trong những thanh toán giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên toàn nước ngoài .

Mã SWIFT/BIC Code Agribank hiện thời đang thực hiện là: VBAA việt nam VX

Trong kia :

VBAA: Là mã số bank Agribank

VN: Là ngân hàng ở Việt Nam

VX: Là địa chỉ của ngân hàng Agribank

SWIFT Code của ngân hàng Agribank vẫn được vận dụng cho toàn bộ các thanh toán giao dịch quốc tế trên ngân hàng. Bạn cũng có thể ghi lưu giữ mã SWIFT Code Agribank này lại để triển khai giao dịch nhanh chóng.

*

Lợi ích khi thực hiện mã Swift Code Agribank

Các mã SWIFT Code được thi công xây dựng nên nhằm mục tiêu mục đích bảo vệ tuyệt đối tin tức tài khoản cho người mua. Kề bên đó, khi thực hiện mã Swift Code ngân hàng nông nghiệp còn đáp ứng những nhân tố sau :

Cam kết tình bảo mật thông tin cao cùng bảo đảm an ninh cho 1 loạt mạng lưới hệ thống ngân sản phẩm và tổ chức triển khai kinh tế tài thiết yếu .Đảm bảo tính nhất quán giữa những ngân hàng trong và ngoại trừ mạng lưới hệ thống
Góp phần xây dựng xây dựng mạng lưới hệ thống ngân hàng văn minh hoàn toàn gồm thể chuyển động giải trí không nắm đổi, bảo đảm bình an chuẩn vương quốc và quốc tếCó thể tinh giảm thời hạn xử lý và xử lý lượng lớn giao dịch thanh toán giao dịch nhờ vận tốc truyền thông media tin nhanh gọn .giá thành thanh toán giao dịch thấp rộng so với thu tín với telex

Nhìn chung, việc sử dụng mã SWIFT / BIC Code ngân hàng Agribank là điều cực kì thiết yếu và quan trọng đặc biệt để triển khai thanh toán giao dịch giao dịch bảo đảm bình an .

*

Chức năng của mã Swift Code bank AGRIBANK

Những Mã swift code ngân hàng nông nghiệp agribank là tạo nên sự đồng nhất, tăng tính bảo mật tin tức cho những giao dịch thanh toán giao dịch kinh tế tài chính tài chính. Một số tính năng thịnh hành của mã code ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank :


Mã swift ngân hàng nông nghiệp agribank dùng vào giao dịch giao dịch thanh toán quốc tế từ ngân hàng agribak đi hoặc tới…Khi bạn đi nước ngoài mong muốn chuyển chi phí về ngân hàng AGRIBANK thì bạn cũng cần mã Swift Code bank AGRIBANKKhi bạn nhận chi phí tiền từ việt nam mà bạn chuyển từ ngân hàng AGRIBANK thì cũng cần phải mã Swift Code này.

Ví dụ khi chúng ta chuyển tiền hoặc dìm tiền quốc tế thì cần phải có :

Tỷ giá chỉ ngoại tệ AGRIBANKTên fan nhận.Số tài khoản của chúng ta tại bank AGRIBANK.Tên bank bằng giờ anh thụ hưởng: Vietnam ngân hàng for Agriculture & Rural DevelopmentĐịa chỉ của ngân hàng: Số 2 láng Hạ, phường Thành Công, quận ba Đình, Hà Nội
Mã SWIFT code AGRIBANK: VBAAVNVX

Khi như thế nào cần sử dụng Mã SWIFT/BIC Code bank Agribank

Khi nào chúng ta cần thực hiện các thanh toán quốc tế thì cần sử dụng cho tới mã SWIFT/BIC Code ngân hàng Agribank. Với tác dụng sử dụng nhằm xác định cụ thể ngân hàng, quốc gia, đưa ra nhánh, địa phương nên có thể cần check mã SWIFT/BIC Code ngân hàng Agribank là bank quốc tế có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch. Chẳng hạn, bạn muốn triển khai thanh toán giao dịch giao dịch bằng tin tức tài khoản ngân hàng nông nghiệp agribank cho thanh toán giao dịch quốc tế. Ngay trên gần như website mua sắm và chọn lựa đó các bạn phải tiến hành nhập thông tin thông tin tài khoản, tên ngân hàng và cả mã SWIFT Code của bank đó. Điều này để giúp bạn triển khai giao dịch thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch giao dịch nhanh gọn với độ bảo đảm bình an và độ bảo mật thông tin cao .Khi bạn thực thi nhận tiền gửi từ quốc tế về việt nam trải qua bank Agribank cũng cần phải phân phối mã SWIFT Code. Các bạn sẽ phân phối mã ngân hàng cho người thân trong gia đình, người chuyển khoản về nước ta cho mình để giao dịch rời tiền được triển khai nhanh gọn lẹ .Đối với những thanh toán giao dịch giao dịch nội địa thì các bạn sẽ không rất cần phải sử dụng mã SWIFT Code này. Tuy vậy đã cùng sẽ triển khai thanh toán giao dịch giao dịch quốc tế thì SWIFT Code là vấn đề không thể nào quên .Mỗi một bank sẽ sở hữu một mã SWIFT Code không giống nhau. Để bảo vệ được thanh toán giao dịch giao dịch liên bank quốc tế ra mắt thuận tiện, cấp tốc gọn bạn cần phải nhớ mã SWIFT Code của chính ngân hàng ĐK mở tin tức tài khoản .

Xem thêm:

Thông tin cơ bạn dạng ngân hàng Agribank

Mã Swift code của một số trong những Ngân sản phẩm khác ngơi nghỉ Việt Nam

Ngân HàngTên Đầy ĐủBank CodeMã Swift Code
VIETCOMBANKNgân hàng TMCP ngoại Thương nước ta (VIETCOMBANK)BFTVBFTVVNVX
TECHCOMBANKTMCP Kỹ yêu mến Việt NamVTCBVTCBVNVX
BIDVĐầu tứ và phát triển Việt NamBIDVBIDVVNVX
AGRIBANKNông nghiệp và cải cách và phát triển Nông thôn Việt NamVBAAVBAAVNVX
VIETINBANKTMCP công thương nghiệp Việt NamICBVICBVVNVX
VPBANKTMCP nước ta Thịnh VượngVPBKVPBKVNVX
SACOMBANKTMCP sài gòn Thương TínSGTTSGTTVNVX
ACBTMCP Á ChâuASCBASCBVNVX
MBTMCP Quân ĐộiMSCBMSCBVNVX
DONGABANKTMCP Đông Á – Dong
A Bank
EACBEACBVNVX
TIENPHONGTMCP Tiên PhongTPBVTPBVVNVX
LIENVIETPOSTTMCP Bưu điện Liên ViệtLVBKLVBKVNVX
VIBTMCP thế giới Việt NamVNIBVNIBVNVX
VIETBANKTMCP nước ta Thương TínVNTTVNTTVNVX
ABBANKTMCP An BìnhABBKABBKVNVX
EXIMBANKTMCP Xuất nhập vào Việt NamEBVIEBVIVNVX
BAC ANGÂN HÀNG TMCP BẮC ÁNASCNASCVNVX
VIET CAPITALTMCP bản ViệtVCBCVCBCVNVX
BAO VIETTMCP Bảo Việt – BAOVIET BankBVBVBVBVVNVX
CIMBNgân mặt hàng CIMB Việt NamCIBBCIBBVNVN
PVCOMBANKTMCP Đại bọn chúng Việt NamWBVNWBVNVNVX
OCEANBANKTM tnhh MTV Đại DươngOJBAOJBAVNVX
GPBANKTM tnhh MTV Dầu Khí Toàn CầuGBNKGBNKVNVX
SEABANKTMCP Đông nam ÁSEAVSEAVVNVX
MARITIMETMCP mặt hàng Hải Việt NamMCOBMCOBVNVX
HONG LEONG VNHong Leong Việt NamHLBBHLBBVNVX
INDOVINATNHH IndovinaIABBIABBVNVX
INDUSTRIAL bank OF KOREAIndustrial bank of KoreaIBKOIBKOKRSEX
KIEN LONGTMCP Kiên LongKLBKKLBKVNVX
VRBLiên doanh Việt – NgaVRBVRBAVNVX
NAM ATMCP nam ÁNAMANAMAVNVX
CBBANKTNHH MTV xây cất Việt NamGTBAGTBAVNVX
NONGHYUPNonghyup – bỏ ra nhánh thủ đô hà nội (NHB – chi nhánh Hà Nội)NACFNACFVNVH
HDBANKTMCP cải cách và phát triển Nhà TP. Hồ nước Chí MinhHDBCHDBCVNVX
OCBTMCP Phương ĐôngORCOORCOVNVX
PUBLIC bank VNTNHH MTV Public Việt NamVIDPVIDPVNV5
NCBTMCP Quốc DânNVBANVBAVNVX
SCBTMCP sài GònSACLSACLVNVX
SHBTMCP sài thành – Hà NộiSHBASHBAVNVX
SAIGONBANKTMCP tp sài thành Công ThươngSBITSBITVNVX
SHINHANVNSHINHAN bank (Vietnam)SHBKSHBKVNVX
HSBCHSBC Việt NamHSBCHSBCVNVX
SCVNTNHH MTV Standard Chartered vn (SCVN)SCBLSCBLVNVH
UOB VNUOB Việt NamUOVBUOVBVNVX
VIET ATMCP Việt ÁVNACVNACVNVX
WOORI ngân hàng VIET NAMNgân mặt hàng Woori Việt NamHVBKHVBKVNVX
PGBANKTMCP Xăng dầu PetrolimexPGBLPGBLVNVX

Kết luận

Trên đây công ty chúng tôi đã giúp đỡ bạn biết và hiểu hơn về mã bank Agribank nhằm bạn áp dụng khi thực thi thanh toán giao dịch quốc tế. Nếu bạn còn vướng mắc về mã thông tin tài khoản bank hoàn toàn có thể liên hệ với tổng đài support Agribank để được tương hỗ ví dụ .