- Chọn bài xích -Bài 1: Tập phù hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
Luyện tập trang 15-16Bài 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
Bài 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ (tiếp)Luyện tập trang 22-23Bài 7: tỉ trọng thức
Luyện tập trang 31Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Luyện tập trang 34-35Bài 10: có tác dụng tròn số
Luyện tập trang 38Bài 11: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai
Bài 12: Số thực
Luyện tập trang 45Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: tra cứu x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. Lấy một ví dụ

*
.

Với giải bài xích tập Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh thuận lợi làm bài xích tập Toán 7 bài xích 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài xích tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Video giải bài tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh khí cầu bay lên tự mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với gia tốc 0,8 m/s vào 50 giây. Sau đó nó sút dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu phương pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta sẽ xử lý được câu hỏi trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ thời điểm hạ cộ cao, coi thường khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhì số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: đề cập lại quy tắc cùng và trừ nhị phân số rồi triển khai phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu mã số, ta cùng (hoặc trừ) hai tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân trong phép tính sau bên dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: quăng quật dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của người châu Âu và là một trong những món ăn yêu mếm của người việt nam Nam. Vào 100 gam khoai tây khô tất cả 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và những chất khác.

(TheoViện bồi bổ Quốc gia)

Em hãy mang lại biết khối lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất khác (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) vào 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây thô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số với số thập phân trong số phép tính sau dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: bao gồm hai tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet được in vào giấy ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 centimet như Hình 1.8. Giả dụ cắt hình ảnh theo đúng form size thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích thước 21,6 centimet x27,9 cm buộc phải phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích giấy hình ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 centimet là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có size 10 cm x15 cm cần là tấm hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm phương pháp “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và vết ngoặc sẽ được một biểu thức có giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức với phép tính có giá trị bởi đúng số ở cành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài bí quyết trên, ta cũng hoàn toàn có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán thay đổi vị trí của các thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một bí quyết hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: phòng đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 centimet (xem hình bên). Bạn ta dự tính xếp các cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi chống sách đó hoàn toàn có thể để được không ít nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm buộc phải số sách các nhất mà ngăn sách rất có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Điểm qua 10+ cách nối 2 section trong word đơn giản nhất !, hướng dẫn cách chia section trong word

Vậy chống sách đó rất có thể để được không ít nhất 50 cuốn sách.