Chọn: C. Bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân... B) phân tích và lý giải vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học.. Tên yếu tố Cacbon Canxi. Kí hiệu C Ca (1)GIẢI SBT HÓA HỌC BÀI 5: NGUN TỐ HĨA HỌC A bắt tắt định hướng Hóa bài bác 5 1 định nghĩa nguyên tố hóa học Nguyên tố hóa học tập thích hợp nguyên tử loại, tất cả số proton phân tử nhân  Số proton số đặc thù nguyên tố hóa học  các nguyên tử ngun tố có đặc điểm hóa học tập 2 Kí hiệu hóa học. mỗi nguyên tố chất hóa học học màn trình diễn ngắn gọn kí hiệu chất hóa học Ví dụ: Kí hiệu chất hóa học ngun tố Hidro: H (Xem tương đối đầy đủ kí hiệu ngun tố chất hóa học SGK/42)  Quy cầu kí hiệu nguyên tố cịn ngun tử ngun tố Ví dụ: hy vọng nguyên tử hidro: 2H mong mỏi nguyên tử N: 3N 3 Nguyên tử khối  Nguyên tử khối (NTK) tính gam cho thấy thêm độ nặng nhẹ khác nguyên tử đại lượng đặc trưng cho yếu tắc  trọng lượng nguyên tố C = 1,9926.10-23 (2) cách tính nguyên tử khối: Nguyên tử khối số so sánh khối lượng nguyên tử với 1/12 trọng lượng nguyên tử cacbon 1đv


Bạn đang xem: Giải bài tập sbt hóa 8

C = 1 12khối lượng nguyên tử C NTK A = cân nặng nguyên tử A tính gam/Khối lượng 1đv
C tính gam 4 gồm nguyên tố hóa học?  Ngày nay, công nghệ biết 110 nhân tố có thoải mái và tự nhiên (kể phương diện Trời, Trái Đất,…  92 nguyên tố có tự nhiên: những nguyên tố tự nhiên và thoải mái có vỏ Trái Đất ko đồng Oxi nguyên tố phổ biến chiếm: 49,4% B Giải tập Hóa 5 Bài 5.1 trang sách tập Hóa 8: có thể dùng nhiều từ không giống nghĩa tương đương với thay từ: “có số proton phân tử nhân”, tư tưởng nguyên tố hóa học Đó nhiều từ A, B xuất xắc C? A tất cả thành phần hạt nhân B Có trọng lượng hạt nhân C tất cả điện tích hạt nhân Hướng dẫn giải (3)Bài 5.2 trang sách tập Hóa 8: Hãy viết thương hiệu kí hiệu hóa học nguyên tố nhưng ngử có số proton hạt nhân từ đến 10 (xem bảng 1, phần phụ lục) Lời giải: STT Số proton Tên ngun tố Kí hiệu hóa học 1 10 1 10 Hidro Heli Liti Beri Bo Cacbon Nitơ Oxi Flo Neon H He Li Be B C N C F Ne Bài 5.3 trang sách tập Hóa 8: cho biết thêm sơ đồ vật nguyên tử tứ nguyên tố sau: Hãy viết tên kí hiệu chất hóa học ngun tố (xem bảng 1, phần phụ lục) (4)Tên ngun tố hóa học Kí hiệu Số proton Liti Li Beri Be Bo B Flo F Bài 5.4 trang sách tập Hóa 8: a) Hãy cần sử dụng chữ số kí hiệu hóa học để miêu tả ý sau: chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon b) Tính cân nặng đơn vị cacbon của: 7K, 12Si 15P Hướng dẫn giải a) 9Mg; 6Cl; 8Ne b) trọng lượng của: 7K: 7.39 = 273 đv
C 12Si: 12.28 = 336 đv
C 15P: 15.31 = 465 đv
C Bài 5.5 trang sách tập Hóa 8: (5)Hướng dẫn giải khối lượng nguyên tử Mg: 2.24 = 48đv
C Lập tỉ lệ: 2 48 3 16 Mg O   Vậy nguyên tử magie nặng trĩu nguyên tử oxi lần Bài 5.7 trang sách tập Hóa 8: cho thấy thêm sơ đồ dùng hai nguyên tử hình mặt (6)b) phân tích và lý giải nói hai nguyên tử ở trong nguyên tố hóa học Viết tên kí hiệu chất hóa học nguyên tố Hướng dẫn giải a) Thành phần phân tử nhân nhị nguyên tử giống số proton khác số proton khác số nơtron b) bởi vì ngun tử bao gồm số proton phân tử nhân proton nên gồm nguyên tố chất hóa học Heli Bài 5.8* trang sách tập Hóa 8: cho biết thêm thành phần phân tử nhân năm nguyên tử sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6p + 6n) (20p + 20n) (6p + 7n) (20p + 22n) (20p + 23n) a) Năm nguyên tử nằm trong hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hóa học? b) Viết tên, kí hiệu chất hóa học ngun tử khối nguyên tố c) Vẽ sơ đồ đơn giản nguyên tử nguyên tố (xem lại tập 4.6*) Hướng dẫn giải a) những nguyên tử trực thuộc nguyên tố hóa học (7)Tên nguyên tố Cacbon Canxi Kí hiệu C Ca Nguyên tử khối 12 40 c) * Cacbon * canxi
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Video Giải sách bài bác tập Hóa 8Chương 1: hóa học - Nguyên Tử - Phân tử
Chương 2: bội nghịch ứng hóa học
Chương 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học
Chương 4: Oxi - không khí
Chương 5: Hiđro - Nước


Xem thêm: Tin Tức Hoàng Tử Nước Anh Trai Hét Vào Mặt, Hoàng Tử Nước Anh

Chương 6: Dung dịch

Để học tốt Hóa học tập lớp 8, loạt bài bác Giải sách bài bác tập hóa học 8 (Giải sbt Hóa 8) bao gồm Video giải bỏ ra tiết được biên soạn bám đít theo văn bản Sách bài bác tập (SBT) chất hóa học lớp 8.