1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ đồng hồ (km/h) bằng phẳng tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) nhân cùng với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng đổi khác Mét/giây sang Kilomet/giờ

*

Dưới đó là công thức thay đổi của một số trong những đơn vị giám sát khác cơ mà Top giải mã muốn giới thiệu thêm, mới độc giả tham khảo.
Bạn đang xem: Đổi km/h ra m/s

Mục lục câu chữ


1. Bí quyết đổi trường đoản cú km/h sang m/s


2. Biến hóa nhanh từ Km/giờ thanh lịch Km/giây


3. đổi khác nhanh từ bỏ M/giây sang trọng Km/giây


1. Phương pháp đổi từ km/h sang m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách thay đổi như sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 tiếng = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)
Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Hát Karaoke Dễ Hát Nhất Cho Nữ, Nam Giọng Yếu

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét bên trên giây (m/s) phẳng phiu tốc V đơn vị kilomet trên giờ đồng hồ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân cùng với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

*

Bảng biến đổi km/h sang trọng m/s

*

2. đổi khác nhanh tự Km/giờ sang trọng Km/giây

Kilomet/giây

Mét/giây

1 km/s1000 m/s
2 km/s2000 m/s
3 km/s3000 m/s
5 km/s5000 m/s
10 km/s10000 m/s
20 km/s20000 m/s
50 km/s50000 m/s
100 km/s100000 m/s
1000 km/s1000000 m/s

3. Biến hóa nhanh tự M/giây lịch sự Km/giây

Mét/giây Kilomet/giây
1 m/s0.001 km/s
2 m/s0.002 km/s
3 m/s0.003 km/s
5 m/s0.005 km/s
10 m/s0.01 km/s
20 m/s0.02 km/s
50 m/s0.05 km/s
100 m/s0.1 km/s
1000 m/s1 km/s