Gmail Outlook 2010

Add Your Gmail account to Outlook 2010 Using IMAP

First log into your Gmail tài khoản and xuất hiện the Settings panel. Click on the Forwarding and POP/IMAP tab & verify IMAP is enabled và save changes.

Bạn đang xem: Cấu hình outlook 2010 cho gmail

*

Next xuất hiện Outlook 2010, click on the next and go lớn the địa chỉ cửa hàng new tài khoản window. Enter in your name, email address, và password twice then click Next.

*

Outlook will configure the thư điện tử server settings, the amount of time it takes will vary.

*

Provided everything goes correctly, the configuration will be successful và you can begin using your account.

*

Now you can kiểm tra your mails from outlook 2010.

*
Manually Configure IMAP Settings

If the above instructions don"t work, then we"ll need khổng lồ manually configure the settings. Again, go into tự động Account thiết lập and select Manually configure hệ thống settings or additional hệ thống types và click Next.

*

Select Internet e-mail - Connect lớn POP or IMAP hệ thống to send & receive e-mail messages.

*

Now we need lớn manually enter in our settings similar to lớn the following. Under the vps Information section verify the following.

Account Type: IMAPIncoming mail server: imap.gmail.com
Outgoing mail vps (SMTP): smtp.gmail.com
*

Note: If you have a Google Apps account make sure lớn put the full e-mail address(user
yourdomain.com) in the Your Name và User Name fields.

Note: If you live outside of the US you might need to use imap.googlemail.com and smtp.googlemail.com

Next, we need to click on the More Settings button.

In the Internet e-mail Settings screen that pops up, click on the Outgoing hệ thống tab, and kiểm tra the box next to My outgoing hệ thống (SMTP) requires authentication. Also select the radio button next lớn Use same settings as my incoming mail server.

*

In the same window click on the Advanced tab and verify the following.

Incoming vps (IMAP): 993 or 143Incoming vps encrypted connection: SSLOutgoing hệ thống encrypted connection TLSOutgoing server (SMTP): 587 or 465

Click OK when finished.

*

Now we want to test the settings, before continuing on...it"s just easier that way in case something was entered incorrectly. Khổng lồ make sure the settings are tested, check the box Test trương mục Settings by clicking the Next button.

*

If you"ve entered everything in correctly, both tasks will be completed successfully and you can close out of the window. & begin using your trương mục via Outlook 2010.

*

You"ll get a final congratulations message you can close out of..

*

And begin using your trương mục via Outlook 2010.

*
Import your old POP trương mục into the newly created IMAP account

If you currently keep a copy of your mail on the server, then you"re done! But if you delete them from the server, then you have khổng lồ import your old POP mail into your IMAP. Here"s how to vì it

Click the tệp tin tab.Click Open.Click Import.In the Import & Export Wizard, click Import from another program or file, & the click Next.
*
Click Outlook Data file (.pst), & then click Next.
*
Click Browse, và then choose the file to import.Under Options, it is recommended that you click bởi vì not import duplicates unless you want the imported information to replace or duplicate items already in Outlook.
*
Click Next.If a password was assigned lớn the Outlook Data file (.pst), you are prompted khổng lồ enter the password, & then click OK.Set the options for importing items. The default settings usually don"t need to be changed.
*
The top folder - usually Personal Folders, Outlook Data File, or your thư điện tử address - is selected automatically.Include subfolders is selected by default. All folders under the folder selected will be imported.The mặc định selection of Import items into the same thư mục in matches the folders from the imported file to the folders in Outlook. If a thư mục doesn"t exist in Outlook, it will be created.Click Finish.
*
You can kiểm tra your back up data on outlook.
*
And the very important thing is you have khổng lồ delete your old POP trương mục from the outlook, Otherwise they will continue to receive thư điện tử in the old POP account.Right click on your old POP account Remove it
*
Now you can continue with the IMAP account.

Setting up your Sent folder properly

Open your IMAP account settings via: File-> account Settings-> double click on the IMAP account.
*
*
Press the button: More Settings.
*
Select the Sent Items tab.Enable the option Save sent items in the following folder on the server.Select the folder where you want khổng lồ store the Sent Items in.
*

Hướng dẫn cách cấu hình cài đặt địa chỉ cửa hàng email email vào Outlook thành công xuất sắc mới nhất. Outlook là một trong công cụ quản lý email vô cùng hữu ích cho những người dùng dù bạn có sử dụng dịch vụ email làm sao từ gmail, hotmail… hay thư điện tử nộ bộ của doanh nghiệp website như thế nào đó đều phải sở hữu thể showroom vào và sử dụng dễ dàng. Thông thường sẽ là gmail. Tuy nhiên các bước địa chỉ cửa hàng gmail vào outlook thường sẽ chạm chán một số trở ngại vì nguyên nhân bảo mật không thể dễ như lúc trước ví dụ thường chạm mặt nhất là xác minh 2 lớp và nhảy đăng nhập vào những ứng dụng yếu bảo mật.

Các trả lời trên mạng từ các thời gian trước có thể bây giờ không sử dụng được nữa hoặc địa chỉ cửa hàng được cơ mà trong quá trình gửi nhận thư điện tử thì bị lỗi nhờ cất hộ thư dấn thu chậm, nhờ cất hộ thư ko đến… Trong bài này mình vẫn hướng dẫn các bạn cài để outlook bằng tài khoản Gmail thực hiện POP. Chúng ta cần làm cho lần lượt quá trình sau trên đây để khi thêm tài khoản gmail không xẩy ra lỗi.


Trước tiên chúng ta cần bật việc đăng nhập gmail trong những phần mềm áp dụng kém an toàn, thực chất việc bật này cũng ko quá ảnh hưởng tới việc bảo mật tài khoản nên các bạn có thể an tâm. Vào đường link: myaccount.google.com/lesssecureapps


*
*
*
*

Nhấn nút Lưu cụ đổi để lưu lại.


Bước 2: cài đặt thêm tài khoản Gmail bên trên Microsoft Outlook


Microsoft Outlook được tích phù hợp trong phiên bản cài Microsoft Office đầy đủ, các bạn cũng có thể mở Microsoft Outlook bởi cách:

Chọn Start -> All programs -> Microsoft Office -> Microsoft Outlook.


Sau đó sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Add New Account.

– Nếu chúng ta đã khởi hễ Microsoft Out
Look rồi, mong mỏi thêm một tài khoản mới vào Outlook chọn File -> Info -> Add Account.


Sau đó cũng trở thành xuất hiện hộp thoại Add New Account.

Các các bạn chọn Manually configure server settings or additional máy chủ types để thiết đặt cấu hình thủ công. Tiếp nối chọn Next để tiếp tục cài đặt.


Bước tiếp theo, chúng ta cần điền một số thông tin về tài khoản Gmail của bạn.

Your Name: tên của bạn.

E-mail Address: Địa chỉ Gmail.

Account Type: POP3.

Incoming mail server: pop.gmail.com.

Outgoing mail vps (SMTP): smtp.gmail.com.

Password: mật khẩu đăng nhập Gmail.

Sau khi điền hoàn thành thông tin, các bạn chọn More settings.


Tại tab Advanced, chúng ta tích vào This máy chủ requires an encryted connection.

Outgoing vps (SMTP): 587.

Use the following type of encryted connection: TLS.

Sau đó dấn OK.


Sau đó các bạn chọn Next, đợi khối hệ thống kiểm tra tin tức đăng nhập và gửi một thư điện tử test. Chọn Close.

Xem thêm: Khám phá những bài tập gym để giảm mỡ bụng hiệu quả được chia sẻ bởi hlv


Và bạn triển khai sử dụng e-mail này thông thường gửi nhận e-mail như trên web vào nhiều tính năng cao cấp hơn nữa.Từ khoá search kiếm: phía dẫn thiết đặt outlook, phía dẫn thông số kỹ thuật outlook mang đến gmail, phía dẫn setup gmail vào outlook, lí giải backup e-mail trên microsoft outlook, phía dẫn bí quyết cầu hình thông tin tài khoản gmail vào outlook, địa chỉ cửa hàng email gmail vào outlook, …


Đăng ký e-mail Google doanh nghiệp email doanh nghiệp là gì mua gmail vào outlook khuyên bảo quản trị Google Workspace cấu hình bản ghi mx email doanh nghiệp mail noi bo email doanh nghiệp email sale là gì lý giải tạo e-mail tên miền tầm quan trọng đặc biệt của email tên miền hotmail là gì facebook update nhà cung ứng email doanh nghiệp thiết kế web miễn giá thành Bigweb megaweb quảng cáo facebook