Cảm âm tây vương đàn bà quốc | phiên bản gốc 1986 | Ngô Tĩnh


Bạn đang xem: Cảm âm tây du ký ( sáo dizi việt) cảm vấn lộ tại hà phương

Cảm âm tây vương bạn nữ quốc | Đồng Lệ
Cảm âm tây vương nàng quốc | hợp tấu | hẹn Kính Thanh
Cảm âm tây vương cô gái quốc | hoà tấu | Dị Bản
Verse
Cảm âm tây vương con gái quốc | Kim tiểu Phương

Intro

fa do2 do2 do2 re2 re2 fa2 sol2 la2 do2fa do2 do2 do2 re2 re2 fa2 sol2 la2 re2fa2 sol2 re2 fa2 do2, re2 fa2 do2 re2 lado re do2, la sol la re fa

Verse

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re la sol fa solla do, re mày la re fa

Chorus

do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 re2do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 la

Coda

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2re la sol fa solla do, re mi la re fa

Cảm âm tây vương thanh nữ quốc | Đồng Lệ


Intro

fa2 sol2 re2 do2 re2 fa2 la sol lasol2 fa2 sol2 la2 sol2 re2 do2la do2 re2 do2 re2 do3 la2 sol2 la2 sol2la2 do3 sol2 la2 mi2 re2 do2 re2 fa2

Verse

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re la sol fa solla do, re ngươi la re fa

Chorus

do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 re2do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 la

Coda

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2re la sol fa solla do, re ngươi la re fa

Cảm âm tây vương phái nữ quốc | hoà tấu | hứa Kính Thanh


Intro

fa sol la mi2 re2 do2 re2do2 re2 fa, vì sib la sol fa soldo2 re2 do2, la re2 do2 lasol la sol, la sol la re do

Verse

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re la sol fa solla do, re ngươi la re fa

Chorus

do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 re2do2 do2 re2 fa2 mi2, re2 do2 la

Coda

do re fa, sol la mi2 re2 do2 re2fa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2re la sol fa solla do, re mi la re fa

Outro

fa sol la sol la mi2 re2la do2 re2, fa2 re2 do2 la do2 solfa sol la sol la do2 do2 re2 lasol la sol la vì fa do

Cảm âm tây vương phái nữ quốc | hoà tấu | Dị Bản


Intro

do re fa, sol la ngươi re vị refa sol la, do2 re2 fa sol sib lala do2 re2 do2 re2, re la sol fa solla do2 do, re mi sol la sol fa

Verse

do re fa, sol la sol ngươi re vị refa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re la sol fa solla do2 do, re mi sol ngươi re vì re fa

(re)do re fa, sol la sol mày re vày refa sol la, do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 re2 do2 re2, re la sol sol fa solla do2 do, re ngươi sol mày re vì chưng re fa

Chorus

la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 lala do2 re2 do2 re2, re fa sol la sol fa solla do2 do, re mi sol mày re vì chưng re fa

Cảm âm tây vương người vợ quốc | Kim tè Phương


Intro

do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2do2 re2 fa2 mi2 re2 re2 do2 lala do2 re2 do2 re2, re fa sol la sol sol fa solla do2 re do, re mày sol la sol re fa

Verse

do re fa sol la mày re bởi refa sol la do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re fa sol la sol fa solla do2 re do, re mi sol la sol re fa

do re fa sol la mày re vì chưng refa sol la do2 re2 fa sol la sib lala do2 re2 do2 re2, re fa sol la sol fa solla do2 re do, re mi sol la sol re fa

Chorus

do2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2do2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la, sol lala do2 re2 do2 re2, re fa sol la sol fa solla do2 re do, re mày sol la sol re fa

cùng với cảm âm tây vương thanh nữ quốc nhưng mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập dượt thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm share là tốt, còn không hãy coment cho công ty chúng tôi biết bên dưới phần bình luận nhé!


Xem thêm: Thế Giới Hôn Nhân Tập 1 Vietsub, Thế Giới Hôn Nhân Tập 3

*

Chơi sáo trúc từ bỏ năm năm nhâm thìn đến nay, mê say viết cảm âm sáo trúc và đưa theo chia sẻ. Quan tiền điểm cá nhân là: “Không cẩu thả với đầy đủ gì mình phân chia sẻ”.