Làm bài tập là giữa những cách rất tốt để núm chắc kỹ năng và kiến thức đã học. đọc được điều đó, Step Up giúp các em tổng đúng theo lại bài bác tập giờ đồng hồ Anh bao gồm: bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì vượt khứ đơn, bài bác tập về các thì, bài xích tập dạng so sánh, bài tập có đáp án để những em làm cho và so sánh kết quả tại nhà. Mong muốn các em ôn tập giỏi và có kết quả thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài bác tập giờ Anh lớp 6 thì hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn 

Thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn là nhì thì thường chạm chán trong các bài kiểm tra, bài bác thi, kể cả trong giao tiếp tiếng Anh. Hai thì này có một số trong những điểm như là nhau nên nhiều người thường bị nhầm lúc làm bài tập hoặc sử dụng. Làm bài tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 tiếp sau đây giúp các em phân biệt chi tiết qua các cách sử dụng, cấu trúc, dấu hiệu nhận ra của 2 thì giờ đồng hồ Anh quan trọng này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) to a new tuy vậy in his room. Don’t forget to take your hat with you khổng lồ Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) lớn catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The quái vật ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours & nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6

2. Bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì quá khứ đơn 

Thì thừa khứ đơn để mô tả hành cồn trong thừa khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là một trong những thì căn bạn dạng nhất, đặc biệt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Mà lại khi làm bài tập thì nhiều bạn vẫn bị nhầm lẫn bởi kết cấu của nó như thể thì bây giờ Đơn. Mặc dù nhiên, với thì quá khứ đơn, ở chỗ động trường đoản cú thường, các bạn phải nhớ dạng thừa khứ của rượu cồn từ thường, bởi gồm có động từ không theo quy tắc. Làm bài tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 thực hành dưới đây để ghi nhớ cách dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at home all weekend. (stay) Peter ………… to the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks and dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken và meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in domain authority Nang. (talk)

3. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng làm gần miêu tả một kế hoạch, một dự định, một dự đoán phụ thuộc vào bằng triệu chứng ở hiện tại tại. Làm bài xích tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 tiếp sau đây để nắm chắc kiến thức về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) khổng lồ his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new oto next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) thủ đô new york next week. Are you (fly) lớn America this month? I (get) married this month. They (take) a trip khổng lồ Ha Noi thành phố this month.

4. Bài tập giờ Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi cử và giao tiếp, việc áp dụng câu so sánh để giúp các em gây tuyệt vời tốt với người đối diện với kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của chủ yếu mình. Gồm 3 loại đối chiếu cơ bản: đối chiếu bằng, đối chiếu hơn, so sánh hơn nhất. Trạng từ và tính từ là nhà điểm ngữ pháp quan lại trọng, câu hỏi nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các em nhận thấy câu một cách chính xác. Làm bài xích tập tiếp sau đây để cụ được phương pháp dùng với ghi nhớ những tính từ, trạng từ bất quy tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My oto is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài bác tập tiếng Anh lớp 6 dạng câu hỏi có từ nhằm hỏi 

Chúng ta gặp mặt rất những từ để hỏi nhưng mà lại không rõ biện pháp dùng và nghĩa của chúng như vậy nào. Từ nhằm hỏi thường mở đầu câu, giống hệt như tên gọi, mục tiêu của bọn chúng là nhằm hỏi, nắm rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cấp 2 bắt đầu có nhiều ngữ pháp trong bài tập và bài xích kiểm tra, nên bé ôn bài nhiều hơn thế nữa nhé!

 Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to school?

He goes to class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… bởi you like Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the white hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to vì chưng your homework?

It takes me 2 hours to vì chưng my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go khổng lồ school?

She goes khổng lồ school every day

6. Đáp án những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 

Bài tập thì bây giờ đơn, bây giờ tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì quá khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì sau này gần

Is going to lớn come  Are going to lớn camping  Is going khổng lồ have  Is going to lớn buy Am going to out Is going khổng lồ buy  Are going to  Are going khổng lồ fly Is going lớn get Are going to lớn take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ để hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kỹ năng và kiến thức về ngữ pháp rồi, các bạn cũng yêu cầu ôn tập và luyện từ vựng theo chủ thể mỗi ngày để tiếp xúc tốt hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể có thể tham khảo thêm các dạng bài xích tập như: bài xích tập tiếng Anh lớp 6 unit 1, bài bác tập giờ Anh lớp 6 chương trình new và những dạng bài xích tập giờ Anh lớp 6 bao gồm đáp án. 

Như vậy, Step Up đã tổng vừa lòng cho các bạn tổng thể các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6. ở bên cạnh việc học tập ngữ pháp, các bạn nên bổ sung cập nhật thêm vốn từ bỏ vựng trải qua các cuốn sách học từ vựng thông minh. Hi vọng chúng ta học sinh vẫn ôn tập và khối hệ thống lại kỹ năng hiệu quả. Chúc chúng ta học tốt, thi tốt. Đừng quên ủng hộ các bài viết tiếp theo của bọn chúng mình nhé. 

Lời giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 trang 3 Unit 1 Reading sẽ giúp học viên làm bài xích tập trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 Tập 1 dễ dàng.


Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1:Reading

Video giải SBT tiếng Anh 6 Unit 1:Reading

1. (trang 7- SBT giờ Anh 6) Put a word from the box in each gap to complete the following passage (Hãy để một tự trong vỏ hộp vào mỗi khu vực trống để kết thúc bài đọc)

their

begins

on

go

off

school

all

learn

In England, when the schoolchildren come khổng lồ school, they first (1)______ to the cloakroom. They take (2)_______ their coats & raincoats, their caps and hats, & then go khổng lồ (3)_______ classroom. Some of the students go to lớn the labratories và workshops where they (4)_____ physics, chemistry and art. When a student is (5)______ duty, he comes to lớn (6)______ very early. He has to mở cửa (7)______ the windows, water the flowers và clean the blackboard, so evrything is ready for the first lesson. At seven thirty the teacher comes into the room và the lesson (8)________.

Đáp án

1. Go

2. Off

3. Their

4. Learn

5. On

6. School

7. All

8. Begins

Hướng dẫn dịch

Ở Anh, khi học sinh đến trường, thứ nhất họ mang đến phòng mang áo choàng. Chúng ta cởi áo khóa ngoài và áo mưa, mũ lưỡi trai rồi vào lớp học. Một trong những sinh viên đến những phòng thí nghiệm và xưởng, nơi họ học trang bị lý, hóa học cùng nghệ thuật. Khi 1 học sinh làm nhiệm vụ, bạn ấy cho trường từ khôn cùng sớm. Anh ấy đề xuất mở tất cả các cửa sổ, tưới hoa và lau bảng đen, vì vậy đồ đạc và vật dụng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học tập đầu tiên. Thời gian bảy giờ ba mươi, cô giáo vào chống và bài học bắt đầu.

2. (trang 7- SBT tiếng Anh 6) Tom’s father is asking him about his first week at the new school. Read the conversation and answer the questions. (Bố của Tom sẽ hỏi cậu ấy về tuần thứ nhất ở trường mới. Hãy tham khảo đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

*

*

Đáp án

1. Because the teachers & most of his classmates are new.

2. They’re all nice / friendly to him.

3. It’s / His favourite subject is IT.

4. He wants to lớn join the judo club.

5. Yes, he did.

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại

Ông Green

Này Tom, Tuần trước tiên của bé ở trường new thế nào?

Tom

Chà, nó xuất sắc ạ. Nhưng nhỏ có lo ngại một chút ban đầu.

Ông Green

Sao bé lại lo lắng?

Tom

Giáo viên thì đầy đủ mới đối với con. Đa số các bạn học cũng mới nữa.

Ông Green

Họ có thân mật và gần gũi với nhỏ không?

Tom

À, bao gồm ạ. Toàn bộ họ đều giỏi với con.

Ông Green

Hôm nay con đã học hầu hết môn gì?

Tom

Chà, chúng bé đã học Toán, Địa lí, và Tin học, môn học yêu quý của con.

Ông Green

Ồ, tốt. Vậy hầu như thứ sinh hoạt trường xuất sắc chứ?

Tom

Đúng vắt ạ. Con đã tất cả một ngày đầu tiên tốt lành. Và … cha ơi, con hoàn toàn có thể tham gia câu lạc cỗ judo làm việc trường không? nhỏ thích tập judo.

Ông Green

À, được, nếu bé thích. Nhưng đừng quên làm bài xích tập của bản thân mình nhé.

Tom

Con sẽ luôn luôn nhớ đâu. Cảm ơn bố.

3.(trang 7- SBT giờ Anh 6) Choose the correct word A, B or C for each of the gaps lớn complete the following text (Hãy lựa chọn từ đúng A, B, hoặc C cho mỗi chỗ trống để hoàn thành văn bạn dạng sau)

What vì you bởi if you want to (1)______ a book in a library? If you know the author’s (2)______, go to lớn the tác giả catalogue. Find the title of the book (3)______ check the shelf mark. Make a lưu ý of this befor you look (4)_______ the appropriate shelf. If you bởi not know the author’s name, go khổng lồ the (5)______ catalogue. If there (6)_______ no title catalogue in the library, go lớn the subject catalogue. Check all the titles which are under the (7)______ you want. Then kiểm tra the appropriate card, as with the author catalogue. Next look for the book on the shelf. Let the librarian stamp it (8)_______ you take it out of the library. If the book isn’t on the shelf, ask the librarian to get it for you.

1. A. Find

B. Look

C. Take

2. A. Address

B. Title

C. Name

3. A. &

B. Or

C. But

4. A. At

B. For

C. After

5. A. Title

B. Tác giả

C. Subject

6. A. Be

B. Are

C. Is

7. A. Subject

B. Book

C. Index

8. A. After

B. Before

C. When

Đáp án

1A

2C

3A

4B

5A

6C

7A

8B

Hướng dẫn dịch

Bạn phải làm những gì nếu bạn có nhu cầu tìm một cuốn sách vào thư viện? nếu như bạn biết tên tác giả, hãy truy vấn danh mục tác giả. Kiếm tìm tên sách và kiểm tra nhãn hiệu trên kệ. Hãy chú thích lại điều này để chúng ta tìm giá chỉ phù hợp. Nếu như khách hàng không biết thương hiệu tác giả, hãy truy cập danh mục tiêu đề. Nếu không có danh mục tiêu đề trong thư viện, hãy gửi đến hạng mục chủ đề. Kiểm tra toàn bộ các tiêu đề thuộc chủ đề các bạn muốn. Sau đó kiểm tra thẻ thích hợp hợp, như với hạng mục tác giả. Tiếp theo sau hãy kiếm tìm cuốn sách bên trên giá. Hãy nhằm thủ thư đóng dấu trước khi chúng ta mang nó thoát khỏi thư viện. Ví như sách không có trên giá, hãy yêu cầu thủ thư đem nó cho bạn.

A. Pronunciation (trang 3):Find the word which has a different sound in the part...

B. Vocabulary and Grammar (trang 4, 5):Circle A, B, C, or D for each pictire...

C. Speaking (trang 6, 7):Work in groups. Practise in introducing a friend to lớn someone else...

Xem thêm:

E. Writing (trang 9):Complete the following dialogues (Hãy hoàn thành các đối thoại sau)...