*

*

*

Trong hộp Tìm gì, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn định vị.

Bạn đang xem: Cách find and replace trong word 2013

Nhập văn bản mới của bạn trong hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho đến khi bạn thấy từ mình muốn cập nhật.

Chọn Thay thế. Để cập nhật tất cả các phiên bản cùng một lúc, hãy chọn Thay thế tất cả.


*

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục Tìm và thay thế văn bản

Tìm và thay thế văn bản cơ bản

Ở góc trên bên phải của tài liệu, trong hộp tìm kiếm

*

, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và Word sẽ tô sáng tất cả các phiên bản của từ hoặc cụm từ trong toàn bộ tài liệu.

Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

Chọn kính lúp, sau đó chọn Thay thế.


Trong hộp Thay thế bằng, nhập văn bản thay thế.

Chọn Thay thế tất cả hoặc Thay thế.

Mẹo: 

Bạn cũng có thể mở ngăn Tìm và thay thế cơ bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Như vậy, bạn có thể xem lại mỗi mục trước khi thay thế.

Tìm văn bản có định dạng cụ thể

Bạn có thể tìm văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

Trên menu Định dạng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.

Tìm văn bản có định dạng cụ thể và thay thế định dạng

Bạn có thể tìm và thay thế văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn Thay thế.

Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

Trên menu Định dạng, hãy chọn định dạng bạn muốn tìm.

Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn trong hộp bên cạnh Thay thế bằng.

Trên menu Định dạng, chọn định dạng thay thế. Nếu hộp thoại thứ hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay thế tất cả hoặc Tìm tiếp.

Tìm dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.


Chọn Tìm tiếp.

Tìm và thay thế dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

Ở đầu hộp thoại Tìm và thay thế, chọn Thay thế, rồi chọn trong hộp Tìm gì nhưng không nhập bất cứ thứ gì ở đó. Sau này, khi bạn chọn một ký tự đặc biệt, Word sẽ tự động đặt mã ký tự vào hộp cho bạn.

Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

Chọn trong hộp Thay thế bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn sử dụng để thay thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.

Sử dụng ký tự đại diện để tìm và thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

Nếu bạn không thấy hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện, hãy chọn
+ PERIOD.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp ký tự đại diện vào hộp Tìm gì thay vì chọn một mục từ menu bật lên Đặc biệt.

Để tìm kiếm ký tự được xác định là ký tự đại diện, hãy nhập dấu xuyệc ngược (\) trước ký tự đó. Ví dụ: nhập \? để tìm dấu hỏi.

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các ký tự đại diện và văn bản, cũng như để biểu thị thứ tự đánh giá. Ví dụ: tìm kiếm để tìm "presorted" và "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và sử dụng ký tự đại diện \n để thay thế chuỗi tìm kiếm bằng cụm được sắp xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì\2 \1 vào hộp Thay thế bằng. Word sẽ tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".

Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay thế bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay thế bằng.

Chọn Thay thế tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.

Mẹo: Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Bằng cách đó bạn có thể xác nhận từng thay thế để đảm bảo sự chính xác.

Ký tự đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự đơn bất kỳ

?

s?t sẽ tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" và "started".

Một trong các ký tự được chỉ định

wn sẽ tìm "win" và "won."

Mọi ký tự đơn trong phạm vi này

ight sẽ tìm "right" và "sight" và "tight".

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst sẽ tìm "mist" và "most" nhưng không phải là "mast".

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc vuông

Khi làm việc với Word, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp những văn bản lên tới hàng chục, hàng trăm trang. Với khối lượng từ ngữ, câu chữ lớn như vậy thì việc thay tìm kiếm và thay đổi chúng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng may mắn thay, Word đã đáp ứng cho người sử dụngcông cụ tìm kiếm và thay thế được gọi là Find & Replace. Công cụ này sẽ giúp chúng ta tìm kiếm cụm từ hoặc một câu trong văn bản, nhất là khi chúng ta làm việc với một văn bản lớn với vài chục trang thì việc tìm bằng mắt thường sẽ rất khó. Đối với công cụ Find & Replace sẽ được tách ra gồm hai hoạt động là "Find" nghĩa là tìm từ và "Replace" là thay thế từ.


XEM NHANH MỤC LỤC


Sử dụng Find trong Find & Replace để tìm kiếm từ

Để tìm được công cụ tìm kiếm Find thì chúng ta hãy truy cập vào tab Home, từ đó nhìn sang phía bên phải góc màn hình là group Editing ta sẽ thấy biểu tượng kính lúp của công cụ Find (Hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + F)

*

Sau khi chúng ta nhấn vào Find hoặc phím tắt Ctrl + F thì cửa sổ điều hướng Navigation sẽ hiện ra, từ đấy ta có thể gõ một văn bản, một câu hay thậm chí một hình ảnh thì Word sẽ tìm kiếm cho chúng ta. Ví dụ docongtuong.edu.vn sẽ tìm kiếm từ "Fiction" xuất hiện trong văn bản này bằng Navigation

*

Bảng Navigation sẽ hiện ra tất cả kết quả mà có thông tin chúng ta đang tìm kiếm. Như hình ảnh trên đây là có 25 lần từ "Fiction" xuất hiện trong văn bản của docongtuong.edu.vn
Và khi ta muốn đến vị trí của cụm từ đang tìm kiếm thì chỉ cần nhấn vào dòng chữ cần đến trong Navigation, từ đó Word sẽ tự điều hướng người dùng đến vị trí chữ mình đang tìm kiếm.

Bên cạnh đó, ở cửa sổ tìm kiếm Navigation chúng ta còn có một mũi tên hướng xuống là phần tìm kiếm nâng cao như Go To để đi đến trang mà bạn cần tìm kiếm từ khóa, hay thậm chí là tìm kiếm được bảng với Table hoặc là công thức toán với Equation

*

Sử dụng công cụ Find & Replace để tìm kiếm và thay thế trong Word

Công cụ Find & Replace này sẽ giúp chúng ta thay thế một cụm từ tìm kiếm bằng một cụm từ khác cho văn bản của chúng ta. Để truy cập vào Find & Replace, chúng ta vào tab Home, nhóm Editing. Ngay bên dưới biểu tượng Find chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng Replace (Phím tắt Ctrl + H)

Sau khi nhấn vào Replace thì cửa sổ Find and Replace sẽ hiện ra với 2 phần chúng ta cần điền thông tin là Find What và Replace With

- Find What: Cụm từ chúng ta cần tìm kiếm

- Replace With: Cụm từ thay thế cho từ tìm kiếm

Như ví dụ dưới đây, docongtuong.edu.vn sẽ thay thế từ "Sewanee Review" bằng chữ "SR"

*

Nếu như chúng ta muốn thay thế từng từ một thì hãy sử dụng Replace, còn khi bạn muốn thay hết các từ khóa đang tìm sang một từ mới thì hãy nhấn vào Replace All. Tiếp theo đó hộp thoại Microsoft hiện ra thông báo rằng số từ chúng ta sẽ thay thế khi sử dung Replace All và xác nhận thao tác thay thế từ

*

Nâng cao hơn thì chúng ta có thể tìm kiếm và thay thế một định dạng trong văn bản. Để ví dụ cho thao tác này, docongtuong.edu.vn sẽ thay thế từ "SR" bằng "Sewanee Review" nhưng với định dạng viết đậm và Highlight chữ này.

Để bắt đầu, chúng ta sử dụng tổ hợp Ctrl + H để mở hộp thoại Find & Replace. Ngay khi hộp thoại này hiện ra, ta hãy nhấn vào More để có thêm các tùy chọn thay thế

*

Ta hãy nhấn vào chữ Format để định dạng cho cụm từ mà mình muốn thay thế.

Xem thêm: Cách Lai Tạo Gà Đá Cựa Dòng Xuất Sắc, Hiệu Quả Cao, Cách Lai Tạo Gà Đá Cựa

*

Như ở đây chúng ta sẽ in đậm chữ "S" với định dạng Bold và Font Color chuyển sang màu đỏ

*

Trên hình ta dễ dàng nhìn thấy được những tùy chỉnh Format đã được thêm vào dưới dạng thông tin để người dùng nắm bắt được. Ngoài ra, để cẩn thận hơn khi cụm từ ta cần thay thế bị lẫn trong một cụm từ khác không lên quan thì ta hãy tích thêm vào phần "Find whole words only". Thao tác này sẽ cực kỳ hữu ích khi chúng ta cần in đậm tên riêng trên một văn bản có nhiều trang

Đây là kết quả khi chúng ta thay đổi định dạng và thay thế chữ bằng công cụ Find & Replace

*

Kết luận

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tính năng Find&Replace trong Word. Hi vọng những kiến thức này hữu ích với bạn. Đừng quên theo dõi blog tin học văn phòng của docongtuong.edu.vn để cập nhật các kiến thức hữu ích cho học tập và công việc của bạn nhé.