BGH gửi đến Toàn thể GV và HS (): Thông báo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01/05/2018. Xem chi tiết tại hình Khoá biểu bên dưới. (Lúc: 03.05.2018 09:23)                     BQT gửi đến Toàn thể GV và HS (): Thông báo điểm Tháng 09 + 10 năm học 2017 - 2018. Xem chi tiết tại hình Xem điểm bên dưới. (Lúc: 11.11.2016 11:11)                     
21:24 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Trang chủ » E-Learning » Lớp 11 » Công nghệ

Tiết 24: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Tiết 24: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Gửi lên: 18/05/2014 11:03 Đã xem 599 Đã tải về 0